ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יוסף לוי נגד המאגר הישראלי לביטוחי רכב "הפול" :

בפני כבוד השופטת בטינה טאובר
התובע
יוסף לוי

נגד

הנתבעת
המאגר הישראלי לביטוחי רכב "הפול"

החלטה

1. בפניי בקשת התובע, לצרף, בשלב זה של ההליך ולאחר שמיעת עדי התובע, תצהיר עדות ראשית, אשר נערך על ידי הגב' גילה בופ.

ב"כ התובע מנמקת את הבקשה בטענה, כי הגב' גילה בופ לא התפנתה להגיע למשרדי ב"כ התובע בנהריה והדבר אף נמנע בשל נסיעותיה התכופות לחו"ל. רק לאחר שהגב' גילה בופ הגיעה לביקור תנחומים בבית משפחת התובע, התפנתה להיפגש עם ב"כ התובע לשם עריכת התצהיר. בתשובתה חזרה וציינה ב"כ התובע, כי לא ייגרם כל נזק משמיעת עדותה של הגב' בופ, לנוכח העובדה שנקבעה ישיבת הוכחות נוספת ליום 14/07/13 ויש בידי הנתבעת די זמן להיערך לישיבה.

2. הנתבעת מתנגדת לבקשה, הן מטעמים פרוצדוראליים, לנוכח העובדה שהושלמה חקירת עדי התובע, והן מהטעם שבחלקו הגדול של התצהיר לא מדובר כלל בתצהיר, אלא בחוות דעת במסווה של תצהיר ונכללים בו פרטים, עלויות ותנאי העסקת עובדים זרים ולאו דווקא התייחסות לשכר של המטפלים בתובע.

3. ניתן להצר על התנהלות ב"כ התובע, אשר לא פעלה על פי הוראת ההחלטה מיום 10/12/12 בדבר הגשת ראיות בתצהירים. יתר על כן, ככל שעלה קושי בגביית התצהיר, ניתן היה להניח, כי ב"כ התובע הייתה פונה, בין בכתב ובין בעל פה, במהלך ישיבות בית המשפט שהתקיימו מאז מתן ההחלטה בדבר הגשת התצהירים ומבהירה את הקושי בפניו הינה נמצאת, כנטען, או פועלת להזמנת העדה, בלא הגשת תצהיר, לישיבת ההוכחות שנקבעה לשמיעת עדויות התובע.

4. ערה אני לעובדה, ששמיעת עדויות התובע הסתיימה ובפועל נחקרו כל עדי התובע, מבלי שהתצהיר היה מונח בפני הנתבעת , ואלמלא הוגשה, אף באיחור, חוות הדעת בתחום הדיור, אמורה הייתה מסכת התביעה להסתיים .

5. יחד עם על האמור, לנוכח מצבו הקשה של התובע ומשתכלית הדיון היא לעמוד על הפיצוי הראוי המגיע לתובע לנוכח פגיעתו, סבורני, כי ניתן אך הפעם להיעתר לבקשת התובע ולקבל את תצהיר הגב' גילה בופ, חרף מועד הגשתו.

6. על מנת שלא לפגוע בנתבעת יתר על המידה, תהא הנתבעת רשאית להגיש ראיות נוספות, ובכלל זה חוות דעת הנוגעות לעלות הסיעוד, תוך 30 יום מהיום, ככל שתמצא לנכון, ואזי תיקבע ישיבת הוכחות נוספת.

7. אין באמור, כדי להכריע בטענות הנתבעת, לפיהן האמור בתצהיר מהווה, חלקו או רובו, חוות דעת לכל דבר ועיקר.

8. המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, ח' תמוז תשע"ג, 16 יוני 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יוסף לוי
נתבע: המאגר הישראלי לביטוחי רכב "הפול"
שופט :
עורכי דין: