ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד יצחק(עציר) :

בפני כבוד השופטת מעין בן ארי

2249-06-13

המבקשת
מדינת ישראל

נגד

המשיבה
אילנה יצחק (עציר)


נוכחים:
ב"כ המבקשת: עו"ד מור ברכה
ב"כ המשיבה: עו"ד מסיקה
המשיבה הובא על ידי הליווי

פרוטוקול

ב"כ המשיבה: התקבלה חוות דעת פסיכיאטרית ממנה עולה שגם במועד ביצוע העבירה וגם היום, המשיבה אינה כשירה. המשיבה מבקשת לעבור לבית חולים פסיכיאטרי בבאר שבע, שם היתה מאושפזת.

ב"כ המבקשת: מסכימים להפסקת ההליך לפי סעיף 15(א).


החלטה

במסגרת סמכויותיי על פי סעיף 170 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב) תשמ"ב – 1982 ועל פי סעיף 15 (א) לחוק לטיפול בחולי נפש תשנ"א – 1991, נוכח חוות הדעת הפסיכיאטרית, אשר עולה ממנה כי המשיבה לא הי תה אחראית למעשי ה בזמן ביצוע העבירות ואינ ה כשיר ה כיום לעמוד לדין, וכן לנוכח עמדת הצדדים, אני מורה כדלקמן:
ההליכים בתיק העיקרי נגד הנאשמת יופסקו;
הנאשמת תאושפז במקום עליו יורה הפסיכיאטר המחוזי, לאחר שנמצא כי קיימת מסוכנות ומצבה מצריך אשפוז;
הפסיכיאטר המחוזי מתבקש להודיע לסניגוריה הציבורית, על מועד הבאת הנאשמת בפני הועדה הפסיכיאטרית.

המזכירות תשלח עותק החלטה זו לפסיכיאטר המחוזי ולסניגוריה הציבורית. תשומת הלב מופנית לכך שהנאשמת מבקש ת להיות מיוצג על ידי עורך דין בהליכים בפני הועדה על פי חוק הטיפול בחולי נפש.

תשומת לב הפסיכיאטר המחוזי לבקשתה של הנאשמת להתאשפז בבית חולים בבאר שבע.

המזכירות תסרוק החלטה זו לתיק העיקרי בשל האטה במערכת נט המשפט.

ניתנה והודעה היום ח' תמוז תשע"ג, 16/06/2013 במעמד הנוכחים.

מעין בן ארי, שופטת


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: יצחק(עציר)
שופט :
עורכי דין: