ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רימונד רימונד אמר נגד רימונד רימונד אמר :

בפני כבוד השופטת יעל טויסטר ישראלי
מבקשים
1. רימונד אמר

נגד
משיבים
1. דוד אמר

2. בנק הפועלים

3. כרטיס אשראי לישראל

4. בנק דיסקונט בעמ

5. צחי דרורי

6. פלאפון תקשרת בעמ

הודעה

על פי הנחיות סגן הנשיאה יש לפעול כדלקמן :

התיק נקבע לדיון ליום 25 נובמבר 2013 בשעה 09:30 בפני כבוד השופטת יעל טויסטר ישראלי.

המבקש יצרף בתוך 14 יום מהיום רשימת מיטלטלין עדכנית נשוא הבקשה / אסמכתאות כגון קבלות ו/או תעודות אחריות התומכות בטענה לבעלות במיטלטלין נשוא הבקשה, לחילופין, תצהיר המפרט מדוע אין בידי המבקש אסמכתאות לתמיכה בטענה לבעלות במיטלטלין נשוא הבקשה [במקרים בהם לא צורפו].

מקום בו לא פורטה כתובתו של החייב יהא המבקש חייב בביצועה של מסירה אישית של התובענה, הבקשה לסעד זמני ככל שהוגשה כזו והודעה זו בתוך 30 יום מהיום. אישור המסירה יומצא על ידי המבקש לתיק בית המשפט במקרה האמור בתוך 40 יום מהיום. מובהר בזאת כי מקום בו לא צוינה כתובתו של החייב לא יעלה בידי המזכירות להמציא את המסמכים לידיו.

המשיב יגיש תשובתו בתוך 30 יום.

משיב שנתן הסכמתו בכתב- פטור מהתייצבות לדיון.

משיב אשר מתנגד לבקשה- יפרט את התנגדותו ואם בכוונתו לחקור את המבקש והמצהירים.

5. תשומת לב הצדדים להוראות תקנה 256 א לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984 לפיה אם לא הגיש המשיב תשובה ולא ביקש לקיים דיון עד תום המועד להגשת תשובה, רשאי בית המשפט ליתן החלטה על יסוד המרצת הפתיחה בלבד אם שוכנע כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין.

התיק יובא לעיון בפני כבוד השופטת יעל טויסטר ישראלי 20 ימים לפני מועד הדיון שנקבע.

בקשות לדחיית מועדי דיון שנקבעו ויקבעו בתיק זה תוגשנה בהתאם להוראת נוהל 1-10 (טיפול בבקשות לדחיית מועדי דיון), או בהתאם להוראת נוהל 2-10 (טיפול בבקשות לדחיית מועד מטעמים הקשורים בקיום דיון באותו מועד לפני שופט אחר), לפי העניין.
בקשות שלא תוגשנה באמצעות הטפסים שצורפו להוראות נוהל אלו, או בקשות שלא צורפו להן האישורים הנדרשים, או שנשמטו מהן פרטים רלבנטיים – יכול ותדחנה מטעם זה בלבד.
ניתן לעיין בהוראות הנוהל באתר האינטרנט של הרשות השופטת או במזכירות בית המשפט.

ניתן ביום 16 יוני 2013

מזכירות בית משפט השלום רחובות


מעורבים
תובע: רימונד אמר
נתבע: רימונד אמר
שופט :
עורכי דין: