ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חשמלית ל.ג. בת - ים בע"מ נגד דנה עירן :

בפני כבוד השופטת הלית סילש
התובעת והנתבעת שכנגד
שולחת ההודעה לצד ג'
חשמלית ל.ג. בת - ים בע"מ

נגד

הנתבעים והתובעים שכנגד

  1. דנה עירן
  2. מאייר עירן

נגד
צד ג'
אלון גוטביר


נוכחים:
ב"כ התובעת עו"ד רוטשטיין ועו"ד רוזנבלט
ב"כ הנתבעים עו"ד כהן
צד ג' בעצמו

פרוטוקול

ב"כ הנתבעים:
מפנה את תשומת לב בית המשפט לטבלה של החשבון שצורפה לתצהירינו וזאת לשאלת בית המשפט לעניין חישוב הסכומים לתשלום.

ב"כ התובעת:
אבקש לחקור על טבלה זו במסגרת החקירה הנגדית.

צד ג':
הקידוחים בוצעו בצורה רשלנית, זה לא קידוח אחד נקי. הוא יכול היה לדרוש צילום תרמי הוא לא דרש. הוא עבד עם תוכניות. אני מניח שהוא עבד עם כל התוכניות שצריך, תוכניות החשמל לפחות. אני לא עשיתי פיקוח, איני מהנדס בניין, אני מעצב פנים. מפקח לא היה. גם אם היה מפקח, לא בטוח שהמקרה היה נגמר אחרת. על כל אדם שמבצע עבודה, צריך לדרוש שיבצע את תפקידו. פה הוא לא דרש כלום, נתן מקדחה לעובד לא מיומן והחל לקדוח.

ב"כ הנתבעת שכנגד:
ההיתממות של צד ג' מאוד יפה. ה"מלווה" היה במקום כל יום, בדק את החשבונות ואישר. אותו מפקח שנמצא במקום וסיפק תוכניות חשמל לנתבעת שכנגד, גם לא מצביע על הקיר כקיר, אלא אומר לו היכן לבצע את הקידוח. הוא לא צריך להחתים אותו או לתעד אותו. זו התנהלות תקינה לחלוטין. קדחו בעלי מקצוע נוספים באותו קיר. אנו היחידים פה בשל התביעה העיקרית. צריך להביא את כל בעלי המקצוע אשר קדחו. הנייר סופג הכל, אך אנו יודעים את העובדות. אנו סבורים שמרשינו עמד בכל הנדרש.

צד ג':
זה לא נכון. ההנחיה לביצוע קידוח באה בשלב מאוחר של הבניין ובאה על ידי חשמלאי שבא להתקין תריסים חשמליים. אף אחד לא קדח בעמוד הזה פרט לחשמלית, אף אחד לא אמר להם היכן לקדוח. אותו בחור שבא להתקין את התריסים בא ואמר שהוא צריך נקודת חשמל באותו מקום. לא ידענו בכלל שצריך להעביר לשם נקודה. איש מטעם חב' האלומיניום הוא שביקש את הנקודה באותו מקום.

ב"כ הצדדים:
בהמלצת בית המשפט נסכים כי ימונה מומחה שיתבקש לשום, את שיעור הנזקים הנטענים במסגרת חוות הדעת בתביעה שכנגד, וזאת מבלי שיהא בכך כדי הסכמה או ויתור על איזה מטענות הצדדים תוך שכל אחד מהצדדים שומר לו את מלוא טענותיו. ככל שניתן, יתבקש המומחה גם לאבחן בין הנזקים באירוע הראשון לנזקים של האירוע השני, זאת ביחס לכל אחד מפריטי הנזק בנפרד, ככל שלא ניתן לעשות כן, יתבקש המומחה לציין עובדה זו במפורש. בשלב זה נסכים כי הצדדים יישאו בחלקים שווים בשכרו של המומחה. אין בכך, לעת הזו, כדי וויתור על חוות הדעת של הצדדים.

עו"ד כהן:
לצורך חקירות אדרש ל – 3 שעות.

ב"כ התובעת:
לצורך חקירות אדרש לשעה.

ב"כ הנתבעת שכנגד:
לצורך חקירות אדרש לשלוש שעות.

צד ג':
לצורך חקירות אדרש לשעה.


החלטה
אני מורה בזאת על מינויו של המנהדס והשמאי מר דן אורמן אשר יתבקש לחוות דעתו באשר לשווי הליקויים בדירת התובעים שכנגד.
הצדדים יהיו רשאים להעביר למומחה את כתבי הטענות וחווה"ד מטעמם.

בשלב זה יישאו התובעים שכנגד, הנתבעת שכנגד, וצד ג' בשכרו של המומחה בחלקים שווים, כאשר עם סיום ההליך אתן דעתי לסוגיה זו במסגרת פסיקת ההוצאות.

הצדדים ישלמו את שכר המומחה ישירות לידיו בתוך 14 יום מיום קבלת הדרישה. המומחה יתבקש שלא להחל בביצוע עבודתו קודם תשלום שכרו.

ככל שיבקש המומחה לערוך ביקור במקום, יערך זה לאחר תיאום עם הצדדים. הצדדים וב"כ יהיו רשאים להיות נוכחים בעת הביקור במקום.

נוכח הטענות שהועלו על ידי הצדדים באשר למועד התרחשות הנזקים, האם באירוע הראשון או באירוע השני, יתבקש המומחה ליתן דעתו לשאלת ההפרדה ברכיבי הנזק, ככל שניתן, וככל שלא ניתן – לציין עובדה זו במפורש.

הצדדים יהיו רשאים לפנות למומחה בשאלות הבהרה בתוך 15 יום מן המועד בו התקבלה חוות הדעת.
המומחה יתבקש להשיב על שאלות ההבהרה בתוך 15 יום נוספים.
העתקי שאלות ההבהרה והתשובות יועברו על ידי הצד הפונה לצדדים הנוספים להליך.

בתוך 30 יום ממועד קבלת התשובות לשאלות ההבהרה, יהא כל צד רשאי לעתור לזימונו של מומחה בית המשפט, שאז תינתנה הנחיות מתאימות.

בכפוף לאמור לעיל, קדם המשפט הסתיים.

העדים שישמעו הם העדים שבגינם הוגשו תצהירים או בקשות להזמנה ללא תצהיר ואשר עליהם הצהירו ב"כ הצדדים ובקשתם אושרה בקדם המשפט.

משכי החקירות יהיו כמוצהר על פי הצדדים.

הצדדים יהיו ערוכים לסכם טענותיהם בע"פ, ככל שיאפשר הזמן. הצדדים יערכו רשימת אסמכתאות בכתב וככל שמדובר באסמכתא שלא פורסמה, יצרפו גם העתק האסמכתאות. המסמך יהיה ערוך להגשתו לביהמ"ש במעמד הסיכומים. העתק יומצא לב"כ הצד שכנגד באותו מעמד.

התיק נקבע להוכחות ליום 8.9.14 בשעה 8:30.
כן אני קובעת את התיק לשמיעת הוכחות ליום 11.9.14 שעה 8:30.

ניתנה והודעה היום ה' תמוז תשע"ג, 13/06/2013 במעמד הנוכחים.

הלית סילש, שופטת


מעורבים
תובע: חשמלית ל.ג. בת - ים בע"מ
נתבע: דנה עירן
שופט :
עורכי דין: