ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין זהר זוארץ נגד פרקליטות מחוז מרכז :

בפני כבוד השופטת אשרית רוטקופף

מבקש

זהר זוארץ

נגד

משיבה

פרקליטות מחוז מרכז

החלטה

בפני בקשה להחזרת תפוס לפי סעיף 34 לפקודת סדר הדין הפלילי, מעצר וחיפוש.

המבקש עותר כי בית המשפט יורה למשיבה להשיב לו שני מחשבים שנתפסו על ידי המשיבה בחיפוש שנערך בביתו ביום 19.2.2013.

המבקש טוען כי המחשבים משמשים אותו בעבודתו.

לטענת המבקש, המשיבה נוקטת בסחבת בלתי מוצדקת ואינה פועלת לסיום החקירה או הגשת כתב אישום.

המשיבה טוענת כי אין מקום לחרוג מהוראות הדין במקרה הנדון.

המבקש נחשד בעבירות של הסתה לאלימות ולגזענות וכן, איומים נגד שר בממשלה.

המבקש כתב כתובות נאצה נגד ציבור ואף קרא לציבור לפתוח באלימות, תוך שימוש בביטויים קיצוניים במיוחד.
העבירות המיוחסות למבקש בוצעו באמצעות המחשב התפוס.

המבקש נעצר לצורכי חקירה ומעצרו אף הוארך מס' פעמים.

לטענת המשיבה, תכלית התפיסה הינה מגוונת:
תכלית מניעתית ביחס לחפץ העשוי לשמש לביצוע עבירה, תכלית ראייתית אם החפץ עשוי לשמש כראיה בהליך משפטי ותכלית חילוט, אם בחפץ נעשה שימוש לצורך עבירה.

תכלית החילוט באה לידי ביטוי גם בסעיף 39(א) לפקודת סדר הדין הפלילי, המאפשרת להורות על חילוט חפץ שנתפס או הגיע לידי המשטרה, אם האדם שהורשע במעשה שנעשה בחפץ, הינו בעל החפץ.

במקרה הנדון, התקיימו כל העילות דלעיל:
באמצעות המחשב התפוס בוצעה עבירה, לכאורה.
המחשב התפוס עתיד לשמש ראיה במידה ויוחלט להגיש כנגד המבקש כתב אישום, ובמידה ויוגש כתב אישום, רשאית המשיבה לבקש לחלט את המחשב בהיותו רכוש בר חילוט.

בענייננו, טרם חלפו 6 חודשים מאז תפיסת המחשבים.

במקרה הנדון, התאפשר למבקש להעתיק את החומר המצוי במחשבים ועל כן, לא מצאתי כי יש לחרוג מהתקופה הקבועה בחוק.

המבקש היה צריך לצפות בעת ביצוע העבירות המיוחסות לו, כי המחשב, באמצעותו ביצע העבירה המיוחסת לו, ייתפס.

באיזונים בין האינטרס הציבורי וצורכי המבקש, גובר, נכון לעת הזו, האינטרס הציבורי, המאפשר למשיבה להמשיך ולהחזיק את המחשב.

בבש"פ 342/06 חב' לרגו עבודות עפר בע"מ נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו) 12.3.2006, נקבע כדלקמן:
"בשקלול האינטרסים תוערך מצד אחד מידת הצורך בהשארת התפוס בידי המשטרה בהתאם לעוצמת התכלית שהתפיסה נועדה להשיג, בנסיבות המשתנות של ההליך הפלילי המתפתח. מצד שני ייבחנו היבטים שונים הנוגעים בטיבו של החפץ מבחינת בעל הקניין כגון, האם מדובר בחפץ שההחזקה בו מותרת על פי דין או אסורה ... מה מידת נחיצותו של בעל הקניין בחפץ ושעור נזקו משלילת החזקתו בטרם הסתיים ההליך הפלילי. בהקשר זה עשוי להיות הבדל בין תפוס המשמש אדם לעסקו ולמשלח ידו לבין תפוס שאינו בר שימוש יום יומי. כן עשוי להיות שוני בין חפץ כלה לבין חפץ שערכו אינו מושפע ממעבר הזמן וכיוצא באלה שיקולים. במתחם השיקולים אלמנט משך הזמן בו מוחזק תפוס בידי המשטרה, ישנה משמעות באיזון השיקולים הנדרש ... מקום בו ניתן למצוא נוסחת איזון נאותה כאמור, ראוי להכילה תוך שחרור התפוס אגב קביעת תנאים מידתיים הולמים להגשמת תכלית משולבת של הגנה על האינטרס הציבורי ושמירה על זכויות הפרט."

במקרה שבפני נמצא האיזון הראוי שכן, התאפשר למבקש להעתיק את המידע הקיים על המחשב הנחוץ לו לצורכי עבודתו, כך שלא נפגע עיסוקו ומשלח ידו ומאידך, נותר המחשב תפוס בידי המשיבה כך שבמידה ויוגש כתב אישום והמחשב יהיה נחוץ כראיה ובסופו של יום יתבקש חילוט התפוס, לא תתאיין האפשרות לעשות זאת בשל השבת המחשב למבקש.

מאחר ועסקינן במחשב, הרי לא ניתן להשיג או להבטיח כי היה ויתבקש חילוט התפוס, בסופו של יום, יהיה עדיין המחשב בידיו של המבקש שכן, לא מדובר בחפץ עליו ניתן להטיל עיקול למניעת דיספוזיציה בתפוס, כדוגמת רכב.

אשר על כן, הנני מורה על דחיית הבקשה.

ניתנה היום, ט' תמוז תשע"ג, 17 יוני 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: זהר זוארץ
נתבע: פרקליטות מחוז מרכז
שופט :
עורכי דין: