ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלה ישראל נגד משרד הפנים :

בפני כבוד השופט רון שפירא

העותרת
אלה ישראל, ת"ז XXXXXX303

נגד

המשיב
משרד הפנים

החלטה

העותרת פנתה למשרד הפנים בבקשה להתיר לארץ כניסתו של אזרח ניגריה, מר Onogbake Henry Obukowho, בעל דרכון ניגרי מס' 04400773A. בעתירתה מסבירה העותרת, כפי שגם הסבירה בפנייתה למשרד הפנים, כי הכירה את מר הנרי הנ"ל באמצעות אתר ה"פייסבוק". בדרך זו החלו בתכתובת שנמשכה כשנה, וכעת הם מבקשים להכיר אחד את השני מקרוב. לשם כך פנתה העותרת למשרד הפנים בבקשה לאפשר את כניסתו של מר הנרי לישראל, תוך שהיא מציעה להפקיד בטוחות להבטחת יציאתו מהארץ, הכל במטרה לבחון את הקשר ביניהם.

המשיב דחה את הבקשה וכן דחה ערר שהוגש על ההחלטה, כאשר נימוקי הערר הם כדלקמן (כמפורט במכתב שנשלח לב"כ העותרת):

"1. מרשיך לא הציגו הוכחות לכנות קשר כגון: תמונות משותפות מאירועים משותפים. וכמו כן לא הוצגו ראיות על ניהול משק בית משותף.
2. על פי פלטי דו"חות השיחות בפייסבוק שהוצגו בפנינו, מדובר בהיכרות וירטואליות ללא שום מפגש פנים אל פנים, ולמעשה כל הקשר בין המזמינה למוזמן מתבסס על שיחות באמצעות הרשת החברתית פייסבוק.
3. לאור הקשר הרופף, קיים חשש ממשי להשתקעות המוזמן בישראל".

כפי שצוין בבקשה אשר הופנתה למשרד הפנים, וכן בעתירה, העותרת ומר הנרי הנ"ל לא נפגשו מעולם, וכל הקשר ביניהם נעשה דרך הרשת החברתית. מכאן שכל ההתייחסות בסעיף 1 לנימוקי החלטת המשיב, על פניו, נראה כאילו נעשה על בסיס של טופס החלטה מובנה, בלא שנשקלו השיקולים הרלוונטיים למקרה, לפי נסיבותיו.

בכל הנוגע לסעיף 2 להחלטה, הרי שהעותרת הצהירה שמדובר בקשר דרך הרשת החברתית, ומכאן לא ברור הסעיף בהחלטה.

בכל הנוגע לסעיף 3, העותרת מבהירה את רצונה לבחון את האפשרות לקיום קשר עם מר הנרי הנ"ל, ומוכנה להפקיד בטוחות מתאימות, וזאת ככל שהקשר לא יעלה יפה, וכן מוכנה היא להתחייב לאמצעי בקרה, בכל הנוגע לשהייתו של מר הנרי בישראל.

מנוסח ההחלטה בערר, כפי שפורט במכתב מיום 16.5.13, נראה, על פניו, שהתקבלה אצל המשיב החלטה אשר לא התייחסה לטיב הקשר שנוצר באמצעות רשת חברתית, ובקשת העותרת, אשר הבהירה את טיב הקשר והבהירה את בקשתה בצורה ברורה וגלויה.

אשר על כן, ובטרם שתיקבע העתירה לדיון, מתבקשת הפרקליטות לבדוק את הנושא מול משרד הפנים כדי שתישקל בקשתה של העותרת, לרבות האפשרות לאשר את כניסתו של מר הנרי הנ"ל לישראל, לתקופה מוגבלת, תוך הפקדת בטוחות מתאימות. ככל שיגובש הסדר בעניין זה, כי אז ניתן יהיה לייתר את הצורך לדיון בעתירה, שבמסגרתה יהיה מקום לבחון את הגדרת "כנות הקשר" כאשר היא מתייחסת לקשר הנוצר באמצעי התקשורת המודרניים, על כל המשתמע מכך.

בשלב זה אינני מורה להגיש תגובה לעתירה, למעט ההנחיה לבחון את הנושא ולהודיע לבית המשפט על כל החלטה שתתקבל, עד לא יאוחר מיום 4.7.13.

אני קובע את העתירה לתזכורת פנימית בפני ליום 7.7.13. ככל שיידרש, ובשים לב להבהרה שתימסר על ידי הפרקליטות עד ליום 4.7.13, תינתן במועד זה החלטה על סדרי הדיון בעתירה.

על ב"כ העותרת להמציא עותק מהעתירה, ביחד עם החלטה זו, לידי פרקליטות אזרחית-מנהלית מחוז חיפה, עד לא יאוחר מיום 19.6.13.

המזכירות תשלח ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, ח' תמוז תשע"ג, 16 יוני 2013, בהעדר הצדדים.

ר' שפירא, שופט


מעורבים
תובע: אלה ישראל
נתבע: משרד הפנים
שופט :
עורכי דין: