ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל ו.מח.לתכנון ובניה מרכז רמלה נגד דחף דלק בע"מ :

בקשה מס' 10
בפני כבוד השופטת הבכירה, עיריה מרדכי

מבקשים

  1. דחף דלק בע"מ
  2. יאיר רוזנקרנץ

3.נכסי אברהם רוזנקרנץ

נגד

משיבה

מדינת ישראל-הוועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז מרכז

החלטה

גזר הדין נשוא הבקשה ניתן ביום 25/5/10, כאשר נקבע בו, בין השאר, כי צו הפסקת השימוש ייכנס לתוקף בתוך 18 חודשים. עם סיום הארכה שניתנה בגזר הדין האמור, הוגשו מספר בקשות להארכת המועד, ונעתרתי באופן חלקי להארכות המועדים לביצוע הצו.

בפניי בקשה נוספת (רביעית במספר) להארכת מועד לביצוע צווי בית משפט, כאשר הונחו בפניי הבקשה ותגובת המשיבה, ואף תשובה לתגובת המשיבה, שב"כ המבקשים הגיש, בצירוף בקשה להתיר את הגשת התגובה.

בהחלטתי האחרונה מיום 26/11/12 הוריתי על הארכת מועד כניסת הצו עד ליום 1/6/13, ככל שסברתי באותה עת, שאם רשויות התכנון ישנו את עמדתם באשר לדרישה לתכנית איחוד וחלוקה, בעקבות ההליכים שהתנהלו בעתירה המנהלית שהוגשה על ידי המבקשים (עת"מ 21572-06-12) , הרי שקיים שינוי נסיבות מסוים, שיכול ויתרום לקידום ההליכים התכנוניים במקרקעין. כן סברתי כי באם אכן נכונה טענת המבקשת בבקשותיה החוזרות ונשנות, כי תנאי זה הינו התנאי העיקרי אשר מנע את הוצאת ההיתר, הרי שגם אם נקבל את טענת המבקשים, אמור ההליך התכנוני, עתה, להיארך זמן קצר.

הבקשה הנוכחית מוגשת על רקע טענת המשיבים כי דחיית בקשת היתר הבנייה שהוגש על ידיהם, הייתה ללא צידוק בדין או בעובדה, ועל רקע זה, פנו המבקשים בעתירה מנהלית נוספת (עת"מ 19565-04-13).

כבר הפניתי בהחלטות קודמות לפסיקה המורה כי הסמכות לעכב ביצוע כניסתם לתוקף של צווים, צריכה להישמר למקרים חריגים ויוצאי דופן, ככל שמטרתם של הצווים שניתנים במסגרת גזר דין, נועדו בין היתר, להגשים את מטרותיהם ויעדיהם של דיני התכנון והבנייה, והם מהווים אמצעי בעל חשיבות מכרעת באכיפת החוק.

כן, ציינתי כי מול האינטרסים הציבוריים האמורים, על בית-המשפט לבחון גם את אינטרס הפרט של הנאשם הספציפי, וכן בחינת פתיחת/התקדמות הליכי תכנון ורישוי לקידום הכשרת עבודות הבנייה; ואם כן – באיזה שלב מצויים ההליכים, כשאין המדובר ברשימה סגורה של שיקולים, וכל מקרה נדון לפי נסיבותיו.

לאחר שעיינתי בבקשה ובנספחיה, בתגובה ובתשובה לה, ולאחר ששקלתי את טענות הצדדים, הנני סבורה שיש בהליך המתנהל בעתירה המנהלית, כדי להקרין באופו ישיר על שיקולי בית המשפט בבואו להידרש לשאלת הסיכוי אודות קבלת היתר בנייה בפרק זמן קרוב והנראה לעין. יתרה מכך, טענות של המבקשים שהועלו בעתירה מנהלית הקודמת, לא נמצאו חסרות בסיס ובית המשפט סבר שהעמדה התכנונית שהוצגה על ידי המבקשים לעומת העמדה התכנונית שהוצגה על ידי הגוף התכנוני, היה לה על מה להסתמך. בנסיבות המתוארות, אין להתפלא על ההתבטאות החד משמעית של בית המשפט המחוזי באשר לאפשרות להקפאת המצב הקיים, על מנת להימנע מלהיקלע למצב בלתי הפיך.

בהתחשב במכלול האמור, ובטענות המבקשים כי עמדות תכנוניות בלתי מעוגנות בדין של רשות התכנון הינה הסיבה לעובדה שלא עמד בידיהם לסיים את ההליך התכנוני, הנני סבורה שיש לפעול על פי ההוראה המנחה מטעם בית המשפט המחוזי (כפי שפסיקה מטעם אותה ערכאה הינה אף מנחה) ולו לפנים משורת הדין בהתחשב במלוא הנסיבות, והנני על כן נעתרת לבקשה למתן הארכה נוספת לביצוע הצווים באשר למבנים שטרם סולקו/הוסרו מהשטח, יוארך, לפנים משורת הדין, עד ליום 1/11/2013. אל למבקשים לפרש התחשבות במועד זה כאוזלת יד, פן תתפח המציאות על פניהם בעתיד ובאם ימצא שהליכי הדיון בעתירה המנהלית נמשכים למשך תקופה מבלי להסתיים, אין זה מן הנמנע שבית המשפט יגיע למסקנה שהמאזן נוטה לחובה ולכיבוד צווים ככתבם וכלשונם.

אין באורכה האמורה כדי לשחרר את המבקשים או כל גוף אחר הפועל במתחם מטעמם, מלקיים את יתר הוראות הדין, החלים על הפעילות המתבצעת במקום ואין בארכה כדי למנוע מגורמי האכיפה האמונים על האמור מלנקוט בכל פעולה נדרשת, על מנת לאכוף את הוראות המחוקק.

החלטה זו מתייחסת לשלושת התיקים שבהם הוגשה אותה בקשה, אליה מתייחסת אף תגובת המשיבה.

המזכירות תמציא לב"כ הצדדים, ותדאג שההחלטה תמצא גם בתיקים הנוספים (1898/03 ו-1900/03) והבקשות שבהן יסגרו על פיה.

ניתנה היום, ט' תמוז תשע"ג, 17 יוני 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מ.י. ו.מח.לתכנון ובניה מרכז רמלה
נתבע: דחף דלק בע"מ
שופט :
עורכי דין: