ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד סנדרה בלס :

בפני כבוד השופטת מגי כהן
המאשימה
מדינת ישראל

נגד

הנאשמים
סנדרה בלס


נוכחים:

ב"כ המאשימה – מתמחה רן אריאלי

בית המשפט מודיע לצדדים כי איננו קשור להסדר הטיעון, וכי קיימת אפשרות שלא יגזור על הנאשם את העונש המוסכם.

פרוטוקול

ב"כ הנאשם:
הנאשם מבקש לחזור בו מכפירתו.

הצדדים מודיעים לבית המשפט כי הגיעו להסדר טיעון.

בית המשפט מודיע לצדדים כי איננו קשור להסדר הטיעון, וכי קיימת אפשרות שלא יגזור על הנאשם את העונש המוסכם.

ב"כ המאשימה:
מודיעה על תיקון כתב האישום באופן שירשם:
נהיגה במצב השולל את השליטה ברכב, לפי תקנה 26 (4) לתקנות התעבורה, במקום נהיגה בשכרות.

החלטה

מתירה לנאשם לחזור בו מכפירתו.
כתב האישום יתוקן על פי הודעת ב"כ המאשימה בכתב ידה.

ניתנה והודעה היום ח' תמוז תשע"ג, 16/06/2013 במעמד הנוכחים.

מגי כהן, שופטת

כתב האישום המתוקן הוקרא לנאשם/ ב"כ הנאשם והוא נשאל מה תשובתו לאישום המתוקן.

ב"כ הנאשם:
מודה בעובדות שבכתב האישום המתוקן.

הכרעת הדין

הנני מרשיעה את הנאשם בעבירה המיוחסת לו בכתב האישום המתוקן.

ניתנה והודעה היום ח' תמוז תשע"ג, 16/06/2013 במעמד הנוכחים.

מגי כהן, שופטת

ב"כ המאשימה:
במסגרת הסדר טיעון סוכם כי יוטלו על הנאשם העונשים הבאים:
3 ח' פסילה בניכוי פסילה מנהלית.
תנאי וקנס והתחייבות
הנאשמת נוהגת משנת 84' אין לה הרשעות קודמות. אין הרשעות בפלילים.

ב"כ הנאשם:
מבקש לכבד את ההסדר. לאור עברה התקין מבקש להתחשב בקנס ועיכוב ביצוע של הפסילה ב- 60 יום.

ב"כ המאשימה:
משאיר לשק"ד בית-משפט.

גזר-דין
לאור מהות העבירה עפ"י כתב אישום מתוקן ותק רב בנהיגה, העדר הרשעות, ההסר והנימוקים שהובילו את הצדדים לגיבוש הסדר, גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים:

קנס
אני דנה את הנאשם לתשלום קנס בסך 900 ש"ח או 30 ימי מאסר תמורתו.
תשלום הקנס בתוך 60 ימים.
הנאשם הונחה לגשת למזכירות לקבל שוברי תשלום.

פסילה בפועל
אני פוסלת את הנאשם מקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 3 חודשים / בפועל בניכוי 30 ימי פסילה מנהלית.

ריצוי הפסילה יחל ביום 16.7.13 שעה 12:00
בית המשפט מסביר לנאשם כי עליו להפקיד את רישיונו - גם אם פקע תוקפו במזכירות בית המשפט, ואם אין בידיו רישיון נהיגה עליו להפקיד תצהיר ערוך כדין ואישור משרד הרישוי אודות מצב הרישיון.

פסילה על תנאי
אני פוסלת את הנאשם מקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 2 חודשים על תנאי למשך 2 שנים והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור אותה/ן עבירה/ות שעליה/ן הורשע או אחת העבירות המפורטות בתוספת הראשונה או בתוספת השנייה לפקודת התעבורה [נוסח חדש], תשכ"א - 1961 ויורשע בגינה.

התחייבות
הנאשם יחתום תוך 30 על התחייבות בסך 3,000 ₪ למשך 3 שנים להימנע מביצוע עבירה של:
נהיגה בזמן פסילה או במצב השולל שליטה ברכב.
לא יחתום הנאשם על ההתחייבות תוך המועד הנקוב לעיל, ייאסר לתקופה של חודשיים.

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי מרכז תוך 45 ימים מהיום.

ניתנה והודעה היום ח' תמוז תשע"ג, 16/06/2013 במעמד הנוכחים.

מגי כהן, שופטת

הוקלד על ידי רחל אליעזר


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: סנדרה בלס
שופט :
עורכי דין: