ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אברהם כהן ושות חברה קבלנית בעמ נגד אלכסנדר אורן :

בקשה מס'
8

לפני כבוד השופט עודד מאור

מבקש

1. אברהם כהן ושות חברה קבלנית בעמ (בפירוק)
באמצעות עו"ד מיכה צמיר

נגד

משיבים

  1. אלכסנדר אורן
  2. אלכסנדר אורן בע"מ
  3. יעקב כהן
  4. יהודית כהן

החלטה

1. ראיתי את הודעת המבקש (שלצידה עתירה).

2. ניתן להבין מההודעה כי להערכת המבקש, שווי הנכס נשוא התובענה אותו מבקשים לפרק במסגרת פירוק שיתוף, עולה על גובה סמכותו העניינית של בית משפט זה, ועל כן עתר להעביר את הדיון בתובענה לבית המשפט המחוזי, בהתאם להוראות סעיף 79 (א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד - 1984 .

3. בכבוד הראוי ועם כל הרצון לסייע, לא ניתן להורות על העברת הדיון בתובענה בהתאם להוראות סעיף זה כמבוקש , עת הוראותיו קובעות מפורשות כי רק אם מצא בית המשפט שאין הוא יכול לדון בעניין מחמת שאינו בסמכותו – יעבירנו לבית משפט אחר.

במקרה דנן, אין לבית משפט זה דבר להיאחז בו לעניין הסמכות, אלא אך את ההודעה הלקונית, שהעובדות בה אף אינן מגוב ות בתצהיר, ביחס להערכה כללית של המבקש ושל אחרים לגבי שווי של נכס דומה אחר, וברי שכך לא ניתן להורות על העברת הדיון לבית משפט אחר בהעדר סמכות , בהתאם להוראות סעיף 79 (א) לחוק בתי המשפט.

4. לגבי חששו של המבקש אותו הוא מעלה בהודעה כי אם לא יועבר הדיון בתובענה בדרך האמורה, ובית המשפט המחוזי יסבור (במסגרת הליך אחר) כי התיק אמור להתברר בבית משפט השלום (לאחר שתוצג לו הערכת שווי שמאית של הנכס), כי אז יורה בית המשפט המחוזי על העברת העניין בהתאם להוראות סעיף 79(א) הנ"ל, וכי מובן שאז תוקנה הסמכות לבית משפט השלום – ושאלת הסמכות לא תשוב ותתעורר לה.

5. למעלה מן הצורך יוער, ש אם סבור המבקש כי בית המשפט המחוזי במסגרת הליך אחר, עשוי ל יתן פרשנות שונה להחלטת בית משפט זה לגבי אופן פירוק השיתוף בנכס , ודבר זה עלול לפגוע ביכולתו לקדם את מימוש הנכס, הרי עניין זה יכול ויתברר כבר עתה עת סלולה לו הדרך לפנות בבקשת רשות ערעור על החלטה קודמת בתיק זה– ו מובן שבית משפט זה יכפיף עצמו לכל החלטה שתינתן במסגרת הליך הבר"ע.

6. מכל מקום – ההחלטות הקודמות בתיק שרירות וקיימות, והמבקש יפעל כחוכמתו.

7. אין באמור בהחלטה זו כדי להביע עמדה כיצד על המבקש לנהוג, או קביעה שהיא ביחס לסמכות בית המשפט .

המזכירות תעביר העתק ההחלטה לצדדים.
ניתנה והודעה היום, ח' תמוז תשע"ג, (16 יוני 2013), בלשכתי, בהיעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אברהם כהן ושות חברה קבלנית בעמ
נתבע: אלכסנדר אורן
שופט :
עורכי דין: