ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד תורי(עציר) :

19357-06-13

בפני כבוד השופט אברהים בולוס
המבקשת
מדינת ישראל

נגד

המשיב
מוחמד תורי (עציר)


נוכחים:
ב"כ המבקשת – עו"ד ירדן גל
המשיב – הובא
הסניגור – עו"ד אלמלם, ס. ציבורי
פרוטוקול

ב"כ המבקשת:
חוזר על הבקשה. למשיב אין עבר פלילי.

הסניגור:
מדובר בבחור צעיר בן 20. ישנה חלופת מעצר, אמו ואחותו, שתיהן ללא עבר פלילי, לא עובדות ומוכנות לפקח עליו. בתיק עצמו – אין עדים לארוע, אין דו"ח רפואי. מדובר באלימות ברף הנמוך, וראיות לכאורה שאני מסכים לקיומן, הן ראיות בעוצמה נמוכה. לזוג יש ילדה קטנה וככל הנראה הם ישקמו את הקשר ביניהם.

ב"כ המבקשת:
מה שחברי ציין לקולא לא חי ביחד עם כך שמדובר ברקע לחשד לבגידה. בחקירתו המשיב אומר לגבי המסרונים שקיבלה המתלוננת והוא בדק אותם. והוא מוסר כי נתן לה אגרוף בזמן שהיא מחזיקה את התינוק בידיה. ככל שביהמ"ש ימצא לנכון לשחרר את המשיב אנו נכבד זאת בכפוף לערבויות.

הסניגור:
אני חוזר ומציין כי אין מחלוקת לעניין הראיות לכאורה ועילת מעצר, אני מציע חלופה לשחרור למעצר בית מלא בבית אמו בעכו העתיקה 10/105. המשיב מתגורר עם אשתו ברח' הרצל בעכו.

הגב' תורי סבאח, ת.ז. מס' 059914721, מוזהרת לומר את האמת ומעידה:
אני מבקשת שהבן שלי יהיה אצלי במעצר בית. אני מתגוררת בעכו העתיקה. אני לא עובדת.
אני יודעת מה המשטרה אומרת שהבן שלי עשה, שהוא ואשתו היה להם סערות בבית, אני לא יודעת בדיוק מה. היא מתלוננת עליו. המשטרה אומרת שהוא תקף את אשתו וגרם נזק לבית. אני קשה לי כי זאת פעם ראשונה שאני בבית משפט.
אם ביהמ"ש ישחרר אותו למעצר בית, והוא יקום וילך, אני אחזיר אותו, ואם הוא לא יבוא אני אתקשר למשטרה 100.

הגב' תורי אילנה ת.ז. מס' 308137272, מוזהרת לומר את האמת ומעידה:
המשיב הוא אח שלי.
אני יודעת מה המשטרה אומרת שהוא עשה, שהוא הרביץ לאשתו.
אני לא אתן לו לצאת ממעצר הבית, אבל אם הוא יצא ממעצר הבית אני אתקשר למשטרה.

ב"כ המבקשת:
אני חוזר על הבקשה.

הסניגור:
אני חוזר ומדגיש כי העניין ממוקד רק בעניין החלופה, אני סבור כי החלופה ראויה, במיוחד שאין רקע של עבר פלילי ומדובר בעבירה קלה יחסית.

החלטה

כנגד המשיב הוגש כתב אישום שבו נטען כי ביום 8.6.13 המשיב גרם נזק לרכוש בזדון בכך שהשליך כוסות זכוכית שהיו מונחים על שידה בביתו, וכן תקף את המתלוננת, שהינה אשתו, בכך שהלם בה בראשה באמצעות אגרופו וגם דחף אותה.

גם הוגשה בקשה למעצר עד תום ההליכים שבגדרה המבקשת טענה כי נכון לעצור את המשיב עד תום ההליכים נגדו, כאשר על טענתה זו היא חזרה בפניי בהדגישה את המסוכנות העולה ממעשיו.

הסניגור הודה היום בפניי בדבר קיומן של ראיות לכאורה וגם עילת מעצר וטען, כי נכון להורות על שחרורו של המשיב לחלופת מעצר. החלופה שהוצעה, הינה מעצר בית בבית אמו בעכו, כשעל המשיב יפקחו לסירוגין אמו ואחותו.

לאחר ששמעתי את טיעוני הצדדים, נתתי דעתי לכלל השיקולים הרלוונטיים, אני סבור כי נכון להורות על שחרורו של המשיב לחלופה המוצעת, כשהשתכנעתי כי החלופה ראויה ועשויה להפיג את המסוכנות הנשקפת מהמשיב.

מסקנתי זו מבוססת על העובדה שהאלימות המיוחסת למשיב הינה אלימות הנמצאת במדרג נמוך, הגם שאין לחובתו של משיב זה אף עבר פלילי וזו הסתבכותו הראשונה עם החוק.

מעבר לכך, השתכנעתי כי המפקחים הבינו את כובד האחריות שהוטלה עליהם, הביעו נכונות ואף התגייסו למלא אחר משימת הפיקוח. שעה שהשתכנעתי כי המפקחים הינם ראויים, ועל רקע כל האמור לעיל, אני מורה על שחרורו שלהמשיב בתנאים שלהלן:

  1. המשיב ישהה במעצר בית מלא בבית אמו, הגב' תורי סבאח, בעכו העתיקה 10/105.
  2. על המשיב יפקחו לסירוגין ובאופן צמוד, אמו הגב' סבאח תורי ואחותו, הגב' אילנה תורי.
  3. המשיב יחתום על ערבות עצמית ע"ס של 15000 ₪, וכל אחת מהמפקחות תחתום על ערבות צד ג' על אותו סכום.
  4. אוסר על המשיב ליצור קשר, בין במישרין ובין בעקיפין עם המתלוננת.
  5. מתיר בזאת למשטרת ישראל לבקר בכתובת המעצר בכל זמן שתראה לנכון, כדי לוודא כי המשיב מקיים את תנאי השחרור.
  6. לאחר שיקוימו כל ההתחייבות המשיב ישוחרר.

ניתנה והודעה היום ח' תמוז תשע"ג, 16/06/2013 במעמד הנוכחים.

אברהים בולוס, שופט

הסניגור:
אבקש חלון התאווררות למשך שעה, מהשעה 18.00-19.00.

ב"כ המבקשת:
משאיר לשיקול דעת.

החלטה
אני מתיר למשיב לצאת ממעצר הבית בין השעות 18.00 עד 19.00 בלוית אחת המפקחות.

ניתנה והודעה היום ח' תמוז תשע"ג, 16/06/2013 במעמד הנוכחים.

אברהים בולוס, שופט


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: תורי(עציר)
שופט :
עורכי דין: