ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כלל חברה לביטוח בע"מ נגד ראמיה אבו יונס :

בש"א 3325/13

המבקשת:
כלל חברה לביטוח בע"מ

נ ג ד

המשיבים:
1. ראמיה אבו יונס

2. לילא אבו יונס

3. נרימאן בדארנה

4. יוסף שחאדה

5. סייד אחמד יוסף

6. יחיא עלי סובחי סייד

7. קרנית - קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים

בקשה לאיחוד דיון
הודעה מטעם המבקשת מיום 28.5.2013

בשם המבקשת: עו"ד שרון גליק; עו"ד מנאל חמוד
בשם המשיבות 2-1: עו"ד הישאם נעאמנה

בבית המשפט העליון

החלטה

1. בבקשה שלפניי מבוקש לאחד את הדיון בשלושה הליכים, האחד מתברר בבית משפט השלום בקריות, והשניים האחרים בבית משפט השלום בנצרת. עניינם של שלושת ההליכים הוא בטענה לנזקי גוף שנגרמו לתובעים בהליכים השונים בשל אותה תאונת דרכים. בבקשה מבוקש כי הדיון בהליכים האמורים, לאחר איחודם, יתקיים בבית משפט השלום בנצרת, שם מתבררים ההליכים המוקדמים בזמן.

2. בפתח הדברים אציין, כי נפל חוסר סדר רב בהבאת עמדות המשיבים בקשר לאמור בבקשה, הן באשר לאופן הבאתן בגוף הבקשה והן באשר לאופן הגשתן על-ידי המשיבים בעקבות ובהתאם להחלטתי מיום 10.5.2013. חוסר סדר זה הקשה על הטיפול בבקשה ועיכב את ההכרעה בה, ויש להצטער על כך.

3. מכל מקום, מעיון בבקשה ובתשובות שהוגשו בהתאם להחלטתי האמורה עולה, כי המשיבות 1 ו-2 (הן התובעות בהליך המתברר בבית משפט השלום בקריות) מתנגדות לבקשה, מן הטעם שהתביעה שהגישו נמצאת בשלב מקדמי יותר מהשלב שבו מצויים שני ההליכים המתבררים בבית המשפט בנצרת (תשובה מיום 27.5.2013; ויוער, כי בכותרת תשובה זו נכתב כי היא מטעם המשיבה 1 בלבד, אולם היא הוגשה על-ידי מי שמשמש כבא-כוחן של שתי המשיבות). לטענתן, בתביעה שהגישו טרם הושלמו ההליכים המקדמיים, בעוד שבהליכים המתבררים בנצרת כבר התקיימו מספר ישיבות בבית המשפט ונקבע דיון הוכחות ליום 22.10.2013.

4. באשר לעמדות יתר המשיבים, הרי שבגוף הבקשה צוין כי המשיבה 3 מתנגדת לבקשה, אולם חרף החלטתי שנזכרה לעיל (ועל אף ניסיונות מזכירות בית המשפט ליצור קשר עם בא-כוחה טלפונית), לא הוגשה תשובה מטעמה המנמקת את טעמי ההתנגדות. המשיב 4 הופיע בראש הבקשה פעמיים, כשבכל פעם צוין כי הוא מיוצג על-ידי בא-כוח אחר – ובבקשה נכתב כי בא-כוח אחד (עו"ד אמיר סלאמה) הסכים לאמור בבקשה, ואילו האחר (עו"ד סאמר עלי), הסכים לה, ובלבד שהדיון בהליכים המאוחדים יתקיים בבית משפט השלום בקריות. נוכח זאת, ביקשתי בהחלטתי מיום 10.5.2013 שתינתן הבהרה לעניין עמדתו של המשיב 4, ובהודעה מיום 28.5.2013 הודיעה המבקשת באשר לעמדת משיב זה, כי עו"ד סאמר עלי "מסר לח"מ את הסכמתו לבקשה לאיחוד התיקים". תשובה נוספת מטעמו של המשיב 4 להבהרת עמדתו בקשר לאמור בבקשה, לא הוגשה. באשר למשיב 5, המיוצג גם הוא על-ידי עו"ד סאמר עלי, לא הוגשה תשובה מנומקת מטעמו, כך שלעניין זה נותרה, לכאורה, עמדתו כפי שצוינה בגוף הבקשה, לפיה הוא מסכים לבקשה ובלבד שהדיון בהליכים לאחר איחודם יתקיים בבית המשפט בקריות. המשיבים 6 ו-7 מסכימים לבקשה.

5. נוכח העובדה כי שלושת ההליכים עוסקים באותה מסכת עובדתית, הרי מטעמים של יעילות ומניעת חשש להכרעות סותרות מן הדין לדון בהם במאוחד. זאת, חרף השלב השונה שבו נמצא בירור ההליכים השונים (השוו, בש"א 1618/13 מגדל חברה לביטוח בע"מ נ' פיראס (19.3.2013)). באשר למחלוקת בדבר בית המשפט שבו יתבררו ההליכים השונים, אינני סבור כי קיימת בענייננו הצדקה לכך שהדיון בהליכים לאחר איחודם לא ייעשה בבית המשפט שאליו הוגשו ההליכים המוקדמים בזמן (ראו, בש"א 5010/12 ריסורסס בע"מ נ' "אל רועי טרייד" בע"מ (11.7.2012)). כאמור, בבית משפט השלום בנצרת נקבע דיון הוכחות לחודש אוקטובר 2013, ויש לקוות כי בעלי הדין בהליך המועבר מבית המשפט בקריות יעשו את המאמצים להשלים את הנדרש עד אז, על מנת שדיון זה יתקיים במועדו.

6. נוכח האמור לעיל, הנני מורה, מכוח סמכותי לפי תקנה 7 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, על העברת הדיון בת"א 62516-12-12 (שלום – קריות) לבית משפט השלום בנצרת, ועל איחוד הדיון שם עם ת"א 45439-07-10 (שלום – נצרת) ות"א 15726-02-10 (שלום – נצרת).

7. המשיבות 3-1 ישאו, כל אחת, בשכר טרחת עורך-דין לזכות המבקשת בסך 1,000 ש"ח.

ניתנה היום, ט' בתמוז התשע"ג (17.6.2013).

ה נ ש י א


מעורבים
תובע: כלל חברה לביטוח בע"מ
נתבע: ראמיה אבו יונס
שופט :
עורכי דין: