ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פאר הבשר והעוף בע"מ נגד אילשר סוכנויות מזון בע"מ :


בפני כבוד הנשיא אביחי דורון

מבקשים

  1. אילשר סוכנויות מזון בע"מ
  2. אשר גבאי

נגד

משיבה

פאר הבשר והעוף בע"מ

החלטה

בפניי בקשה להעברת מקום הדיון בתא"ק 42134-03-13 מבית המשפט השלום באשדוד לבית המשפט השלום באילת, וכן בקשה לאיחודו עם ת"א 52559-09-12 מבית המשפט השלום באילת.

הצדדים התקשרו ביניהם בחוזה עסקי בו מכרה המשיבה למבקשת מוצרי מזון לצורך שיווק וסחר. לימים, נוצר סכסוך עסקי והוגשו תביעות הדדיות.

בתא"ק 42134-03-13 מבית המשפט השלום באשדוד, הוגשה תביעה בסדר דין מקוצר לביצוע שטר על ידי המשיבה . המדובר בשטר חוב המהווה נדבך מחוזה ההתקשרות בין הצדדים ומהווה חלק ממנו. לטענת המשיבה, שהיא כאמור התובעת בתיק, המבקשת לא עמדה בהתחייבויותיה ובתשלום, ועל כן מבקשת לבצע את השטר.

המבקשת הגישה בקשת רשות להתגונן שטרם נידונה וממתינה להכרעה בבקשה זו העומדת בפניי. במסגרת בקשה זו עותרת המבקשת, ראשית, להעברת הדיון לבית המשפט השלום באילת שם תלויה ועומדת תביעה נוספת זהה, ועל כך אדון בהרחבה בהמשך. עוד טוענת, כי סלע המחלוקת נוצר ונמצא באילת וכי לתיק כלל אין זיקה לאשדוד; מקום מגוריו ועסקם של הנתבעים – באילת, מקום יצירת ההתחייבות – באילת, מקום מסירת הסחורה – באילת, מקום המעשה או המחדל שבגינו תובעים – באילת, והעדים מטעמם – מאילת.

בתגובה לבקשה טוענת המשיבה כי לבית משפט השלום באשדוד הסמכות המהותית והדיונית לדון בתביעה, וזאת על פי מהות התביעה, סכומה, ומקום ביצוע התחייבות המבקשים כלפי המשיבה.

לחילופין – עותרת המשיבה כי העברת הדיון ייעשה לאחר ההחלטה בבקשת הרשות להתגונן שהוגשה. ואולם, בעניין זה כבר ניתנה החלטה על יד כבוד הרשמת כלפה מיום 26.5.13 ועל כן הטענה מתייתרת.

לאחר עיון בבקשה, בתגובה ובמסמכים שצורפו ועל פי תקנה 3 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 הקובעת את מקום השיפוט לתובענה שאינה במקרקעין, אני קובע כי מקום השיפוט אליו משתייך התיק הינו לבית המשפט השלום באילת ועל כן דין הבקשה להתקבל: מקום עסקה של המבקשת (הנתבעת 1) – באילת (ראו: מידע אודות פרטי החברה, נספח א לב קשה); מקום מגוריו של הנתבע 2 – באילת (ראו: כנ"ל); מקום יצירת ההתחייבות בין הצדדים – באילת (ראו: חתימת שטר החוב נחתם באילת) ; המקום שנועד לקיום ההתחייבות – "באזור הדרום ובאילת" (ראו: ציטוט מסעיף 3 לכתב התביעה בסדר הדין המקוצר שהוגש על ידי המשיבה ( התובעת)).

מתוקף סמכותי על פי סעיף 49 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד – 1984, אני מורה כי התיק יידון ויישמע בבית המשפט השלום באילת.

באשר לבקשה לאיחוד הדיון בתיק זה עם ת"א 525 59-09-12 מבית המשפט השלום באילת; המשיבה הגישה תביעה כנגד המבקשים ואילו המבקשים הגישו תביעה שכנגד. למעשה טוענת המשיבה כי הגם שמדובר באותם צדדים מדובר בעילות שונות: תא"ק 42134-03-13 הוגשה מכוח עילה שטרית ואילו ת"א 52559-09-12 הוגשה מכוח עילה חוזית. ומדגישה כי המבקש 2 אינו צד או בעל דין ב ת"א 52559-09-12 מבית המשפט השלום באילת.

אכן, ת"א 52559-09-12 עוסק בעילה חוזית ובה עלתה השאלה בדבר הפרה יסודית של החוזה בין הצדדים.

עיון בכל כתבי הטענות וכן בבקשה, בתגובה ובנספחים לה, מצביע על כך כי אמנם מדובר בעילות משפטיות שונות, אולם שתי התובענות עוסקות למעשה בהשלכות הנובעות מהחוזה שנחתם בין הצדדים והמשותף לשתי התובענות. בין התובענות קיימת אפוא השקה בטענות ההדדיות ואף בטענות המשפטיות שנטענו בכתבי הטענות השונים, וכן מדובר בשאלות דומות של משפט או עובדה על פי תקנה 520 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 .

ועוד, אין הכרח בזהות מלאה בין התובענות או עילתן ודי בזיקה בין בעלי הדין. בהקשר זה אציין כי המבקש 2, שאינו מופיע כבעל דין בת"א 52559-09-12, הינו דירקטור ובעל מניות במבקשת 1 ועל כן בעל זיקה ישירה לשתי התובענות.

לאור האמור לעיל, מצאתי כי יש מקום להורות על איחוד הדיון בתיקים.

מזכירויות בתי המשפט השלום באשדוד ובאילת יעבירו הדיון בתא"ק 42134-03-13 מבית המשפט השלום באשדוד לבית המשפט השלום באילת, וכן יאחדוהו עם ת"א 52559-09-12 בבית המשפט השלום באילת, ותעביר החלטתי זו לכבוד השופט טופף מבית המשפט השלום באילת.

ניתנה היום, ח' תמוז תשע"ג, 16 יוני 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: פאר הבשר והעוף בע"מ
נתבע: אילשר סוכנויות מזון בע"מ
שופט :
עורכי דין: