ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נסרי טרביה נגד המוסד לביטוח לאומי :

לפני:

כבוד הסגנית נשיא איטה קציר

המערער
נסרי טרביה
ע"י ב"כ: עו"ד עטאללה
-
המשיב
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד גולדנברג

פסק דין

1. זהו ערעור לפי סעיף 123 ל חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה - 1995 על החלטת ועדה רפואית לעררים מיום 3.2.2013 (להלן - הועדה), שדנה בשאלה אם קיימת החמרה במצבו של המערער, שנפגע בעבודה 2.11.2006 (פגיעה שבעקבותיה נקבעה לו בשנת 2010 נכות בשיעור כולל של 14.5% בגין הגבלה בתנועות עמוד השדרה המותני ובגין השפעה על פעולת כתף שמאל).

2. הועדה התכנסה בהתאם להוראות פסק-דין בבל 7473-08-12 מיום 12.12.12 (להלן – פסק הדין), שנתן תוקף להסכמת הצדדים כאמור בדיון. באותו דיון צוין בפרוטוקול מפי ב"כ המשיב:

"מאחר שהוצגה פסיקה של בית הדין הארצי בעניין חובתה של הועדה לערוך השוואה בין ממצאי הוועדה דהיום לבין ממצאי הוועדה הקודמת במקרה של דיון על-פי תקנה 36, ומכיוון שהוועדה דנן לא התייחסה לממצאים הקודמים לפיהם נקבעה נכות מוסכם עלי, כי עניינו של המערער יוחזר לועדה הרפואית לעררים באותו הרכב על מנת, שתדון בעניינו של המערער מחדש בשים לב לממצאים הקודמים שנקבעו למערער במסגרת וועדה קודמת. החלטת הועדה תהיה מפורטת ומנומקת".

3. בעקבות פסק-הדין התכנסה הועדה בשנית וקבעה כי אין החמרה במצבו של המערער. מכאן הערעור שלפני.

4. לטענת המערער, הרי שעל אף שהועדה ערכה בדיקה שממצאיה פורטו בפרוטוקול, הרי משהועדה לא מציינת מהם הממצאים שעלו בועדות משנת 2010 ואינה עורכת השוואה של ממצאיה לאותם ממצאים שמצאו הועדות טרם הגשת תעודת ההחמרה – יש לומר כי הועדה לא מילאה אחר הוראות פסק-הדין.

5. מנגד, טוען המשיב כי החלק האופרטיבי בפסק-הדין הוא אך ורק החלק המחייב את הועדה לדון מחדש בשים לב לממצאים הקודמים שנקבעו למערער, אך אין חובה לערוך השוואה. לפיכך, טוען המשיב כי הועדה מילאה אחר הוראות פסק-הדין. יחד עם זאת, הסכים ב"כ המשיב בדיון מיום 10.6.2013 כי העניין יחזור לועדה על מנת שתבהיר אם ממצאיה שונים משל הועדה טרם ההחמרה.

6. למרות הסכמת ב"כ המשיב להשיב את הדיון לועדה, לא הגיעו הצדדים לכלל הסכמות והיו חלוקים בשאלת הרכב הועדה שתתכנס. בעוד המערער טען כי מדובר ב"החזרה שניה" ולכן יש מקום לכנס ועדה בהרכב חדש, הרי שהמשיב טען כי מבחינה פורמלית הועדה פעלה בהתאם להוראות פסק-הדין ואין כל עילה לפסול את הרכב הועדה.

7. כאמור – לאור הסכמת הצדדים יש מקום להחזיר את הדיון בעניינו של המערער לועדה רפואית לעררים. לעניין ההרכב, לאחר ששקלתי את טענות הצדדים מצאתי כי אין הצדקה לפסול את הרכב הועדה, וזאת מהטעמים שיפורטו להלן:

א. המערער לא הצביע על כל טעם לפסילת הועדה מלבד זאת שמדובר ב"החזרה שניה". עצם העובדה שהועדה שבמוקד הערעור כאן התכנסה מכח פסק-דין אינה מחייבת כשלעצמה פסילת הרכבה בכל מקרה של החזרה נוספת לדיון.
ב. עיון בפרוטוקול מעלה כי הועדה הקשיבה לתלונות המערער ורשמה אותן, עיינה בפסק-הדין, וערכה בדיקה קלינית מפורטת ומדוקדקת שממצאיה צוינו בפרוטוקול, וזאת הן בתחום האורטופדי והן בתחום הנוירולוגי באשר לאיברים שנפגעו – הגב והכתף. הועדה הסבירה וסיכמה כי "לא הודגמה החמרה אשר מזכה אותו באחוזים נוספים מאלו שנקבעו בעבר". מפרוטוקול הועדה לא עלה כי היא נעולה בדעתה.

8. אשר על כן, ולאור הסכמת הצדדים – עניינו של המערער יוחזר לועדה הרפואית לעררים באותו הרכב. הועדה תעיין בפרוטוקול הועדה שטרם ההחמרה מיום 21.1.2010, ותציין אם הממצאים שמצאה בבדיקתה חמורים מאלה שנמצאו על-ידי הועדה מיום 21.1.2010, ותקבע נכותו בהתאם.

9. המשיב ישא בהוצאות ושכ"ט ב"כ המערער בסך 3,000 ₪.

לצדדים מוקנית, תוך 30 ימים מעת שיומצא להם פסק דין זה, זכות לבקש מבית הדין הארצי בירושלים רשות לערער על פסק הדין.

ניתן היום, ח' תמוז תשע"ג, (16 יוני 2013), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.


מעורבים
תובע: נסרי טרביה
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: