ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מ.ר.מ. אקספרס בע"מ נגד ט.ג. אריזות ויזמות (2004) בע"מ :

בפני כבוד השופטת מירב קלמפנר נבון

תובעת

מ.ר.מ. אקספרס בע"מ

נגד

נתבעת

ט.ג. אריזות ויזמות (2004) בע"מ

החלטה

תובענה זו נפתחה כתובענה בסכום קצוב בלשכת ההוצאה לפועל וניתנה בה רשות להתגונן. בהתאם לתקנה 214ב1 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 (להלן: "התקנות") תידון התובענה בסדר דין מהיר, ועל הצדדים לפעול כדלהלן:

התובעת תמציא לבית המשפט ולבעלי הדין, בתוך 30 יום מהמצאת ההחלטה בדבר מתן הרשות להתגונן או ממועד המצאת כתב ההגנה, או בתוך 20 יום מהחלטה זו, לפי המאוחר ממועדים אלה, תצהיר לאימות העובדות ואסמכתאות משפטיות, אם ישנן, כאמור בתקנה 214ג לתקנות, ורשימת מסמכים והעתקיהם כאמור בתקנה 214ח לתקנות.

הנתבעת תמציא לבית המשפט ולבעלי הדין, בתוך 45 יום מיום קבלת מסמכי התובעת, תצהיר כאמור בתקנה 214ג לתקנות, במסגרת הרשות להתגונן שניתנה, ורשאית ה יא להסתמך על התצהיר התומך בבקשת הרשות להתגונן, ככל שהתקבלה. כן יצורפו אסמכתאות משפטיות, אם ישנן, ורשימת מסמכים והעתקיהם כאמור בתקנה 214ח לתקנות.

התיק נקבע לשמיעת הוכחות ליום 20.1.14 שעה 12:00.

תצהירי עדות ראשית יוגשו במקביל על ידי הצדדים עד ליום 15.9.13.
לתצהירים יצורפו כל המסמכים הרלוונטיים, לחילופין יכללו התצהירים הפניות מפורשות למסמכים שגולו וצורפו לרשימת המסמכים שהוגשה.

התצהירים והמסמכים יועברו במישרין ע"י הצדדים זה לזה, וכמובן יוגש עותק לבית המשפט.

עד אשר לא הוגש תצהירי עדות ראשית שלו, לא יוכל להעיד, אלא ברשות בית המשפט ומטעמים מיוחדים שירשמו.

אם אין ביכולתו של בעל דין להגיש תצהיר עדות ראשית מטעם עד כלשהו, יגיש בעל הדין, במועד שנקבע להגשת תצהירי העדות הראשית, בקשה מנומקת לזימון העד לעדות, שתבהיר מדוע לא ניתן לקבל ממנו תצהיר, ותכלול גם את מהות ומטרת עדותו, ומהם המסמכים שרוצים להגיש באמצעותו.

בקשות מכל סוג שהוא תוגשנה עד 30 יום לפני מועד ההוכחות, על מנת שהצד שכנגד יוכל להגיב עליהן.

הצדדים רשאים להודיע על הסכמה לדיון בדרך של פשרה, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, התשמ"ד-1984, ואף להגיע ביניהם להסכמות בדבר אופן ניהול הדיון.

יש לשלם את המחצית השניה של האגרה מיד, וכתנאי לקיום הדיון.

המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, ח' תמוז תשע"ג, 16 יוני 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מ.ר.מ. אקספרס בע"מ
נתבע: ט.ג. אריזות ויזמות )2004( בע"מ
שופט :
עורכי דין: