ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חברת חשמל לישראל בע"מ נגד העובדים הכללית החדשה :

ניתנה 16 ביוני 2013

דוראד אנרגיה בע"מ

החלטה

הנשיאה נילי ארד

בנוסף לעמדות חברת החשמל וחברת דוראד בהתייחס להצעת ההסדר, רשמתי לפניי עמדת המדינה וההסתדרות בהתייחס ל אותה הצעה, כלהלן.

התמצית האופרטיבית של הודעת ההסתדרות היא כלהלן:
" כדי שהצדדים יוכלו לקיים הידברות, נוכח תחילת העבודות עד לפני חשמול תחנת דוראד על ידי עובדי חברת החשמל, כצעד בונה אמון מצד עובדי חברת החשמל וכצעד לאיזון בין זכויות הצדדים, המשיבות 2-1 תבקשנה מכבוד בית הדין לכלול בהסדר המוצע את כל ההליכים שיהיו בפניו היום, לאמור: תיק EMS, תיק דוראד ותיק דליה".
ההסתדרות מוסיפה ומבקשת כי יוארך צו עיכוב הבצוע שיצא מלפני בית הדין האזורי לעבודה בחיפה בהחלטת הביניים בעניין תחנת הכוח דליה, וזאת עד יום לאחר המועד שייקבע לישיבת התזכורת בפני בית דין זה.
מוסיפה ההסתדרות ומציינת כי "למען הסר כל ספק, דיון התזכורת לא יכלול את שני התיקים האחרים שטרם הזדמן לבית הדין הארצי לעיין בהם, לאמור: תיק המאגדים (ס"ק 57853-02-13) והתיק העיקרי של הרפורמה (ס"ק 45759-02-13)."
3. התמצית האופרטיבית של הודעת המדינה בהתייחס להסדר המוצע היא זו:
"שיוסכם ו/ או שייקבע כי הסעד הארעי שניתן בבית הדין האזורי לעבודה לפיו יש לחבר את אתר ההקמה בדליה לחשמל יעמוד בתוקפו עד מועד ישיבת התזכורת שתיקבע בהתאם לאמור מעלה, כשכל צד שומר על טענותיו, כמובן.
שייקבע מועד לקיום ישיבת התזכורת בתחילת השבוע הבא ולפני יום ה – 27/6/2013.
שייקבע מועד לדיון בפני מותב במועד ישיבת התזכורת ולכל המאוחר ביום המחרת, אשר יתממש, ככל שיתברר בישיבת התזכורת כי המגעים לא מייתרים את הצורך להכריע בתיקים התלויים ועומדים".

משמונחות לפני עמדות הצדדים, ובשים לב להחלטתי מהיום, הריני חוזרת ומורה כלהלן.

5. אשר לבקשת ההסתדרות להארכת תוקפו של צו עיכוב הביצוע.
לפי העולה מהחלטת בית הדין האזורי מיום 10.6.2013 בבקשת הצד שהגישה חברת החשמל נגד נציגות העובדים והמדינה (בתיק ס"ק 12931-60-12), ניתן צו ארעי כמבוקש, המכוון לנציגות העובדים בנוגע לחיבור אתר חברת דליה אנרגיות כח בע"מ לחשמל. לפי שנקבע באותה החלטה "הצו יפקע מאליו ביום 27.6.13 שנקבע ...כמועד מתואם עם הצדדים לקיום הדיון בבקשה לסעדים זמניים שהגישה החברה". עם זאת, נעתר בית הדין האזורי לבקשת נציגות העובדים והורה על עיכוב כניסתו לתוקף של הצו הארעי עד ליום 17.6.13.

נוכח מבוקשה של נציגות העובדים בהליך שלפניי, ועמדת המדינה בהתאם, הריני מורה על הארכת תוקף הצו לעיכוב ביצוע החלטת הביניים בעניין תחנת דליה עד ליום 26.6.2013 בשעה 16:00.

בנוסף הריני מורה כך:
א. ישיבת התזכורת הקבועה להיום בשעה 17:00 נדחית.
ב. עד ליום שני 24.6.2013 בשעה 16:00 יגישו הצדדים לבית דין זה דיווח אודות התקדמות המגעים ביניהם. ככל שיסתייעו הסכמות ביניהם, יכללו הצדדים בדיווח התייחסות לכל אחד מן ההליכים התלויים ועומדים בפני בית דין זה ובבית הדין האזורי בחיפה.
ג. ישיבת התזכורת תתקיים ביום שלישי 25.6.13 בשעה 17:00. לישיבת התזכורת יתייצבו הצדדים ובאי כוחם והנציגים המוסמכים הבכירים מטעמם, לרבות נציגי חברת דוראד ובאי כוחה.
ד. החלטה על מועד הדיון בפני מותב, בתיקים התלויים ועומדים בבית דין זה, תינתן לאחר ישיבת התזכורת, ככל שיידרש.
ה. בקשת חברת דוראד לצירופה כצד להליך תידון בישיבת התזכורת, ככל שיידרש.

טרם חתימה, חוזר בת דין זה על המלצתו לצדדים ולכל הנוגעים בדבר, כי יעשו המיטב והמירב לקיום הידברות תכליתית ויעילה, במגמה להגיע להסדרים מוסכמים אשר ייתרו מחלוקות והתדיינות בערכאות.

העתק מהחלטה זו יישלח גם לנשיא בית הדין האזורי לעבודה בחיפה.
ניתנה היום, ‏ח' תמוז, תשע"ג (16 ביוני 2013) בשעה 16:40 בהעדר הצדדים ותישלח אליהם לאלתר.

נילי ארד, נשיאה


מעורבים
תובע: חברת חשמל לישראל בע"מ
נתבע: העובדים הכללית החדשה
שופט :
עורכי דין: