ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אמציה הרמתי נגד מדינת ישראל :

בפני כבוד השופט כמאל סעב

העורר
אמציה הרמתי

נגד

המשיבה
מדינת ישראל

החלטה

1. לפניי ערר על החלטת בית משפט השלום בחיפה, (להלן: "בית משפט קמא"), אשר ניתנה ביום 03/06/13, על ידי השופט שמואל יציב, בתיק פ"מ 9592-05-13.

2. הערר מופנה כנגד החלטת בית משפט קמא על פיה נדחתה בקשת העורר לביטול צו איסור השימוש ברכב, החלטה שניתנה על ידי קצין משטרה בהליך מנהלי..

3. העורר נמצא ביום 27/05/13, ברחוב הפועל בחיפה, נוהג בזמן פסילה. העורר זומן לשימוע שהתקיים בו ביום ביצוע העבירה ובשימוע תגובת העורר הייתה: "אני מצטער, לא יחזור". קצין משטרה שעיין בדוח העבירה ושמע את העורר, החליט לפסול אותו מלנהוג למשך שלושים יום תוך שהוא אוסר את השימוש ברכב למשך אותה תקופה.

4. העורר הגיש בקשה לביטול הפסילה המנהלית והחלטת קצין המשטרה לאסור את השימוש ברכב למשך 30 יום, הבקשה של העורר נדחתה ומכאן הערר שבפניי.

5. בערר שבפני ביקש העורר להורות על ביטול צו איסור השימוש ברכב וזאת כדי לאפשר לנהג אחר להסיע את בני המשפחה. לדעת העורר, היה על בית משפט קמא לשמוע את הנהג שהוצע כמי שינהג ברכב ומשלא עשה כן, הוא טעה.

6. זאת ועוד, העורר סבור כי יש לבטל את צו איסור השימוש הואיל ונסיבותיו המשפחתיות והאישיות מצדיקות קבלת הבקשה וביטול הצו.

7. המשיבה סבורה כי יש לדחות את הערר. העורר נמצא נוהג בזמן פסילה תוך הפרה גסה של הוראות הרשות המוסמכת ורשויות האכיפה. אין כל הצדקה לביטול צו איסור השימוש ובוודאי לא לצמצום את התקופה בהיעדר נימוקים שיצדיקו זאת. נסיבותיו האישיות והרצון של העורר להסיע את בני משפחתו אינן יכולות לשמש עילה לביטול הצו או לצמצום התקופה.

8. לאחר שעיינתי בהחלטת בית משפט קמא, בהודעת הערר, במסמכי השימוע וצו איסור השימוש ברכב ושמעתי את טענות הצדדים, אני מחליט לדחות את הערר.

9. העורר ביצע עבירה חמורה של נהיגה בזמן פסילה ויש בכך כדי לבטא את התייחסותו להוראות החוק ולחובה המוטלת עליו ועל כל אזרח לקיים הוראות אלה. העורר בחר שלא לכבד את הוראות החוק ועל כן, לא מצאתי, בנסיבות העניין, כל הצדקה להתערב בהחלטת בית משפט קמא.

10. לטעמי, אין בפתרון שמציע העורר כדי לצמצם את המסוכנות הנשקפת מהעורר, הן למי שנוסע ברכבו והן למי שמשתמש בדרך. בעניינו של העורר קיימים שני המרכיבים הדרושים כדי ל בסס את ההחלטה לפסילתו מנהלית ו לאיסור השימוש ברכב.

בענייננו קיימות ראיות לכאורה ומסוכנות. אין מחלוקת כי העורר נהג בפסילה והמסוכנות שלו הינה פועל יוצא של מעשהו, על כן, החלטת בית משפט קמא נכונה היא ואין כל מקום להתערב בה.

11. אשר על כן, אני דוחה את הערר.

12. המזכירות תשלח לצדדים עותק החלטה זו בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתנה היום, ח' תמוז תשע"ג, 16 יוני 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אמציה הרמתי
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: