ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נאיף נאסר נגד מנולייף - מנורה חברה ישראלית לבטוח חיים בע"מ :

התובע
נאיף נאסר

נגד

הנתבעת
מנולייף - מנורה חברה ישראלית לבטוח חיים בע"מ


נוכחים:
מטעם התובע: עו"ד אמין אב ו סלאח
מטעם הנתבעת: אין הופעה

פרוטוקול

ב"כ התובע: מופיע על דעת הצד השני. מבקשים בהסכמה למנות מומחה בתחום האורולוגי והתחום התעסוקתי. הפניה למומחה התעסוקתי תהיה לאחר שיתקבלו כל חוות הדעת.


החלטה

1. בפני תביעה ובה עותר התובע לפצותו בגין אובדן כושר עבודה על פי פוליסת ביטוח שערך אצל הנתבעת.

2. לאור הפער בשיעורי הנכות שנקבעו על ידי המומחים, וכן לאור הפער האם איבד התובע את כושר עבודתו על פי ההגדרה בפוליסה, מורה על מינויו של ד"ר מאיר ששון כמומחה מטעם בית המשפט בתחום האורולוגי. בנוסף, מורה על מינויו של ד"ר עוזי נווה כמומחה בתחום התעסוקתי. מיניו של המומחה בתחום התעסוקתי יכנס לתוקף לאחר שיושלמו כל חוות הדעת.

3. המומחים יעיינו במסמכים הרפואיים אשר יומצאו להם ע"י ב"כ בעלי הדין וכן בחוות הדעת, יבדקו את התובע ויקבעו ממצאים לגבי מצבו הרפואי.

4. התובע ימציא כתב ויתור סודיות רפואית למומחים וכן את כל המסמכים הרפואיים שברשותו בתוך 20 ימים מהיום.

5. כל אחד מהצדדים ימציא למומחה ויעביר העתק לצד השני, בתוך 15 יום מהיום, העתק של כל המסמכים הרפואיים שבשליטתו והנוגעים לעניין שבמחלוקת, לרבות חוות דעת של מומחים רפואיים.

6. ב"כ התובע יתאם את מועד בדיקת התובע ישירות עם המומחה, ויודיע על כך, בכתב, לב"כ הנתבעת.

7. התובע יעמוד לכל הבדיקות הרפואיות ובדיקות העזר האחרות, כפי שיורה לו המומחה, במידה והדבר נחוץ לצורך מתן חוות דעתו וב"כ התובע יתאם עם המומחה מועד לקיום אותן בדיקות.

8. אני קובעת את שכרו של כל אחד מהמומחים על סך -.5,000 ₪, כולל מע"מ, אשר ישולם להם ישירות ע"י שני הצדדים בחלקים שווים.

9. א. התובע יפקיד בידי ב"כ סך 5,000 ש"ח להבטחת תשלום מחצית שכרם של המומחים וב"כ התובע יהיה רשאי לפנות למומחים רק לאחר הפקדת הסכום האמור בידי ו הנאמנות, כך שעם פנייתו למומחים, יהא ב"כ התובע חייב באופן אישי, יחד עם התובע, בתשלום מחצית שכרם של המומחים, עד לסך 5,000 ש"ח.

ב. המומחים מתבקש ים שלא להעביר את חוות דעתם לביהמ"ש או למי מהצדדים, אלא רק לאחר קבלת מלוא שכר ם מכל הצדדים.

10. אני קובעת ישיבת קדם משפט נוסף ליום 30.10.13, שעה 09.00.
הצדדים והמומחים מתבקשים לעשות את המוטל עליהם, כדי שחוות דעתם של המומחים תצורף לתיק ביהמ"ש, לפני מועד הישיבה הנ"ל.

ב"כ התובע ימציא העתק הפרוטוקול לצד השני.

ניתנה והודעה היום ב' תמוז תשע"ג, 10/06/2013 במעמד הנוכחים.

עירית הוד, שופטת


מעורבים
תובע: נאיף נאסר
נתבע: מנולייף - מנורה חברה ישראלית לבטוח חיים בע"מ
שופט :
עורכי דין: