ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מינהל מקרקעי ישראל נגד רמזי עאשור :

התובע
רשות הפיתוח באמצעות הרשות למקרקעי ישראל
ע"י עו"ד ליאורה אפרתי

נגד

הנתבע
רמזי עאשור
ע"י עו"ד יחיאל ירון

פסק דין

תביעה לסילוק יד.

התובעת היא הבעלים של חלקות 18, 20 ו-21 בגוש 6171 (להלן: המקרקעין). הנתבע מחזיק בחלק מהמקרקעין, המצויים כחצי ק"מ ממערב לצמת מסובים. השטח התפוס על ידי הנתבע מתוחם בקו אדום בתצלום אוויר אשר סומן ת/1.

בדיון שהתקיים ביום 28/5/2013, לאחר שהצדדים סיימו להציג את ראיותיהם ואת סיכומיהם, הצעתי לנתבע להסכים לקבלת התביעה לסילוק יד ללא צו להוצאות, כך שיינתן צו לסילוק ידו של הנתבע מהמקרקעין. על מנת שיהיה סיפק בידו של הנתבע למצוא פתרון דיור ראוי, יידחה ביצוע הפינוי של בית המגורים ושטח של 6 מ' אשר סביב בית המגורים לתקופה של כשנתיים ימים. שאר השטח שבמחלוקת יפונה לאלתר והחזקה בו תימסר לתובעת.

הנתבע ביקש שהות לשקול את הצעת בית המשפט, והבהיר כי הוא חושש שמסירת השטח בשני שלבים – כהצעת בית המשפט – תגרום לשימוש בשטח על ידי פולשים לצורך השלכת אשפה. עוד ציין הנתבע כי הוא מבקש לשמר בידו את השער שהתקין בדרך הגישה לבית, בסמוך לפינה הצפון מזרחית של השטח, בסטיה מצד הכביש לכיוון דרום.

ניתנה לנתבע שהות לשקול את עמדתו. במקביל, התבקשה התובעת להודיע "אם היא מעדיפה לקבל לידיה את החזקה בכל השטח מושא התביעה בעוד שנתיים, יחד עם פינוי בית המגורים, או שמא היא מעדיפה לקבל את החזקה בשטח שמעבר לבית המגורים תוך 30 יום. במקרה כזה תבהיר התובעת אם יש דרך לפתור את החששות שמעלה הנתבע מפני כניסת זרים לשטח שיימסר לידי התובעת והשלכת אשפה בו. " (עמ' 72 ש' 25).

ביום 10/6/13 התקבלה עמדת התובעת, ואלה עיקריה:
1. התובעת מבקשת כי מסרת החזקה בשטח לידיה תיעשה בתיאום ובנוכחות הנתבע ונציגי התובעת.

2. מתחם המגורים (הבית ושטח של 6 מ' שסביבו) יימסר לתובעת בתוך שנתיים, ואף זאת בתאום כנ"ל.

3. התובעת תקיים סיורים תכופים בשטח לצורך שמירה מפני פולשים, ובמידת האפשר תתחם את השטח המוחזר לידיה בסוללות עפר ובשילוט מתאים. "אין לתובעת התנגדות כי תתאפשר דרך גישה לבית המגורים משער החזית וכי שטח החצר האחורית יקטן בהתאמה."

ביום 16/6/13 התקבלה עמדת הנתבע, ובגדרה מודיע הנתבע כי הוא מקבל את הצעת בית המשפט "לפיה הוא ישאר בבית ובשטח רוחב חצר באורך 6 מטר סביב הבית, כולל שביל גישה מהכביש הראשי דרך לוד לתוך חצר הבית, לתקופה של שנתיים מיום מתן פסק הדין, ללא צו להוצאות."
עוד מודיע הנתבע כי קיבל את הודעת ב"כ התובעת וכי תתואם פגישה עם ב"כ התובעת ונציגי התובעת בעניין ההודעה.

על יסוד כל אלה, ניתן בזה פסק דין על פי התביעה, כדלקמן:

א. הנתבע יסלק ידו מהמקרקעין וימסור את החזקה בהם לתובעת כשהמקרקעין פנויים מכל אדם וריקים מכל חפץ ששייך לנתבע. בכפוף לאמור בהמשך פסק הדין, פינוי המקרקעין ומסירת החזקה בהם לידי התובעת ייעשו בתיאום בין הצדדים ולא יאוחר מיום 18/7/13 בשעה 14:00.

ב. ניתנת לנתבע ארכה לפינוי מתחם המגורים, אשר כולל את בית המגורים וחצר סביבו במרחק של 6 מ' סביב הבית, כך שהפינוי ומסירת החזקה יבוצעו לא יאוחר מיום 18/6/2015 בשעה 14:00. מסירת החזקה במתחם המגורים תיעשה אף היא בתיאום מראש.

ג. הצדדים יסדירו בתיאום את נושא שביל הגישה, אשר ישמש את הנתבע כל עוד הוא רשאי להחזיק במתחם המגורים, מכיוון דרך לוד אל חצר הבית. אם לא יגיעו הצדדים להסכמה בעניין זה, יוסיף הנתבע להשתמש בשביל הגישה הקיים, אך הוא הוא לא יהיה רשאי להחזיק בו בחזקה ייחודית.

ד. משניתן פסק הדין על פי התביעה בהסכמת הנתבע - אין צו להוצאות.

בשולי הדברים, בהתחשב ברקע המיוחד של הנתבע ושל משפחתו, כפי שעלה מן הראיות בתיק זה, אני מבקש מהרשויות המופקדות על כך לשקול פתרון דיור לנתבע במסגרת הדיור הציבורי, או סיוע בדיור, והכל בכפוף להוראות כל דין ועל פי ה כללים הנהוגים בעניין זה.

ניתן היום, ט' תמוז תשע"ג, 17 יוני 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מינהל מקרקעי ישראל
נתבע: רמזי עאשור
שופט :
עורכי דין: