ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שדה חמד כפר נוער חקלאי של הס' אגודת ישראל בא"י נגד דוד אשר :

לפני כבוד השופטת יעל בלכר

תובעים

1. שדה חמד כפר נוער חקלאי של הס' אגודת ישראל בא"י

נגד

נתבעים
1. דוד אשר

2. אפרים כלפה

3. ציון רצון

4. אביב תשובה

5. גולן אליאס

6. יוסף חיים טובול

7. דניאל לוי

8. יעקב סיטבון

9. חנן עמר

הודעה

בהתאם להנחיית כבוד סגן הנשיאה יש לפעול כדלקמן:

1. התביעה נקבעה לדיון ליום 15 ספטמבר 2013 בשעה 14:30 בפני כבוד השופטת יעל בלכר.

2. התביעה הנה תביעה לפינוי מושכר בהתאם לפרק ט"ז 4 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.
בהתאם להוראות פרק זה, על הנתבע להגיש כתב הגנה בתוך 30 יום מהמועד שהומצא לו כתב התביעה. לכתב ההגנה יצורפו תצהירי עדות ראשית של העדים ומסמכים הנוגעים לעניין הנדון.
ימי הפגרה יבואו במניין הימים להגשת כתב הגנה.

3. באחריות ב"כ התובע לדאוג להמצאת הודעה זו, כתב התביעה, התצהירים וכל המסמכים הנוגעים לעניין הנדון במסירה אישית לנתבע בתוך 7 ימים.

4. במועד שנקבע לדיון יתייצבו המצהירים. עד אשר לא הגיש תצהיר עדות ראשית, לא יוזמן לבית המשפט ולא יוכל להעיד אלא ברשות בית המשפט ומטעמים מיוחדים שירשמו. בבקשה להזמנת עד יצוין לשם מה מוזמן העד.

5. על בעלי הדין להתייצב אישית לדיון ולכל דיון אחר.

6. במקרה שאחד הצדדים הוא תאגיד, יתייצב מנהל מטעמו המוסמך לסיים את התיק.

7. כל בקשה מקדמית לבית המשפט תוגש מיד לאחר שנוצרה העילה להגשתה ואין להמתין לשם כך לדיון.

8. הצדדים יהיו ערוכים לסיכומים בע"פ ולסיום התיק בדיון שנקבע.

9. בקשות לדחיית מועדי דיון שנקבעו ויקבעו בתיק זה תוגשנה בהתאם להוראת נוהל 1-10 (טיפול בבקשות לדחיית מועדי דיון), או בהתאם להוראת נוהל 2-10 (טיפול בבקשות לדחיית מועד מטעמים הקשורים בקיום דיון באותו מועד לפני שופט אחר), לפי העניין.
בקשות שלא תוגשנה באמצעות הטפסים שצורפו להוראות נוהל אלו, או בקשות שלא צורפו להן האישורים הנדרשים, או שנשמטו מהן פרטים רלבנטיים – יכול ותדחנה מטעם זה בלבד. ניתן לעיין בהוראות הנוהל באתר האינטרנט של הרשות השופטת או במזכירות בית המשפט.

ניתן היום, ח' תמוז תשע"ג (16 יוני 2013).


מעורבים
תובע: שדה חמד כפר נוער חקלאי של הס' אגודת ישראל בא"י
נתבע: דוד אשר
שופט :
עורכי דין: