ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אבי שליסר נגד ניו נגה לייט 2000 בע"מ :

לפני: כבוד השופטת אורית יעקבס

התובע:
אבי שליסר

-
הנתבעת:
ניו נגה לייט 2000 בע"מ

החלטה

1. בזיקה להחלטה שניתנה ביום 24/4/13 והואיל ונראה כי הצדדים בחרו שלא לקבל את הצעת בית הדין [פסק דין לפי סעיף 79א. לחוק בתי המשפט (לא מנומק)] ואף לא הודיעו דבר, הריני מורה להם להגיש את העדויות הראשיות, של כל עדיהם (לרבות בעלי הדין), בתצהירים.

2. כל צד יצרף לתצהיריו את כל המסמכים שהוא מבקש לעשות בהם שימוש במסגרת פרשת ראיותיו.
כל מסמך אשר צורף לתצהיר יחשב כראיה שהוגשה כדין לתיק, אלא אם הצד שכנגד יביע במפורש את התנגדותו לכך בטרם סיום שלב הראיות.

3. העתקי התצהירים והמסמכים יועברו ישירות לצד השני על ידי המגיש אותם במועד שנקבע בהחלטה, הצדדים ירשמו על גבי התצהירים או במסמך לוואי את התאריך והדרך בה הועברו תצהירים לצד השני כאמור.

4. סדר הגשת התצהירים והעתקי המסמכים יהיו כדלהלן:
התובע בתוך 45 יום מהיום.
הנתבעת בתוך 45 יום מקבלת תצהירי ומסמכי התובע.
למען הסר ספק יובהר כי ימי הפגרה לא יבואו במנין הימים וכי לא ישוריין מועד להוכחות עד שלא יוגשו כל התצהירים או עד שיחלוף המועד להגשתם (לפי המוקדם מביניהם).
5. לא יוגשו תצהירי התובע, ישקול ביה"ד מחיקת התובענה על הסף עפ"י תקנה 44(3) לתקנות ביה"ד לעבודה (סדרי דין) תשנ"ב - 1991 בלי אזהרה נוספת.
לא יוגשו תצהירי הנתבעת במועד יראה הדבר כאילו אין בדעת הנתבעת להביא ראיות, והיא לא תורשה להגיש ראיות מטעמה.

6. על המצהירים להתייצב לחקירה שכנגד על תצהיריהם בבית הדין במועדים שיקבעו בעתיד להוכחות, אלא אם כן הודיע צד למשנהו שהוא מוותר על חקירת אותו עד.

7. סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי אחד מהצדדים לבוא עמו בדברים יגיש אותו צד למזכירות ביה"ד בתוך המועד להגשת תצהיריו בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני ביה"ד, כאשר העתק מהבקשה ישלח ישירות לצד השני.
בבקשה האמורה יפורטו הסיבות שבגינן מבוקש להעיד כל אחד מהעדים שלא בתצהיר, וגם יפורטו העניינים לגביהם יידרש כל עד להתייחס בעדותו.

8. למעקב, לעניין תצהירי התובע, ביום 4/10/13.

ניתנה היום, ח' תמוז תשע"ג, (16 יוני 2013), בהעדר הצדדים.

יעקבס אורית, שופטת


מעורבים
תובע: אבי שליסר
נתבע: ניו נגה לייט 2000 בע"מ
שופט :
עורכי דין: