ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אחים אוזן חברה לבניה בע"מ נגד אבי דרעי :

בפני כבוד השופטת ענת זינגר

תובעת ונתבעת שכנגד

אחים אוזן חברה לבניה בע"מ

נגד

נתבעים ותובעים שכנגד

  1. אבי דרעי
  2. יפה דרעי

החלטה

עיינתי בסיכומי הצדדים ואני סבורה שאף בשים לב להסכמה הדיונית שבין הצדדים, קיים קושי ליתן פסק דין בשלב זה וללא שיושלמו דברים נדרשים, הכול בשים לב להבהרות דלקמן:

א. באשר להסכמה מיום 2.3.11 - אין ממש בטענת הנתבעים כי ל א היה ניתן לצרף לסיכומים מסמכים. הנחת הצדדים, לעת ההסכמה , הייתה כי את המחלוקות שיוותרו, יהא ניתן לברר על בסיס מסמכים בכתב. כך לדוגמא אם טוענת התובעת לתשלום סכום פלוני ביום אלמוני והנתבעים חולקים על כך, יוכלו להציג קבלה המלמדת אחרת. ממילא לא נראה כי נפל פסול במסמכים שצורפו לסיכומי התובעת - למעט חוות הדעת השמאית ( אשר אכן אין לה מקום בסיכומים ובמיוחד כאשר הייתה הסכמה כי התובעת תספק לנתבעים מחסן חלופי).

ב. עוד באשר לאותה הסכמה - יוער כי אין מקום לטענת הנתבעים שלא הוכח כי הם מחזיקים במחסן של רוכשת אחרת. אין מקום לאותה טענה, לנוכח הסכמתם בדיון לעובדה זו, הסכמה לאורה אף נאותו לקבל מחסן חלופי. ממילא, טיעו ן הנתבעים צריך ל היות באשר לאפשרויות העומדות כעת, עת לא עמדה התובעת בהסכמה ולא סיפקה את אותו מחסן חלופי (זאת להבדיל מטענתם החדשה בסיכומים , כאילו הם אוחזים במחסן בו הם רשאים להמשיך להחזיק, חרף זכויות אחר ).

ג. לנוכח הסברה המוטעית של הנתבעים כי אין מקום לצירוף כרטסת חשבונם אצל התובע (כרטסת אשר יוער כי צורפה עוד לכתב התשובה), הם לא התייחסו לטענות באשר ליתרת חובם. ראוי כי תהא התייחסות לא רק לסכום הכולל ששולם, אלא גם לחוב אפשרי בשים לב למועדי התשלומים בפועל, כנגד מועדי התשלומים שהוסכמו בין הצדדים. בהקשר זה , מטבע הדברים , יש ליתן את הדעת גם להוראות ההסכם ונספחיו , באשר להצמדות הסכומים השונים ותשלומי ריבית , במקרה של איחור.

ד. בכלל הרכיבים הרלוונטיים, לא הייתה התייחסות מספקת לשאלה עד מתי תתווספנה הצמדות/ריביות - בשים לב לטענה בדבר פלישה ללא מסירה מסודרת. מועד המרת דולר לשקלים ושמירת ערך הכסף מאותו מועד. כן לא הייתה התייחסות לכלל פרטי חוב שנתבעו, בהתאם לכרטסת החוב אצל התובעת ועוד .

אין באמור למצות את החסרים שנמצאו, עת עיין בית המשפט בסיכומים .

יוער כי לנוכח ההסכמה הדיונית, הרי שבכל סוגיה בה לא יהא ניתן להכריע עד תום, על בסיס טיעון ומסמכים מוצגים, תהא משמעות ההסכמה הדיונית של הצדדים, למעשה מעין פסיקה בדרך של פשרה.

כדי למנוע פגיעה דיונית במי מהצדדים - אני מוצאת בנסיבות שנוצרו , להורות כדלקמן:
הנתבעים יכולים להשלים סיכומיהם, בשים לב להערות בית המשפט דלעיל, הן באשר למשמעות הסכמת הצדדים והן באשר לחסרים הקיימים וזאת עד ליום 23.6.13 ע"פ עד 3 עמודים.
התובעת תוכל לאחר מכן להגיש סיכומי תשובה (גם בשים לב לזכות שעומדת לה, להגיש סיכומים בגין התביעה שכנגד) וזאת עד ליום 30.6.13, אף זאת ע"פ עד 3 עמודים.
לאחר האמור יוכרע כל הניתן בשים לב להסכמה שלא תשמענה ראיות בדרך מסודרת ובהתאם לניתן, על בסיס כל שיועלה עד לאותו מועד.

ניתנה היום, ח' תמוז תשע"ג, 16 יוני 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אחים אוזן חברה לבניה בע"מ
נתבע: אבי דרעי
שופט :
עורכי דין: