ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שחר אילן נגד אופק מ.ב.א. דיפנס בע"מ :

16 יוני 2013
לפני: כבוד השופטת אורנית אגסי

התובע/המשיב:
שחר אילן

-
הנתבעים/המבקשים:

  1. אופק מ.ב.א. דיפנס בע"מ
  2. יהודה הלוי

החלטה

1. התובע/המשיב הגישה כנגד הנתבעים/המבקשים בדרישה לתשלומים הנובעים מיחסי העבודה בין הצדדים וסיומם.

2. המבקשים הגיש ו בקשה לסילוק התובענה על הסף מחמת העדר עילת תביעה. המבקשת העלתה בטענתה, טענות לגופו של עניין המתייחסות לתביעת המשיב – כי פעלה בהתאם לחוק בכל הנוגע לסיום העסקתו, כי המשיב סרב לקבל תפקיד חליפי, כי המשיב חתם על כתב ויתור וכי אין עילת תביעה כנגד המבקש 2.

3. לטענת המשיב אין לדחות את התובענה על הסף וכל טענות המבקשים הן טענות הגנה.

4. לאחר שקילת טענות הצדדים הגעתי לכלל מסקנה, כי אין לדחות את התובענה על הסף.
הלכה פסוקה היא כי בית הדין יימנע, ככלל, מדחיית תובענה על הסף, בטרם תינתן לבעלי הדין הזדמנות נאותה לפרוש בפני בית הדין את טענותיהם, להביא ראיותיהם ולשמוע עדיהם. בית הדין יעשה שימוש בסמכותו לסלק תובענה על הסף במשנה זהירות ובמקרים חריגים בלבד, בהם יוכח מעל לכל ספק, כבר בשלב מקדמי זה, כי התובענה חסרת יסוד משפטי ו/או עובדתי באופן שאין לה על מה לסמוך, כך שאף אם יוכיח התובע כל טענותיו הנטענות בכתב התביעה לא יהא בכך כדי להקנות לו את הסעד המבוקש.

מעיון בכתבי הטענות המונחים בפניי, כמו גם במסמכים שהוגשו מטעם הצדדים, עולה כי אין עסקינן במקרה חריג כאמור, המצדיק סילוק התובענה על הסף.

5. סעיף 24 (א) (1) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט – 1969 קובע מפורשות כי, לבית דין אזורי תהא סמכות ייחודית לדון בתובענות בין עובד או חליפו למעביד או חליפו שעילתן ביחסי עובד ומעביד, לרבות השאלה בדבר עצם קיום יחסי עובד ומעביד.

לפיכך, הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בשאלה אם בין התובע לבין הנתבעים ו/או מי מהם התקיימו יחסי עובד ומעביד אם לאו ,נתונה בידי בית הדין לעבודה ובידיו בלבד.

אשר על כן, על כל טענות המבקשים, אשר במהותן טענות הגנה כנגד תביעתו של המשיב דינן להתברר במסגרת הדיון בתובענה לגופה .
לעניין שאלת היריבות בין המשיב למבקש 2 - טענה זו דרושה בירור עובדתי שכן אילו תוכח ובתנאים מסוימים הקבועים בפסיקה ובחקיקה בית דין זה יאפשר הרמת מסך וחיוב אישי של המבקש 2 כלפי ה משיב.

6. אשר על כן, הבקשה לסילוק התובענה על הסף נדחית.

7. המבקשת תשא בהוצאות המשיבה ובשכ"ט ב"כ בסך כולל של 2,000 ₪.
דיון מוקדם יתקיים ביום 24.2.14 בשעה 13:30.
הנתבעים יגישו כתב הגנה עד ליום 1.8.13.

ניתנה היום, ח' תמוז תשע"ג, (16 יוני 2013), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: שחר אילן
נתבע: אופק מ.ב.א. דיפנס בע"מ
שופט :
עורכי דין: