ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חתמי לוידס באמצעות סקוריטס סוכנות בטוח בע"מ נגד אלכסנדר פריגר :

בפני כבוד השופטת מעין צור

התובעת

חתמי לוידס באמצעות סקוריטס סוכנות בטוח בע"מ

נגד

הנתבעים

  1. אלכסנדר פריגר
  2. מנורה חברה לביטוח בע"מ

נגד

הצד השלישי

מע"צ – המועצה הלאומית לדרכים

החלטה

בפניי בקשת הצד השלישי לתקן את כתב ההגנה ולשלוח הודעה לצדדים רביעיים.
התובעת והנתבעים מתנגדים לבקשה.

לאחר ששקלתי את טענות הצדדים נחה דעתי כי דין הבקשה להתקבל, שכן ראוי לברר את מלוא טענות הצדדים כמקשה אחת, ולא ליצור כפל הליכים אשר עלול להיווצר אם תדחה הבקשה למשלוח הודעה לצדדים רביעיים.

אכן הצד השלישי לא פעל בשקידה ראויה לאיסוף כל מסמכיו ולגיבוש עמדתו, וכתוצאה מכך נגרם עיכוב של ההליך, ויתכן שאף יהיה צורך להשלים הליכים שכבר הסתיימו כגון הליכים מקדמיים והגשת תצהירים נוספים על ידי צדדים שכבר הגישו תצהיריהם. אלא שנזק זה הינו נזק שניתן לתיקון באמצעות פסיקת הוצאות.

אני דוחה את טענת הנתבעים בתגובתם כי הצד השלישי נחשף זה מכבר לראיות התובעת והנתבעים, ולכן יש לדחות בקשתו. אזכיר כי סדר הבאת הראיות הרגיל הינו כי התובע מתחיל בהבאת ראיותיו, לאחר מכן מביא הנתבע את ראיותיו, ולאחר מכן מביא הצד השלישי את ראיותיו. בית המשפט מוסמך להורות כי כל הצדדים יקדימו ויגישו תצהירים, וזאת מטעמים של יעילות הדיון, וכך אומנם נעשה במקרה זה. ואולם עצם העובדה שהצד השלישי נחשף לתצהירי הצדדים האחרים אינה מקנה לו יתרון אם תתקבל בקשתו , מקל וחומר אם מתאפשר לצדדים שכבר הגישו תצהירים להשלימם.

לפיכך הנני מורה כדלקמן:

  1. אני מתירה לצד השלישי לתקן את כתב ההגנה ולשלוח הודעה לצדדים רביעיים.
  2. ההודעה לצדדים רביעיים תוגש לביהמ"ש, תשולם בגינה אגרה והיא תומצא לצדדים הרביעיים לא יאוחר מיום 1.7.13.
  3. הצד השלישי ימציא לצדדים הרביעיים גם עותק מכל החומר שהצטבר עד כה בתיק, לרבות החלטות, פרוטוקולים ומסמכים שהוגשו.
  4. הצדדים הרביעיים יגישו כתב הגנה תוך 30 ימים ממועד ההמצאה.
  5. בשלב זה לא יגיש הצד השלישי תצהירים. לאחר הגשת כתב ההגנה על ידי הצדדים הרביעיים ולאחר השלמת ההליכים המקדמיים עימם, תינתן החלטה נוספת בדבר הגשת תצהירים, שבה תינתן לתובעת ולנתבעים הזדמנות להגיש תצהירים נוספים טרם הגשת תצהירי הצד השלישי והצדדים הרביעיים.

הואיל והגשת הבקשה בשלב זה מעכבת את הדיון, וייתכן שאף תוליד צורך לחזור על הליכים שכבר בוצעו, מן הדין לחייב את הצד השלישי בהוצאות התובעת והנתבעים. הוצאות אלה ישקלו בפסק הדין הסופי, בין היתר בהתאם לכמות ההליכים הכפולים שיגרמו עקב הגשת הבקשה.

ניתנה היום, ט' תמוז תשע"ג, 17 יוני 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: חתמי לוידס באמצעות סקוריטס סוכנות בטוח בע"מ
נתבע: אלכסנדר פריגר
שופט :
עורכי דין: