ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אי.פי.אי. ישראל חניה ובקרה (1999) בע"מ נגד ניר קפלושניק :


בפני כבוד הרשמת הבכירה איריס ארבל - אסל

מבקשת

אי.פי.אי. ישראל חניה ובקרה (1999) בע"מ

נגד

משיב

ניר קפלושניק

החלטה

לפני בקשה להשבת ערובה אותה הפקידה המבקשת ביום 1.7.12 בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 12.6.12 במסגרת הבקשה להטלת עיקולים זמניים.

לטענת המבקשת , תקנה 207(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד -1984 (להלן:"התקסד"א") קובעת כי בעקבות הגשת בקשת רשות להתגונן מטעם המשיב, זכאית המבקשת להגיש בקשה להטלת עיקולים ללא המצאת ערובה.

כמו כן משלא ביקש המשיב את ביטולו של צו העיקול אין מקום להשאיר את העירבון בתיק.

מנגד טען המשיב כי אין כלל בסיס משפטי לטענת המבקשת.. כמו כן בהתאם לתקנה 364(ב) לתקסד"א אין בית המשפט נותן סעד זמני ללא חיוב בהפקדת ערבון וכי פטור מתשלום ערבון ניתן רק בנסיבות העניין ולאחר הצדק למתן פטור .
המשיב הוסיף לציין כי תקנה 207 לתקסד"א מתייחסת למקרים בהם טרם הוגשה בקשה לעיקול ע"י התובע ואילו הטעם הנוסף מצוי בתקנה 207 (ב) המחילה את תקנה 364(ב) לתקסד"א באופן ישיר גם על תקנה 207 האמורה לעיל.

נתתי דעתי לטענות הצדדים ולהלן החלטתי:

תקנה 207(א) לתקסד"א קובעת בזו הלשון:

הוגשה בקשת רשות להתגונן, רשאי בית המשפט או הרשם, לפי בקשת התובע, להורות על פי צד אחד על עיקול נכסי הנתבע, כולם או מקצתם, ורשאי הוא לפטור את התובע ממתן ערובה; הבקשה יכול שתהיה בעל-פה.

כאשר התקנה משתמשת במילה "רשאי" מעיד הדבר כי אין חובה על בית המשפט \ רשם ליתן פטור מתשלום הערובה, אלא נתון הדבר לשיקול דעתו.
על מנת לבחון מהו שיקול הדעת למתן הפטור ראוי לציין את תקנה 364 לתקסד"א:

364. (א) בית המשפט לא ייתן סעד זמני אלא בכפוף להמצאת התחייבות עצמית כאמור בתקנה 365(ב), וכן ערבות מספקת, להנחת דעתו, לשם פיצוי בגין כל נזק שייגרם למי שאליו מופנה הצו כתוצאה ממתן הצו, אם תיפסק התובענה או אם יפקע הצו מסיבה אחרת; בית המשפט רשאי לפטור מהמצאת ערבות, אם ראה שהדבר צודק וראוי, ומטעמים מיוחדים שיירשמו.

הנה כי כן, תקנה 364 קובעת כי כלל הזהב הינו שסעד זמני יינתן בכפוף להפקדת ערבות, שיעורה יהיה נתון לשיקול דעתו של בית המשפט \ רשם.
מתן הפטור מצריך תחילה טעם המעלה הצדק סביר, משלא פרטה לפני המבקשת מה הטעם למתן הפטור בוודאי שאינה עומדת בתנאי הסף לבחינת שאלת הפטור הפקדת ערבון ו\או השבת ההפקדה ומשכך אין אני מוצאת לקבל בקשתה.

הבקשה נדחית.

הוצאות הבקשה בסך של 1,000 ₪ יושתו על המבקשת לטובת המשיב.

ניתנה היום, ט' תמוז תשע"ג, 17 יוני 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אי.פי.אי. ישראל חניה ובקרה )1999( בע"מ
נתבע: ניר קפלושניק
שופט :
עורכי דין: