ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ישראל 1 מיליון דולר בע"מ נגד עירית טירת כרמל :

בפני כבוד השופט אייל דורון
התובעת
ישראל 1 מיליון דולר בע"מ
ע"י עוה"ד רביב רוזנברג

נגד

הנתבעים

  1. עירית טירת כרמל
  2. אריה טל
  3. הרצל רגב
  4. בוריס טיקמן

ע"י עוה"ד גאלי מנעא ואח'

החלטה

בהמשך להודעת הנתבעים מיום 17.6.13 –

1. אני מורה כי העדויות הראשיות תוגשנה בדרך של תצהיר.

סדר הגשת התצהירים יהא כמפורט להלן:
עדויות התביעה יוגשו בתצהירים תוך 30 ימים מהיום.
עדויות ההגנה יוגשו בתצהירים תוך 30 ימים לאחר מכן.

2. לתצהירים יצורפו המסמכים הרלבנטיים, ולרבות חוות דעת שבמומחיות.

3. כל מסמך יסומן כנספח לתצהיר, על פי סדר צירופו. בנוסף, במידה והיקף התצהירים על נספחיהם עולה על 50 עמודים, כל עמוד בתצהירים וכל אחד מן הנספחים ימוספר במספר סידורי רץ (על כל עמוד ועמוד).

4. היה ויסרב עד לתת תצהיר יגיש הצד הרלבנטי בקשה כדין במועד שנקבע להגשת תצהירים מטעמו, ינמק את הבקשה, יבקש להעידו ללא הגשת תצהיר עדות וכן יצרף תמצית העדות.

5. היה ויתנגד צד להגשת מסמך ללא חקירת עורכו, יודיע על כך לצד שכנגד תוך 7 ימים מיום קבלת התצהירים, שאם לא כן יראוהו כמסכים להגשת המסמך (גם אם אינו מסכים לתוכנו). התנגדויות אשר יתברר כי לא היו ענייניות, יובאו בחשבון כשיקול לעניין הוצאות.

6. לעניין הופעת מצהירים או מומחים לבית המשפט למועד/ים שנקבע/ו ו/או ייקבעו לשמיעת ראיות, יקפידו הצדדים לפעול על פי ההסדרים הקבועים בתקנות 522 ו-130א. בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

7. כל מסמך יועבר על ידי כל אחד מבעלי הדין, ישירות לבעלי הדין האחרים.

8. יש לבצע את תשלום מחצית האגרה השניה קודם למועד שייקבע להוכחות.

9. נקבע לישיבה נוספת (שאינה ישיבת הוכחות) ליום 20.10.13 שעה 09:00.

ניתנה היום, ט' תמוז תשע"ג, 17 יוני 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ישראל 1 מיליון דולר בע"מ
נתבע: עירית טירת כרמל
שופט :
עורכי דין: