ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רשות הפיתוח במובן חוק רשות הפיתוח נגד אשר דוד :

בפני כבוד השופטת שלהבת קמיר-וייס

המבקשת

רשות הפיתוח במובן חוק רשות הפיתוח

נגד

המשיבים

  1. אשר דוד
  2. אשר יפה

החלטה

בפניי בקשה לביטול החלטתי מיום 07.05.2013 בבקשה לסילוק על הסף אשר הגישו הנתבעים 3 ו- 4, הם המשיבים כאן.

בהחלטה מיום 07.05.2013 נקבע:

"טענות המבקשים אשר גובו בתצהיר לא נסתרו ויש בהן כדי לשלול לכאורה את עילות התביעה המיוחסות להן בכתב התביעה.
המשיבה בחרה מטעמים השמורים עימה שלא לנצל זכותה וליתן תגובה לבקשה גם לאחר שהבקשה הומצאה לה כדין וחלף המועד שנקבע למתן תגובה מטעמה.
לפיכך מצאתי לקבל את הבקשה והנני מורה על מחיקת התביעה כנגד הנתבעים 3 ו- 4 לפנים משורת הדין, אינני עושה צו להוצאות."

ביום 08.05.2013 הגישה המבקשת את הבקשה שבפניי בה נטען כי הוגשה תגובה מטעם התובעת כבר ביום 23.04.2013, ואף צרפה דוח חקירה ממנו עולה כי הנתבעים 3 ו- 4 מתגוררים בנכס ולא כנטען על ידם.

לבקשה לא צורף העתק התגובה או העתק דוח החקירה המצויינים בה, והיא לא נתמכה בתצהיר. כל שצורף לבקשה הוא אישור על משלוח בפקס של הבקשה עצמה ביום 08.05.2013 וזאת בניגוד לאמור בבקשה כי מצורף אישור על משלוח התגובה בפקס ביום 23.04.2013 בשעה 9:56 וכן העתק התגובה ודוח החקירה.
יצוין כי בראש הבקשה שהועברה לבית המשפט מופיעה שורה שהודפסה על ידי מכשיר הפקס בה מצוין שמשלוח הפקס מכיל שני עמודים "p 001/002".

המשיבים צרפו לתגובתם אישור מועד האגודה של מושב יד רמב"ם על כך שהמשיב גר במושב משנת 1989 והמשיבה נולדה במושב ומתגוררת בו מאז ועד היום. עוד צרפו העתקי כרטסת הנהלת חשבונות של אגודת המושב, הסכם תכנון אדריכלי בין המשיבים לבין אדריכלים לתכנון מבנה שיבנה במושב יד רמב"ם, משנת 1988, פירוט הלוואות מבנק טפחות מהשנים 1999, 2001, 2002, 2003 אשר נשלחו למשיבים למשק 105 ביד רמב"ם, תעודות מבתי הספר של ילדי המשיבים מהשנים 2003, 2002, 2010, 2011, 2012.
כל אלו כדי להעיד כי מקום מושבם הוא ביד רמב"ם ולא רחוב שלהבת 5 אור יהודה, כאמור בכתב התביעה.

ביום 26.05.2013 ניתנה החלטתי בה ניתנה למבקשת זכות תשובה עד ליום 06.06.2013.
ביום 06.06.2013 הוגשה בקשה להארכת המועד למתן התשובה, ובו ביום ניתנה החלטתי כי "ניתנת ארכה של 10 ימים עד ליום 16.06.2013."
המבקשת לא הגישה תשובה עד למועד זה.

דיון והכרעה

הבקשה הוגשה כשהיא מבוססת על טיעונים עובדתיים ואינה נתמכת בתצהיר, אינה מגובה במסמכים כנטען, ולא היה בה כדי להסביר את אי הגשת התגובה במועד, אך גם מעבר לצד הפרוצדוראלי, מהפן המהותי הבקשה אינה מביאה ראשית ראיה לכאורית למגורי המשיבים בכתובת הנטענת בכתב התביעה .

בתגובת המשיבים מאידך גיסא, מוסיפים המשיבים ומבססים עוד יותר את שהחלו לבסס בבקשתם לסילוק על הסף שנתמכה בתצהירים, וכעת הוסיפו גם מסמכים לתמוך את דבריהם.

לפיכך לא מצאתי מקום לשנות את החלטתי מיום 07.05.2013, והבקשה לביטול ההחלטה נדחית.
המבקשת תישא בהוצאות המשיבים בגין בקשה זו בסך 2,000 ₪ שישולמו תוך 30 יום שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום.

ניתנה היום, ט' תמוז תשע"ג, 17 יוני 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רשות הפיתוח במובן חוק רשות הפיתוח
נתבע: אשר דוד
שופט :
עורכי דין: