ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין טמילה קורונסקי נגד פולק ולריה קלניקה ליופי ואסטתיקה :

בפני כבוד השופטת אורית ליפשיץ

תובעים

טמילה קורונסקי

נגד

נתבעים

פולק ולריה קלניקה ליופי ואסטתיקה

החלטה

1. בפניי בקשה לביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד, ביום 25/4/13, לפיו התקבלה תביעתה של התובע ת, והנתבע ת חוייב ה לשלם לה סך של 1500 ₪, והוצאות משפט בסך 500 ₪.

2. הנתבעת בבקשת ה טענה כי לא הודע לה על הקדמת מועד הדיון, החלטה אשר ניתנה מיום 8/1/13, אלא עם היוודע לה על מתן פסק הדין, וכי קבלה את החלטות בית המשפט על שני זימונים קודמים בלבד, בהם שונה הדיון ליום 16/6/13. לפיכך, לטענתה, לא התייצבה.
לטענתה, עצם כך שהגישה כתב הגנה במועד, ובו שטחה טיעוניה, ולאחר מכן בקשה נוספת, מלמד על כך כי הכינה עצמה לדיון המשפטי , נערכה והמתינה לו.

3. בבוא בית המשפט לדון בבקשה לביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד, עליו לבחון האם יש מקום לבטלו מחובת הצדק, או מכוח שיקול אחר ששוקל בית המשפט. לשם בחינת שיקולי הצדק יש לעמוד על טעמי אי-ההתייצבות לצד סיכויי הצלחת המבקש להוכיח עמדתו בבית המשפט, כמו גם שיש לעמוד על תום ליבו של המבקש. לנגד זאת, יש להעמיד את אינטרס ההסתמכות של הצד שכנגד, ועל כן שומה על מבקש ביטול פסק הדין להגיש בקשתו במועד הקבוע בתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), התשל"ז – 1976 [להלן: "התקנות"], דהיינו בתוך 7 ימים ממועד שנודע לו על פסק הדין.

4. עיון בתיק מעלה כי הנתבעת הגיש ה בקשה לביטול פסק הדין במתחם הזמנים המותר בחוק. כמו כן, עולה כי אכן מועד הדיון הקבוע שונה, עקב אילוצי בית משפט, מספר פעמים.

5. לאחר ששקלתי את נסיבות העניין ואת האינטרסים השונים של הצדדים, אני סבורה שיש לאפשר לנתבעת להוכיח את טענותי ה בבית המש פט, ולאפשר לה את יומ ה, אך זאת תוך חיובה בהוצאות לטובת התובע ת. על הנתבעת לשלם לתובעת סך של 250 ₪ ללא קשר לתוצאות ההליך, אשר יפקדו בקופת בית המשפט וזאת עד ליום 15/7/13.

6. לאחר הפקדת ההוצאות בקופת בית המשפט, יבוטל פסק הדין מיום 25/4/13, והתיק ייקבע בשנית להוכחות.

7. היה והנתבעת לא תשלם את ההוצאות ולא תבצע את ההפקדה במועד שקבעתי, תבוטל החלטה זו, ופסק הדין יוותר על כנו.

ניתנה היום, ט' תמוז תשע"ג, 17 יוני 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: טמילה קורונסקי
נתבע: פולק ולריה קלניקה ליופי ואסטתיקה
שופט :
עורכי דין: