ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין המוסד לביטוח לאומי ירושלים סניף ויצמן נגד יצחק שמש :

ניתנה ביום 16 יוני 2013

המוסד לביטוח לאומי
המבקש
-
יצחק שמש
המשיב

החלטה

לפני בקשה לעיכוב ביצוע של החלטת בית הדין האזורי בבאר שבע מיום 22.5.13 (השופט צבי פרנקל; בל' 41144-05-12). בהחלטתו, מינה בית הדין האזורי את דר' דוד יפה כמומחה יועץ רפואי בעניינו של המשיב (להלן: המומחה). המומחה התבקש, בין היתר, להשיב לשאלה הבאה: "ב. האם יש קשר סיבתי משמעותי (דהיינו- בשיעור של 20% ומעלה) בין ליקויו של התובע [המשיב בבקשה, ר.ר.] לבין עבודתו כמתואר ב החלטת העובדות?"

2. על החלטה זו הגיש המבקש (להלן: המוסד) בקשת רשות ערעור, שעניינה נוסח שאלות ההבהרה שהופנו למומחה (בר"ע 7324-06-13) . לאחר הגשת בקשת רשות הערעור הגיש המוסד את הבקשה לעיכוב ביצוע מושא החלטה זו בה טען, כי בקשת רשות הערעור עוסקת בשאלה משפטית עקרונית. העברת השאלה למומחה בנוסחה כפי שקבע בית הדין האזורי שומטת את הבסיס לבקשת רשות הערעור, ותפגע באופן ממשי באיזון בין הצדדים. לעומת זאת, למשיב לא יגרם כל נזק מלבד עיכוב הדיון בעניינו מול המומחה, שכן " היה ותקבע לו זכאות לגמלה, הוא יהיה זכאי לתשלום הגמלה בהתאם למועד שייקבע, בשים לב למועד הגשת התביעה." לפיכך, אילו לא יעוכב ביצועה של החלטת בית הדין האזורי, הנזק הצפוי למוסד גדול מזה הצפוי להיגרם למשיב. יתרה מכך, אין זה ראוי לקיים דיון בפני המומחה על בסיס שאלה משפטית שנויה במחלוקת, באופן שהחלטתו תהפוך לתיאורטית בלבד.

3. בתגובתו לבקשה התנגד המשיב לעיכוב ביצוע החלטתו של בית הדין האזורי . לטענתו, הוא נמצא זה זמן ממושך באי-כושר עקב הליקוי ממנו הוא סובל וצפוי לעבור ניתוח נוסף בידיו. ההמתנה הנוספת מבחינתו היא "קריטית", ועיכוב ביצוע ההחלטה יגרום לו לנזק. הבקשה אינה מעלה נימוק המצדיק את עיכוב ביצוע פסק הדין, במיוחד לאור העובדה שהשאלה שהופנתה למומחה מגדירה את הקשר הסיבתי ולאחר נדרש המומחה להידרש לאופן קרות הליקוי. לפיכך ביקש המשיב כי הבקשה תידחה. לחלופין ומשום שממילא יהיה צורך במתן חוות דעתו של המומחה ומאחר שעבודת המומחה אינה מתבצעת בתוך שעות בודדות, אין מניעה לאפשר למומחה להתחיל בעבודתו, ולהורות לו לסכם את חוות דעתו רק לאחר מתן החלטת בית הדין בבקשת רשות הערעור שהוגשה.

4. לאחר שעיינתי בבקשה ובחנתי את טענות הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה כי בנסיבות העניין דין הבקשה לעיכוב ביצוע להתקבל. זאת בעיקר נוכח הנימוקים העומדים ביסוד בקשת רשות הערעור, ובהתחשב בכך שלמשיב לא יגרם נזק שיש בו ממש מעיכוב לזמן לא רב במתן חוות דעת המומחה.

5. אשר על כן, מעוכב עיכוב ביצוע החלטת בית הדין האזורי . בית הדין מתבקש להורות למומחה לעכב מתן חוות דעתו עד למתן החלטה אחרת.

ניתנה היום, ח' תמוז תשע"ג (16 יוני 2013) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .


מעורבים
תובע: המוסד לביטוח לאומי ירושלים סניף ויצמן
נתבע: יצחק שמש
שופט :
עורכי דין: