ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ועדה מקומית לתכנון יזרעאלים נגד לאה גרשוני :

בפני כבוד השופטת אינעאם דחלה-שרקאוי
המאשימה
ועדה מקומית לתכנון יזרעאלים

נגד

הנאשמים
לאה גרשוני


נוכחים:
ב"כ המאשימה: ענת באור - פרי
ב"כ הנאשמת: עו"ד יעל פרי

בית המשפט:

פרוטוקול

ב"כ המאשימה , הסנגור , והנאשמת מודיעים:

לאחר שהוסבר לנאשמת הלכות הסדר הטיעון וטיבו , והיא הודיעה שהבינה היטב , גובש עם הנאשמת הסדר טיעון כדלקמן :

1. במסגרת הקראה שתקוים עתה , הנאשמת תשיב לאישום מיידית .

בית המשפט:
מסביר לנאשמת כי אין בית המשפט צד להסדר הטיעון ואינו מחויב לפעול על פיו , ולשאלת בית המשפט מודיעה הנאשמת שמבינה היטב את ההסבר , והיא מתקשרת בהסדר הטיעון מרצונה ומתוך הבנתה , והיא מאשרת את פרטיה דלעיל .

כתב האישום הוקרא לנאשמת והוסבר לה תוכנו ותגובתה לאישום הינה:
הנאשמת: אני מודה בכל העובדות המפורטות בכתב האישום.
ב"כ הנאשמת: אני הקראתי את כתב האישום באוזני הנאשמת, הסברתי לה את תוכנו והנאשמת מודה בכל העובדות המפורטות בכתב האישום.

ב"כ המאשימה: לאור הדברים, מבוקש להרשיעה בעבירות המפורטות בכתב האישום.


הכרעת דין

הנאשמת הודתה בכל העובדות הנטענות בכתב האישום ואני מרשיעה אותה בעבירות המפורטות בכתב האישום.

ניתנה והודעה היום ח' תמוז תשע"ג, 16/06/2013 במעמד הנוכחים.

אינעאם דחלה-שרקאוי, שופטת

ב"כ הנאשמת : מצטרפת לדברי חברתי ומבקשת לאמץ את ההסדר שהוצע. מגישה עותק מההיתר שניתן לנאשמת. הוגש וסומן נ/1 .


גזר דין

הצדדים הגיעו לידי הסכמה לעניין הענישה המבוקשת.

בחנתי את הסדר הטיעון הנ"ל, בהתאם לקריטריונים שנקבעו בתיקון 113 לחוק העונשין, שעניינו "הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה", עת נתתי את דעתי לסוג העבירה, בה הורשעה הנאשמת, הנסיבות בהן נעברה, פגיעתה בערכים חברתיים מוגנים של בטיחות ושמירת תכלית התכנון, לרבות הפגיעה באינטרס הציבור, מידת פגיעה זו בציבור, ומדיניות הענישה בעבירה מסוג זה.

זאת ועוד, במסגרת ההסדר הנ"ל, נוכחתי כי עונשה של הנאשמת הינו בתוך המתחם אשר נקבע בפסיקה לענישה בעבירה המיוחסת לה בכתב האישום, תוך התייחסות לזמן שחלף ממועד ביצוע העבירה, נסיבות ביצוע העבירה ונסיבותיה האישיות של הנאשמת, כפי שהובאו ע"י הנאשמת ו/או בא כוחה.

לאור האמור לעיל, לאחר שנתתי את דעתי למכלול שיקולי הענישה, ובראשם שיקולי ההלימה, ולאחר בחינת השיקולים לחומרה ולקולה, תוך איזון ראוי ביניהם, לא מצאתי נימוק המחייב סטייה מהסדר הטיעון, אליו הגיעו הצדדים.

אשר על כן, הנני מטילה על הנאשמת את העונשים הבאים:

א. קנס כספי בסך של 1,000 ₪ או 10 ימי מאסר תמורתו.
הקנס ישולם תוך 30 יום מהיום.
הנאשמת תפנה לוועדה לקבלת שוברים לתשלום הקנס.

ב. אני מחייבת את הנאשמת לחתום על התחייבות כספית בסך 10,000, להימנע, תוך 3 שנים מהיום, מלעבור עבירה על סעיפים 204,205,210,237,240 לרבות פרק י' לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965.
תסרב לחתום על ההתחייבות תאסר ל -7 ימים או עד ש תחתום, לפי המוקדם.

הודעה והוסברה זכות ערעור תוך 45 יום מהיום .

ניתנה והודעה היום ח' תמוז תשע"ג, 16/06/2013 במעמד הנוכחים.

אינעאם דחלה-שרקאוי, שופטת


מעורבים
תובע: ועדה מקומית לתכנון יזרעאלים
נתבע: לאה גרשוני
שופט :
עורכי דין: