ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מוניות תפוזיות קווי שירות נגד ג'וני דוידוב :

בפני כבוד השופט מוחמד עלי

מבקשת

מוניות תפוזיות קווי שירות

נגד

משיב

ג'וני דוידוב

החלטה

לפני בקשה לצו מניעת הטרדה מאיימת בהתאם לחוק מניעת הטרדה מאיימת, תשס"ב – 2001 שבמסגרתה מב וקש ליתן נגד המשיב צו אשר יורה על הרחקת ו ממקום עבודתו עד החלטת משטרת ישראל בגורל התיקים שנפתחו נגדו, לטענת המבקשת בעקבות תלונות שהגישה.

לא ראיתי ליתן צו במעמד צד אחד שיש בו כדי להביא להרחקת המשיב ממקום העבודה ולפני מתן החלטה בעניין זה, יש לקיים דיון במעמד הצדדים.

עיון בבקשה ונספחיה מלמד, כי המבקשת הינה חברת מוניות והמשיב הינו "חבר" באותה תחנה וככל הנראה יש לו מניות בה. עוד עולה מהמסמכים שצורפו לבקשה כי המדובר בסכסוך מתמשך בין המשיב להנהלת המבקשת הנוגע לסדרי העבודה של המשיב בתחנה, כאשר המבקשת טוענת כי במסגרת זו מתנהג המשיב התנהגות אלימה ומאיימת. עוד עולה מהמסמכים שצורפו לבקשה, כי עסקינן בסכסוך שקיים לפחות מאז שנת 2010 (ראו מכתב מנהל המבקשת מיום 12.5.10, אישור הגשת התלונה מיום 8.11.12, מכתב המבקשת למשיב מיום 11.8.08).

אשר על כן, ניתן בזה צו האוסר על המשיב להטריד את עובדי המבקשת או מנהליה או מי מטעמה בכל דרך ובכל מקום, או לאיים בכל דרך, בין ישירות ובין באמצעות אנשים אחרים.

כאמור, לא ראיתי ליתן במעמד צד אחד צו להרחקת המשיב ממקום עבודתו.

הצו יעמוד בתוקפו עד להחלטה אחרת.

אני קובע בפני את הבקשה לדיון בנוכחות שני הצדדים ליום 20.6.13 שעה 13:15.
העתק הבקשה על נספחיה, לרבות העתק החלטה זו, יומצאו למשיב עלי ידי פקיד בית המשפט עד ליום 18.6.13.

ניתנה היום, ח' תמוז תשע"ג, 16 יוני 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מוניות תפוזיות קווי שירות
נתבע: ג'וני דוידוב
שופט :
עורכי דין: