ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שלום נחום נגד סיגלית זדה :

בפני כבוד השופט פאול שטרק

תובעים

שלום נחום

נגד

נתבעים

סיגלית זדה

פסק דין

1. בפני בית המשפט תביעת פיצויי כספי בגין נזק אשר נגרם לרכב התובע וכן נטען לקביעת פיצוי בגין הוצאות התובע עקב אופן ניהול ההליכים ע"י חברת הביטוח. יוער כי אמנם כתב ההגנה הוגש באמצעות חברת הביטוח אולם, אין חברת הביטוח נתבעת בהליך דנן.

2. הסתבר ביום הדיון כי לא היתה מחלוקת ביחס לאחריות לנזקים, אלא בגובה הנזק, אולם כפי שהוסבר במהלך הדיון, מאחר ומדובר בתביעה בגין הוצאות השתתפות עצמית. אין נפקות של ממש לגובה הנזק ותיקונים כאשר התקרה הינה ההשתתפות העצמית. מנגד הובהר לתובע כי ישנם ראשי נזק המחייבים אסמכתאות כגון הוצאות נסיעה.

3. במהלך הדיון ולאחר הבהרת נושאים שונים כאמור, הסכימו הצדדים למתן פס"ד על דרך הפשרה לפי סע' 79א' לחוק בתי המשפט [ נוסח משולב] התשמ"ד– 1984, ללא הנמקה וכאשר הבינו הצדדים לאחר הסבר ע"י ביהמ"ש כי בפסק דין מסוג זה הקושי לזכות בערעור הינו קלוש ביותר.
4. לאחר עיון במסמכים אשר צורפו לכתב התביעה כולל הבקשה להזמין את השמאי אשר נכתב בכתב התביעה ובהעדר הודעה בעניין מצד הנתבע, טענות הצדדים במהלך הדיון, ניתן לקבוע כלהלן:
הנתבע ישלם לתובע סך של 4,000 ₪ כולל הוצאות משפט ושכ"ט שמאי בגין התייצבותו לדיון. התשלום יבוצע עד 10.7.13.
בהעדר תשלום במועד, ישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה ועד התשלום בפועל.

ניתן היום, ט' תמוז תשע"ג, 17 יוני 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שלום נחום
נתבע: סיגלית זדה
שופט :
עורכי דין: