ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חן נגד צור אוהד :

1


בתי המשפט

בית משפט לתביעות קטנות ירושלים

תק 004788/07

בפני:

שופט: ריבלין יוסף

תאריך:

25/01/2009

בעניין:

חן ענת

התובעת

נ ג ד

1. צור אוהד אוהד

2. מנהל מקרקעי ישראל

3. עירית מודיעין מכבים רעות

4. ישפרו חברה ישראלית להשכרת מבנים בע"מ

הנתבעים

פסק דין

מדובר בתביעה לפיצוי בגין תאונת דרכים שגרמה לנזק לרכב התובעת.

1. העובדות המוסכמות

ביום 18.5.07 בחניון בית הקולנוע שליד מרכז ישפרו במודיעין (מתחם קניות ובילוי) החנתה התובעת את רכבה מסוג פיאט פנדה מ.ר. 43-327-58 (להלן: "רכב התובעת"). כאשר רכב התובעת היה במצב של חניה נפגע מרכב הנתבע 1 (להלן: "הנתבע") עת נהג ברכבו מזדה מ.ר. 76-896-57 (להלן: "רכב הנתבע").

2. מהלך דיון

א. התובעת תבעה בתחילה את הנתבע 1 בלבד. בדיון שהתקיים בפני ביום 12.2.08 העיד הנתבע 1 בפני כי התאונה התרחשה בשל מכסה של בור ביוב שנפתח עת עלה עליו רכב הנתבע 1. עקב כך נגרם תקר באחד מגלגלי רכב התובע 1 ובשל כך סטה הרכב ופגע ברכבים חונים, ביניהם רכבה של התובעת.

ב. לאור טענות הנתבעת 1, צורפו לכתב התביעה שלושה נתבעים נוספים על-מנת לקבוע באחריות מי היתה אחזקתו של אותו מכסה ביוב עובר לתאונה. נתבעת 2 מנהל מקרקעי ישראל; נתבעת 3 – עיריית מודיעין מכבים רעות ; נתבעת 4 ישפרו חברה ישראלית להשכרת מבנים.

ג. במהלך הדיון ביום 6.1.09 התברר כי מקום התאונה הינו הכביש ההיקפי של מתחם ישפרו, המצוי על שטח שאין חולק כי אינו בבעלות ובאחריות הנתבעת 4 ישפרו, חברה ישראלית להשכרת מבנים (להלן: "חב' ישפרו").

3. עיקר המחלוקת הינו בשאלה האם מכסה בור הביוב היה בשעת התאונה באחריותה של עיריית מודיעין מכבים רעות או באחריות מנהל מקרקעי ישראל לפיכך אתמקד בדיון בטענותיהם.

4. טענות הנתבעת 2 מנהל מקרקע ישראל (להלן: "המנהל")

א. נציג המנהל טען כי המקום באחריות עיריית מכבים רעות, זאת למרות שלא נחתם חוזה פרומאלי להעברת הזכויות והאחריות על המקום בין העירייה למנהל.

ב. לטענת המנהל הסיבה לכך שאין חוזה מסודר היא סירובה של העירייה לקבל אחריות על השטח ללא הצדקה. עם זאת המקום כבר אינו באחריות המנהל ובאופן מעשי הועבר לאחריות העיריה.

ג. כראייה לכך העובדה ש"מי מודיעין" הפועלת מטעם עיריית מודיעין בכל הקשור לביוב תקנה את מכסה הביוב.

ד. הנתבע 1 התרשל בנהיגתו ולכן נגרמה התאונה.

5. טענות הנתבעת 3 עיריית מודיעין מכבים רעות (להלן: "עיריית מודיעין")

המנהל טרם העביר המסירה לידיה בשטח החיצוני למרכז ישפרו וזאת בשל אי סיום עבודות הפיתוח במקום. לכן המקום היה באחריות המנהל.

6. דיון

א. במהלך הדיון, טען נציג המנהל כי העיריה הפקיעה את השטח בו התרחשה התאונה מידי המנהל כבר ב- 2004, ולכן בשנת 2005 מתחם ישפרו קבל טופס 4 מהעיריה.

העיריה המשיכה ונתנה למנהל אישור לבצע עבודות תשתית מסביב למתחם. לטענתו, המנהל סיים את עבודות התשתית כבר לפני 3 שנים, אבל בכל זאת העיריה מסרבת לקבל בחזרה את האחריות הפורמאלית על המקום.

ב. מר עדי הדר מנהל ומפקח על עבודות התשתית מטעם המנהל באתר, העיד כי בוצעה מסירה לא פורמאלית של השטח, מערכות המים והביוב מושלמות ומתופעלות על-ידי חברת "מי מודיעין" מטעם העיריה. במקום מתבצעות על-ידי המנהל אך ורק עבודות הקשורות בגמר הכביש.

ג. מנגד טען נציג העיריה מר מוטי זמיר, מהנדס מפקח תשתיות בעיריית מודיעין, כי המקום לא הועבר לאחריותה של עיריית מודיעין היות וטרם נסתיימו העבודות בכביש. ועל-כן ליקויים במערכת הביוב הינם באחריות המנהל.

עוד העיד, כי לא ידוע לו מדוע תוקן הבור על-ידי עיריית מודיעין, יתכן שהיה צורך לתת מענה מיידי ודחוף.

ד. עיריית מודיעין הפנתה את בית המשפט לתיק אחר הדומה לתיק דנן, ת"א 3178/06 (רמלה) אליהו נ' עיריית מודיעין, (מיום 30.8.07). בתיק זה מדובר היה בתאונה שהתרחשה בשל מכסה ביוב שבלט מעל פני הכביש. באותה עת משני צדי הכביש המשיכו בעבודות פיתוח ובכביש עצמו כבר פסקו העבודות, אך טרם נמסר המקום פורמאלית לעיריית מודיעין. בית המשפט קבע כי האחריות לתשתיות הינה בידי מבצע עבודות התשתית עד להעברה פורמאלית לעירייה.

ה. בע"א 145/80 שלמה ועקנין נ' המועצה המקומית בית שמש ואח', פ"ד לו(1) 113, נקבעה ההלכה כי בעליו של מקרקעין חב חובת זהירות כלפי עוברי אורח שבמקרקעין אפילו אם הלכה למעשה נמסרה הפעלת הנכס לאדם אחר (שם עמ' 125). באותו פסק דין נקבעה גם אחריותו של מפעיל הנכס בפועל.

ו. אין ספק כי בעליו של הכביש שבו נגרם הנזק הינו המנהל. דרישת הכתב במקרקעין הינה מהותית (סעיף 8 לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969), לכן כל עוד לא בוצעה העברה בטאבו של השטח וכל עוד לא נחתם חוזה מפורש בין הצדדים השטח אינו בבעלותה של עיריית מודיעין.

ז. יתירה מכך איני סבור כי תפעול הכביש ואחזקתו הועברו לעיריית מודיעין. כל עוד לא נסתיימו עבודות הפיתוח בכביש, אף מכסי הביוב שעל גבי הכביש ותיחזוקם הינם באחריות המנהל.

ח. העובדה שעיריית מודיעין אחראית על אספקת מים ותפעול מערכת הביוב של מרכז ישפרו אינה מטילה עליה אחריות בגין כביש חיצוני שטרם הועבר לחזקתה ולאחריותה, שהרי המקרקעין של מרכז ישפרו הועברו באופן פורמאלי על-ידי חוזה חכירה מאת המנהל לחב' ישפרו.

ט. גם אם העירייה תקנה את מכסה הביוב אינה ראיה לאחריותה. במקרה זה, מדובר היה בתיקון דחוף ובשבת (לפי הכתבה בעיתון שצורפה לכתב הגנתו של הנתבע). יתכן שלא ניתן היה להשיג את המנהל במועד האירוע.

י. במקרה זה הנטל רובץ לפתח של המנהל להוכיח כי לא התרשל, כיוון שמדובר ב"דבר המדבר בעדו" לפי סעיף 41 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש]. תנאי הסעיף מתקיימים: הן לתובעת והן לנתבע (הנהג ברכב) אין ידיעה ואין אפשרות לדעת מה היו הנסיבות שגרמו למקרה שהביא לידי הנזק – לתזוזת מכסה הביוב.

הנזק נגרם על-ידי מכסה ביוב שלמנהל היתה שליטה מלאה עליו. ואירוע המקרה מתיישב יותר עם המסקנה שהמנהל לא נקט זהירות סבירה.

יא. התובעת צירפה לכתב התביעה מסמך המפרט את הנזקים – סה"כ 2801 ₪. לא ברור מדוע בכתב התביעה בקשה 5000 ₪.

לפיכך, אני קובע כי מנהל מקרקעי ישראל יפצה את התובעת בסכום של 3500 ₪. הסכום כולל הוצאות בית משפט, טרחה ועוגמת נפש.

הסכום ישולם תוך 45 יום מהיום. במידה ולא ישולם במועד, יתווספו לסכום הפרשי הצמדה וריבית עד ליום התשלום המלא בפועל.

בקשת רשות ערעור תוך 15 יום מעת שהצדדים יקבלו לידיהם העתק מפסק הדין.

המזכירות תמציא העתק מפסק הדין לצדדים.

ניתן היום כ"ט בטבת, תשס"ט (25 בינואר 2009) בהעדר הצדדים.

_____________

י. ריבלין, שופט

בית משפט השלום