ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין י.ג. פנאי להובי בע"מ נגד תומר לוי :

בפני :
כבוד השופט דני צרפתי

המערערת

י.ג. פנאי להובי בע"מ

נגד

המשיבים

  1. תומר לוי
  2. איציק כהן

החלטה

  1. דיון בערעור יתקיים ביום 3/9/2013 שעה 09:30.
  2. מכוח תקנה 448 של תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, הנני מורה כלהלן:

א. לקראת הדיון בערעור יסכמו בעלי הדין את טענותיהם בכתב, לפי האמור מטה.
ב. המערערת תגיש את סיכומי טענותיה עד יום 16/7/2013, בהיקף שלא יעלה על 5 עמודים.
ג. המשיבים יגיש ו את סיכומי טענותיהם עד יום 15/8/2013, בהיקף שלא יעלה על 5 עמודים.
ד. המערערת תגיש סיכומי תשובה, אם היא חפצה בכך, עד יום 29/8/2013, בהיקף שלא יעלה על 2 עמודים.
ה. לעניין ס"ק א' עד ג', "עמוד" משמעו מסמך בגודל A4.
ו. הסיכומים ייכתבו בגופן "DAVID", ברווח כפול בין השורות, ובמרווח "רגיל" בין האותיות, תוך השארת שוליים ברוחב של 2 ס"מ לפחות מכל צד.
ז. הפניה סתמית להודעת הערעור או לסיכומים בהליך קודם איננה מותרת, ולא תבוא במקום הגשתם של סיכומים לפי האמור מעלה.
ח. משיבים שאין להם עניין בהליך או בתוצאותיו, או מבקשים שלא להגיש את טיעוניהם או להשתתף בדיון, יודיעו על כך בכתב.
3. על בעל דין, המבקש להסתמך בערעור על מסמכים שהוצגו לפני בית המשפט קמא, להגישם במועד שנקבע להגשת הסיכומים מטעמו.
4. על בעל דין, המבקש להסתמך בערעור על אסמכתאות, להגיש רשימה של הן במועד שנקבע להגשת הסיכומים מטעמו. אם האסמכתא לא פורסמה בפד"י או במאגרי המידע המסחריים, על בעל הדין לצרפה גופה.
5. חיובי בעלי הדין לפעול על פי החלטה זו אינם תלויים זה בזה, ומחדל של בעל דין אינו פוטר את בעלי הדין האחרים מהגשת סיכומיהם במועד.
6. את המסמכים שתוארו מעלה (סיכום טענות, מוצגים, אסמכתאות וכו') יגיש בעל הדין, במועדים שנקבעו, הן לבית המשפט והן לכל בעלי הדין.
7. בעלי הדין לא יגישו עיקרי טיעון, כמשמעם ב תקנה 446 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984.
8. במועד שנקבע לשמיעת הערעור ישלימו בעלי הדין את טיעוניהם בעל-פה. למען הסר ספק, על בעלי הדין להיערך לטיעון על דרך ההשלמה בלבד.
9. על בעלי הדין להתייצב לדיון בערעור. אם אין רצונם בכך – עליהם להיות זמינים טלפונית, על מנת שיהא בידי בא כוחם להתקשר עמם ולקבל את עמדתם ביחס להצעות שתעלינה בעת הדיון בערעור.

ניתנה היום, ח' תמוז תשע"ג, 16 יוני 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: י.ג. פנאי להובי בע"מ
נתבע: תומר לוי
שופט :
עורכי דין: