ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אס טי או פירות הבית בע"מ נגד יעקב ברוק :

בפני כבוד הנשיא יוסף אלון

המבקשת

אס. טי . או . פירות הבית בע"מ
על ידי ב"כ עו"ד דורית עטיה גנות

נגד

המשיב

יעקב ברוק
על ידי ב"כ עו"ד דליה בם

החלטה

1. זוהי בקשת רשות לערער על החלטת בימ"ש השלום באשדוד (כבוד השופט א. ברגנר) בה קיבל בקשת הנתבע שבפניו (המשיב) למחיקת סעיפים "מרחיבי חזית" מתצהיר עדות ראשית שהגישה התובעת (המבקשת) .
לטענת המבקשת (התובעת) המדובר אמנם בהתייחסות למעשים המיוחסים לנתבע שאינם במישרין חלק מעילות התביעה – אך יש בהם ל למד על "עדות שיטה" שיש בה לחזק את הראיות בעילת התביעה כפי שהוגדה בכתב התביעה.

2. לאחר עיון בבקשה על נספחיה החלטתי לדחות הבקשה מבלי לבקשת תגובת המשיב.
ההחלטה קמא הינה החלטה דיונית, שבסדרי הדין והראיות, והיא מבטאת את העקרון לפיו כשם שלא תותר הרחבת חזית בעדות – כך יש למ ונעה גם בתצהיר עדות ראשית.
וגם זאת. בהחלטה דנן לא חסם ביהמ"ש קמא לחלוטין בפני המבקשת את הדלת להבאת הראיות שבנדון – אלא נתן בידי המבקשת את האפשרות להביא הדברים, המותרים כראיה, ובלבד "... שינוסחו באופן אחר".
לאמור, תיחום הראיות למסגרות עילת התביעה הנטענת בכתבי הטענות.
בנוסף, ומבלי לקבוע מסמרות, לא ננעלה הדלת בפני המבקשת בהחלטה דנן מלבקש תיקון כתבי הטענות באופן שיאפשר הבאת ראיות גם מבלי הפגם של הרחבת או שינוי חזית.
הדברים תלויים כמובן במכלול השיקולים שיש לאזן ביניהם בבקשות לתיקון כתבי טענות – ובין היתר, עיתוי הגשתן והשלב הדיוני אליו הגיעו ההליכים.
אשר על כן - לא מצאתי על פני הדברים עילה המצדיקה התערבות ערעורית בשלב ביניים זה.
המבקשת תוכל לשוב ולהתייחס לדברים לאחר שיסתיימו ההליכים ובגדרו של ערעור על פסק הדין – אם תמצא לנכון להגיש ערעור שכזה.

3. ושורת התנצלות לסיום.
בקשה זו הוגשה עוד ביום 11.10.2012. מסיבות שלא נתחוורו לי הובאה הבקשה לעיוני בימים האחרונים, זאת על אף שעוד ביום 15.1.13 הגישה ב"כ המבקשת "בקשה למתן החלטה".
אני מתנצל בפני המבקשת ובאי-כוחה על תקלה זו.

4. סוף דבר, מהטעמים שפורטו לעיל – אני דוחה את בקשת הרשות לערער .
משלא נתבקשה תגובת המשיב – אין צו להוצאות.
המזכירות תשיב למבקשת את הערובה שהופקדה על ידה – על פירותיה.
המזכירות תשלח החלטה זו לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, ח' תמוז תשע"ג, 16 יוני 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אס טי או פירות הבית בע"מ
נתבע: יעקב ברוק
שופט :
עורכי דין: