ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חברת החשמל לישראל בע"מ נגד הסתדרות העובדים הכללית החדשה :

דוראד אנרגיה בע"מ

החלטה

הנשיאה נילי ארד
ביום 14.6.2013 הוגשה הודעת המשיבות 1 ו-2 (להלן: נציגות העובדים) לבית דין זה ונאמר בה כך:
" בהתאם להצעות ולהחלטות בית הדין, בעקבות הדיון בלשכת כבוד הנשיאה ביום 13.6.2013 ובעקבות שיחות שהתקיימו היום בין הצדדים ובאי כוחם, החליטו המשיבות 1 – ו-2 (להלן: נציגות העובדים) כדלקמן:
1. העבודות הנדרשות עוד לפני שניתן לחבר לחשמל את תחנת הכוח דוראד מוערכות בכשלושה שבועות (להלן: העבודות הנדרשות).
כצעד בונה אמון, יחדשו העובדים מיידית (כמובן בתום סוף השבוע, ביום ראשון בשעה 08:00) את העבודות הנדרשות.
במהלך השבועיים הבאים תמשיך נציגות העובדים לעשות כל מאמץ כך שייקבע מועד מוסכם מיידי לתחילתו של משא ומתן, לפי העקרונות שפורטו על ידי נציגות העובדים בלשכתה של כבוד הנשיאה (להלן: המועד לתחילת המשא ומתן).
משייקבע המועד לתחילת המשא ומתן, ניתן יהיה לחבר את תחנת דוראד לחשמל לאחר תום העבודות הנדרשות.
נציגות העובדים מבקשת מבית הדין הנכבד לקבוע דיון בתיק המועד קרוב ביותר האפשרי, לפי יומנו, לא לפני חלוף שבועיים מהיום.
האמור לעיל, נעשה תוך שמירה על טענות וזכויות נציגות העובדים והעובדים."

2. המדינה הגישה הודעתה ביום 13.6.2103 בהתייחס לסיכום הדברים בישיבת התזכורת, וכך נאמר בה:
" בעת כתיבת שורות אלה, עדיין שוקדים נציגי המדינה בכל הנוגע להמלצת בית הדין הנכבד מישיבת התזכורת שהתקיימה אתמול ה- 12.6.13.
בהמשך לכך, ולאור סיכום הדברים, ולמען הסדר הטוב, מבקשת המדינה כי בית הדין הנכבד יורה בשלב זה, על הארכת המועד להגשת תגובתה לבקשת רשות הערעור, וזאת עד ליום ה- 18.6.13.
ב"כ ההסתדרות, הסכימה באדיבותה הרבה לבקשה.
ב"כ חברת החשמל מסר "כי תוכל להיענות לבקשה אך ורק בכפוף לכך שבית הדין הנכבד יורה על מתן הסעדים הארעיים והזמניים שפורטו במסגרת הבקשה שהגישה חברת החשמל ביום 11.6.2013."

הצעת הסדר
לאור הודעות נציגות העובדים והודעת המדינה, יודיעו הצדדים לבית דין זה האם מקובל עליהם ההסדר שלהלן, בתחולה על שני ההליכים שבנדון:
בקשת רשות ערעור שהגישה חברת החשמל (בר"ע 17156-06-13) על החלטת בית הדין האזורי בחיפה מיום 5.6.2013 (הנשיא רמי כהן ונציגי ציבור גב' אספיר קוקוייב ומר מר משה טל; ס"ק 31740-05-13) בנוגע ל"חשמול" תחנת דוראד;
ערעור חברת החשמל (עס"ק 10973-06-13) על פסק דינו של בית הדין האזורי בחיפה מיום 2.6.2013 ( הנשיא רמי כהן ונציגי ציבור מר חיים דרור ומר משה טל; ס"ק 3335-02-13) בנוגע לקליטת מערכת ה- EMS המשודרגת.
ההסדר המוצע:
תידחה ישיבת התזכורת הקבועה ליום 16.6.2013 בשעה 17:00.
ביום ראשון 30.6.2013 בשעה 16:00 תתקיים ישיבת תזכורת במסגרתה תבורר אפשרות לסיום בדרכי שלום של המחלוקות בין הצדדים, בשני ההליכים או באיזה מהם, לרבות החלטה על צירוף דוראד כמשיבה.
עד ליום רביעי 26.6.2013 יגישו הצדדים לבית דין זה הודעה בכתב אודות התקדמות המגעים ביניהם, לרבות קביעת "מועד מוסכם מיידי לתחילתו של משא ומתן".
5. בית דין זה חוזר על המלצתו לצדדים, כי ימשיכו לעשות המירב והמיטב ליישוב המחלוקות, באופן שיהא באפשרותם לקדם את הפעולות הנדרשות לטובת כל הנוגעים בדבר.
6. הצדדים יגישו התייחסותם להסדר המוצע ביום ראשון 16.6.2013 עד ולא יאוחר משעה 12:00. טיעוני הצדדים יוגשו בתבנית וורד ובנוסף על כך באמצעות מערכת הנט.

ניתנה לאחר צאת השבת, ז' בתמוז תשע"ג (15 ביוני 2013) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם לאלתר.

נילי ארד, נשיאה


מעורבים
תובע: חברת החשמל לישראל בע"מ
נתבע: הסתדרות העובדים הכללית החדשה
שופט :
עורכי דין: