ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יהונתן כהן [קטין] נגד מירב אגמון :

בפני כבוד הרשם יוחנן גבאי

תובעים

 1. יהונתן כהן [קטין]
 2. הדר כהן
 3. עמנואל כהן

נגד

נתבעים

 1. מירב אגמון
 2. "כלל"- חב' לביטוח בע"מ

החלטה

בפניי בקשה מטעם התובע 1 [קטין] למינוי מומחה רפואי בתחום האורטופדי, נוירולוגי, עיניים.

הנתבעת הביעה הסכמתה למינוי מומחים בתחום האורטופדי והנוירולוגי.

בהתאם לסמכותי על פי תקנה 7 לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז – 1986 (להלן – התקנות) ולאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובמסמכים הרפואיים שצורפו, שוכנעתי כי קיימת ראשית ראיה לאפשרות קיומה של נכות רפואית בתחום האורטופדי, נוירולוגי ועיניים עקב תאונת הדרכים מיום 20.1.11 (להלן – התאונה).

לפיכך, אני ממנה בזאת את ד"ר קלמן כץ, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורטופדי, את ד"ר נעמי אפטר, כמומחית רפואי ת מטעם בית המשפט בתחום הנוירולוגי, ואת פרופ' משה שניר, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום העיניים, על מנת שיחוו דעתם בדבר מצבו הרפואי של התובע בגין התאונה, כל אחד בתחומו.

בחוות דעתם מתבקשים המומחים להתייחס גם לשאלות הבאות:

 1. האם נותרה לתובע נכות זמנית או צמיתה כתוצאה מהתאונה, ואם כן, לאיזו תקופה, ומהו שיעור הנכות.
 2. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד?
 3. הקשר שבין התאונה לבין מצבו הרפואי של התובע; המומחים מתבקשים להתייחס גם למחלת האפילפסיה ממנה סובל התובע עובר לתאונה וללא קשר אליה.
 4. המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל, ובשים לב לעברו הרפואי של התובע, לעבודתו ולמקצועו.
 5. האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מהם סוגי הטיפולים, ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום.
 6. תקופות אי הכושר החלקי ו/או המלא של התובע.

הצדדים ימציאו למומחים את כל המסמכים הרפואיים המותרים בהתאם להוראות תקנה 8 לתקנות, על פי המועדים הקבועים בה על מנת שיעיינו בהם לצורך הכנת חוות הדעת, וימסרו עותק לצד שכנגד.

המומחים מתבקשים להגיש את חוות דעתם באופן ובמועד הקבועים בתקנה 15 לתקנות. כמו כן מתבקשים המומחים לפרט בחוות דעתם את המסמכים הרפואיים אשר היו בפניהם במועד מתן חוות הדעת.

מינוי המומחים ייכנס לתוקף ביום 9.8.13.

שכר טרחת כל מומחה יעמוד על סך 4,500 ₪ בצירוף מע"מ.

הנתבעת תישא בשלב זה בתשלום שכר טרחת המומח ים ובעלויות הבדיקות עפ"י תקנה 9 (א) לתקנות וזאת מבלי לפגוע בזכותה להעלות טענה בדבר השאלה על מי מהצדדים תוטלנה העלויות האמורות באופן סופי. ככל שתועלה טענה בעניין זה, תבחן הטענה בהמשך ההליכים בתיק.

הצדדים יסיימו ההליכים המקדמיים ביניהם בהתאם להוראות הבאות:

ניתן בזה צו גילוי מסמכים הדדי תוך 30 ימים מהיום, ועיון בהם תוך 60 ימים מהיום.

כל צד הרוצה לשלוח שאלון לצד שכנגד, יעשה כן תוך 30 ימים מהיום, והצד שכנגד ישיב עליו תוך 60 ימים מהיום.

בנוסף, לאחר קבלת כל חוות דעת המומחים יפעלו הצדדים כדלקמן:

התובעים יגיש ו תחשיב נזק בתוך 60 ימים מקבלת כל חוות הדעת.

הנתבעת תגיש תחשיב הנזק בתוך 30 ימים מקבלת תחשיב הנזק של התובעים.

לתחשיבי הנזק יצרפו הצדדים את כל המסמכים עליהם הם מבקשים להסתמך, לרבות חוות דעת אקטוארית.

בתוך 10 ימים מהגשת תחשיב הנזק של הנתבעת, יגישו הצדדים הודעה משותפת בדבר סיום ההליכים המקדמיים ביניהם על מנת שניתן יהיה לקבוע התיק בפני שופט.

מועד התזכורת הפנימית הקבוע ליום 16.6.13 מבוטל ובמקומו אני קובע תזכורת פנימית ליום 1.2.14.

המזכירות תשלח החלטתי זו לב"כ הצדדים ולמומחים.

ניתן היום, ח' תמוז תשע"ג, 16 יוני 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יהונתן כהן [קטין]
נתבע: מירב אגמון
שופט :
עורכי דין: