ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שירותי רכב אהרון כחלון בע"מ נגד טטיאנה פרנקל :

לפני: השופט יעקב שפסר

המבקשת:

שירותי רכב אהרון כחלון בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד שמואל גרוס

נגד

המשיבים

1.טטיאנה פרנקל
2.אלכס טיורין

בית המשפט קמא לא זו בלבד שהיה ער לאמור בחוות הדעת, אלא אף ציין תמיהות הנובעות מעצם החשבונית שהונחה לפניו באיחור, בשלב טיעוני המבקשת ואשר לא הוצגה במקור ולא הועברה למומחה על פי דרישתו. לעניין זה מצא אף כי תאריכה אינו תואם למועדים הרלוונטים לתביעה ועל כן קבע כעובדה כי החשבונית איננה משקפת את התיקון הנטען ברכב (ש' 29-35 בעמ' 2 לפסה"ד).

החלטה

בקשת רשות ערעור על פסק דינו של ביהמ"ש לתביעות קטנות בפתח תקווה (כבוד הרשמת הבכירה עדי אייזדורפר), לפיו נדחתה תביעתה הנגדית של המבקשת כנגד המשיבים בסך 5,800 ₪ זאת בגין עלות תיקון תיבת הילוכים אשר ביצעה לטענתה ברכבם של המשיבים, באמצעות קבלן משנה מטעמה.

להשלמת התמונה יצויין, כי המדובר ב"סיבוב שני" של בקשת רשות ערעור, זאת לאחר שפסק דין קודם בוטל ביום 19.3.13 בהסכמה על ידי ערכאת הערעור, נוכח העובדה כי לא הושלמו טיעוני הצדדים קודם שניתן, ועל כן ניתנה לצדדים האפשרות להשלים טיעוניהם קודם הכרעת פסק הדין. כך אכן נעשה, הצדדים השלימו טיעוניהם וניתן פסק דין שהוא נושא הבקשה שלפני.

תמצית טענות המבקשת היא, כי חוות דעתו של המומחה שמונה בהסכמה על ידי בית המשפט מהווה עדות שמיעה משהמומחה לא בדק כלל את תיבת ההילוכים המקורית שהיתה ברכב. כן חרג המומחה מסמכותו בקובעו קביעות שאינן שייכות למעמדו, מקצועו וחוות הדעת שנדרשה ממנו. עוד טוענת המבקשת כי ביהמ"ש סירב לזמן את המומחה לחקירה ולקבל את טענות המבקשת.

לאחר שעיינתי בבקשה ונספחיה וכן עיינתי בתיק בית המשפט קמא לרבות בחוות דעת המומחה, לא מצאתי להעתר לה.

מסקנותיו של המומחה הינן חד משמעיות, ולפיהן לא בוצעה העבודה שנתבעת על ידי המבקשת, ולא זו בלבד שהרכב הוחזר ללא ביצועה אלא שאף נגרמו לו נזקים בעת המצאותו ברשות המבקשת (פרק סיכום ומסקנות – עמ' 5 לחווה"ד).

בית המשפט קמא לא זו בלבד שהיה ער לאמור בחוות הדעת, אלא אף ציין תמיהות הנובעות מעצם החשבונית שהונחה לפניו באיחור, בשלב טיעוני המבקשת ואשר לא הוצגה במקור ולא הועברה למומחה על פי דרישתו. לעניין זה מצא אף כי תאריכה אינו תואם למועדים הרלוונטים לתביעה ועל כן קבע כעובדה כי החשבונית איננה משקפת את התיקון הנטען ברכב (ש' 29-35 בעמ' 2 לפסה"ד).

במכלול האמור לא מצאתי כי נפלה שגגה כלשהי מצידו של בית המשפט קמא לרבות לא באימוץ חוות דעתו של המומחה, על ממצאיו ומסקנותיו, וזאת עוד קודם שאביא בחשבון כי נטל הראיה להוכחת התיקון הנתבע על ידי המבקשת מוטל עליה והיא לא עמדה בו. בית המשפט סקר את טענות הצדדים והאמור בחוות הדעת שהונחה לפניו, והסיק בדין את המסקנות העובדתיות והמשפטיות המתבקשות.

כידוע, משמדובר בקביעות עובדתיות המבוססות בין היתר על התרשמות הערכאה הדיונית והאמון שמצא בראיות אלה ואחרות, הרי שהכלל הוא הימנעות ערכאת הערעור מהתערבות בממצאים אלה, אלא במקרה חריג, שאינו מתקיים בענייננו. עוד יש לזכור את מעמדו של מומחה שמונה על ידי בית המשפט בהסכמה ואת העדיפות הניתנת לממצאיו.

באשר לטענה לפיה סירב כביכול בית המשפט קמא לזמן את המומחה לקירה, הרי שלא זו בלבד שהדבר לא תאם את הסכמתם הדיונית של הצדדים (הן בערכאה הדיונית והן ב"סיבוב הראשון" שנדון בערכאת הערעור), אלא שמעיון בתיק בית המשפט קמא עולה, שהדבר לא נתבקש כלל, אלא רק בשלב שלאחר מתן פסק הדין הראשון (בקשה מס' 9 – 15.11.12), בקשה שלא חזרה על עצמה עוד, גם לאחר שחזר התיק מערכאת הערעור.

זאת ועוד, אין לשכוח את תכלית ההליך מושא הנדון, שנועד לפשט, ליעל ולהנגיש את בירור המחלוקת בין הצדדים באופן מהיר ותכליתי, ובמקביל, מנחה תכלית זו גם את ערכאת הערעור בבואה לשקול מתן רשות ערעור על פסק דין. כזו תהיה מוצדקת איפוא רק במקרים חריגים, בהם נמצאה טעות גלויה על פניו של פסק הדין או כשהמדובר בשאלה עקרונית. לא זה המצב בענייננו.

בנסיבות אלה, לא מצאתי כי נפלה שגגה כלשהי מלפני בית המשפט קמא המצדיקה התערבות ערכאת הערעור.

הבקשה נדחית.

משלא נתבקשה תגובה, אין צו להוצאות.

ניתן היום, ח' תמוז תשע"ג, 16 יוני 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שירותי רכב אהרון כחלון בע"מ
נתבע: טטיאנה פרנקל
שופט :
עורכי דין: