ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אברהם שלום מליח נגד יוסף דרמר :

בפני כבוד הרשם הבכיר ניר נחשון

התובע:

אברהם שלום מליח

-נגד-

הנתבעים:

1.יוסף דרמר
2.אביבא אביגיל דרמר

פסק-דין

1. לפני תביעה כספית חוזית במסגרתה מבקש התובע לחייב את הנתבעים בתשלום סך של 6,000 ₪ , זאת, נוכח טיפולו בביטול עיקול מיטלטלין שהוטל בביתם במסגרת תיק הוצאה לפועל מס' 03-XX990-05-0 ותרומתו להקטנת החוב בתיק מסך של 96,760 ₪ לסך של 36,000 ₪. עוד טוען התובע, כי לצורך כך נפגש עם הנתבעים מספר פעמים והם ביקשו ממנו לפעול להסדרת החוב וביטול העיקול. בנסיבות אלה, לשיטתו, הגם ולא נכרת הסכם מחייב בין הצדדים על הנתבעים לשאת בתשלום שכר טירחתו בשיעור 10% מסכום החוב אותו הצליח להפחית ובגין ביטול עיקול המ יטלטלין.

2. הנתבעים לא הגישו כתב הגנה ואולם התייצבו לדיון שהתקיים בפני ביום 21/5/13. לטענת הנתבעים, הם משכו שיק טובה לטובת צד ג', מר מאיר זליקוביץ', ע"ס 25,000 ₪ בשנת 2000 ונוכח היקלעותו לחדלות פרעון, השיק הוצג לפירעון ולאחר מכן, לביצוע במסגרת הליכי הוצאה לפועל. מאחר וצד ג' הודה, כי זה למעשה החוב שלו הוא העמיד את התובע שיטפל בחוב ומשכך, עליו לשאת בחוב. הנתבעים למעשה הודו בכך שבגין טיפולו של התובע הסכום הופחת לסך של 36,000 ₪, אלא, שטענו , כי בסופו של יום הצליחו להפחית את הסכום לסך של 30,000 ₪ בתנאים טובים יותר.

3. מבחינה עובדתית אין חולק, איפוא, כי לא נכרת הסכם בכתב בין הצדדים ואולם חרף זאת התובע טיפל בחובם של הנתבעים ובעקבות טיפולו סכום החוב הועמד על סך 36,000 ₪. עובדה זו אף מקבלת תימוכין מדברי ד"ר עו"ד שמחה מנדלבוים במכתבו מיום 26/5/13 בסעיפים 19-20. בעניין זה אין בידי לקבל טענת הנתבעים כי מדובר בחוב של צד ג', אלא, בחוב שלהם. ראשית, כי תיק ההוצאה לפועל נפתח נגד הנתבעת 2 בגין שיק שמשכה ולא כובד על ידי הבנק. הנתבעים בחרו שלא לצרף את צד ג' לתובענה זו ואף לא טרחו להביאו לעדות והדבר פועל לרעתם.

כמו כן, נוכח האמור במכתבו של ד"ר עו"ד שמחה מנדלבוים בסעיף 23 ובהיעדר ראייה סותרת, הרי שלא יכולה להיות מחלוקת, כי כארבעה חודשים לאחר מכן, הנתבעים הצליחו להפחית את סכום החוב לסך של 30,000 ₪ בתנאי תשלום טובים יותר.

4. ככלל, חובת הנתבעים לשלם לתובע שכר ראוי בגין הטיפול בחוב שבוצע בפועל, מבוססת אף על הוראת סעיף 46 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973, " חיוב לתשלום בעד נכס או שירות שלא הוסכם על שיעורו, יש לקיים בתשלום של סכום שהיה ראוי להשתלם לפי הנסיבות בעת כריתת החוזה"

5. "הבסיס הנורמאטיבי לקביעת שכר ראוי מעוגן בהוראות סעיף 46 לחוק החוזים הוראה זו מקורה בדיני עשיית עושר ולא במשפט, והגיונה טמון בעיקרון כי אדם זכאי לשכר בגין עמלו, שאם לא כן יימצא מקבל השירות מתעשר שלא כדין ) ע"א 6181/93 סולומונוב ואח' נ' שרבני ואח', פ"ד נב(2) 289, 301).

6. דא עקא, כי גם שיעורו של שכר הטרחה הראוי טעון הוכחה במסגרת ההליך המשפטי. התובע לא השכיל להציג בעניין זה כל ראיות והואיל והתובע הודה, כי אינו בעל רישיון לעריכת דין לא ניתן אף להיעזר בכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינמאלי המומלץ), תש"ס-2000.

7. נוכח כל המקובץ סבורני, כי מעבר לאמור במכתבו של ד"ר עו"ד מנדלבוים, לא עלה בידי התובע להוכיח תביעתו הן באשר לעצם כריתת הסכם מחייב עם התובעים והן באשר לתנאי ההסכם ושיעור שכר הטירחה ומשכך, דין התביעה להידחות. עם זאת, נוכח מחדלי הנתבעים בגין אי התייצבות לדיון הראשון ובגין אי הגשת כתב הגנה לא מצאתי לעשות צו להוצאות.

המזכירות תדאג לשלוח עותק מפסק הדין לצדדים בדואר.

ניתן היום, ט' תמוז תשע"ג, 17 יוני 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אברהם שלום מליח
נתבע: יוסף דרמר
שופט :
עורכי דין: