ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אברהם בן סימון נגד עידן בר חן :

בפני כבוד השופטת אורית ליפשיץ

תובע

אברהם בן סימון

נגד

נתבע

עידן בר חן

החלטה

1. בפניי בקשת התובע ל ביטול פסק דין שניתן בהעדר הצדדים, ביום 25/4/13 , לפיו התביעה נ מחקה עקב העדר התייצבות ה צדדים.

2. התובע, בבקשת ו מיום ה- 16/6/13, טען כי מדובר באי הבנה ובטעות, שכן קיבל הודעה מאת בית המשפט בדבר מועד זימון שונה, ליום ה- 16/6/13, ואכן התייצב במועד זה לדיון בבית המשפט, ונדהם לגלות כי פסק דין בעניין כבר ניתן.

3. בבוא בית המשפט לדון בבקשה לביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד, עליו לבחון האם יש מקום לבטלו מחובת הצדק, או מכוח שיקול אחר ששוקל בית המשפט. לשם בחינת שיקולי הצדק יש לעמוד על טעמי אי-ההתייצבות לצד סיכויי הצלחת המבקש להוכיח עמדתו בבית המשפט, כמו גם שיש לעמוד על תום ליבו של המבקש. לנגד זאת, יש להעמיד את אינטרס ההסתמכות של הצד שכנגד, ועל כן שומה על מבקש ביטול פסק הדין להגיש בקשתו במועד הקבוע בתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), התשל"ז – 1976 [להלן: "התקנות"], דהיינו בתוך 7 ימים ממועד שנודע לו על פסק הדין.

4. עיון בתיק האלקטרוני מעלה כי אכן התיק נקבע לדיון מספר פעמים, והמועד שונה, מטעמי בית משפט . אמנם בתיק קיימים אישורי מסירה לצדדים, אך חרף זאת, ולנוכח כך שמועדי הדיון הקבועים בתיק זה שונו פעם אחר פעם עקב אילוצי בית המשפט ולא עקב יוזמת הצד דים, ולו בשל הספק הקל כי המבקש אכן לא קבל את החלטת בית המשפ ט האחרונה או לחילופין קבלה אך התבלבל בין מועדי הדיון השונים שנקבעו פעם אחר פעם, אני סבורה שיש לאפשר ל ו להוכיח את ט יעוניו בבית המשפט ולאפשר ל ו את יומ ו.
זאת ועוד, לנוכח התייצבות התובע בבית המשפט ביום 16/6/13 , הוא אחד ממועדי הדיון אשר שונו, ובידיו הזימון, שוכנעתי שאי הגעת ו למועד הדיון הקודם אכן מקורה בטעות.

5. בשל כל האמור לעיל ובכדי לאפשר לתובע את יומו בבית המשפט, הנני מבטלת את פסק הדין מיום 25/4/13, בכפוף להפקדת ערובה מטעמו בסך 200 ש"ח במזכירות בית המשפט לכיסוי הוצאות ההליך, שלא בכפוף לתוצאותיו.

לאחר שתופקד ערובה במזכירות בית המשפט יועבר התיק לעיוני לקביעת מועד דיון חדש בתובענה.

6. המזכירות תודיע ותשלח העתק החלטתי זו לצדדים.

ניתנה היום, ח' תמוז תשע"ג, 16 יוני 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אברהם בן סימון
נתבע: עידן בר חן
שופט :
עורכי דין: