ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד נאיל מטר :

בפני כבוד השופטת מגי כהן
המאשימה
מדינת ישראל

נגד

הנאשמים
נאיל מטר


נוכחים:

בית המשפט מודיע לצדדים כי איננו קשור להסדר הטיעון, וכי קיימת אפשרות שלא יגזור על הנאשם את העונש המוסכם.

פרוטוקול

הצדדים מודיעים לבית המשפט כי הגיעו להסדר טיעון.

בית המשפט מודיע לצדדים כי איננו קשור להסדר הטיעון, וכי קיימת אפשרות שלא יגזור על הנאשם את העונש המוסכם.

ב"כ המאשימה:
מודיעה על תיקון כתב האישום באופן שירשם:
נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים לפי תקנה 26 (2) לתקנות התעבורה, במקום נהיגה בשכרות.
החלטה

כתב האישום יתוקן על פי הודעת ב"כ המאשימה בכתב ידה.

ניתנה והודעה היום ח' תמוז תשע"ג, 16/06/2013 במעמד הנוכחים.

מגי כהן, שופטת

כתב האישום המתוקן הוקרא לנאשם/ ב"כ הנאשם והוא נשאל מה תשובתו לאישום המתוקן.

הנאשם/ב"כ הנאשם:
מודה בעובדות שבכתב האישום המתוקן.

הכרעת הדין

הנני מרשיעה את הנאשם בעבירה המיוחסת לו בכתב האישום המתוקן.

ניתנה והודעה היום ח' תמוז תשע"ג, 16/06/2013 במעמד הנוכחים.

מגי כהן, שופטת

ב"כ המאשימה:
הטעמים להסדר כשלים ראייתיים.
במסגרת הסדר טיעון סוכם כי יוטלו על הנאשם העונשים הבאים:
פסילה 9ח' בניכוי פסילה מנהלית.
- פסילה על תנאי.
קנס
- התחייבות
הנאשם נוהג משנת 87' ולחובתו 38 הרשעות קודמות.
התביעה מגישה גיליון הרשעות קודמות. אין הרשעות בפלילי.

ב"כ הנאשם:
מבקש לכבד את ההסדר. מודה באשמה מתנצל, עשיתי טעות זה לא יחזור. אם תהיה שוב טעות כזו אני אקבל שלילה לכל החיים. זו טעות חד פעמים ולא תחזור שוב.

גזר-דין

הנאשם הורשע עפי הודאתו בעבירה של נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים במסגרת הסדר טיעון. לנאשם 38 הרשעות קודמות, הוציא רשיון ב- 87', אין לו עבירות דומות בעברו אם כי בעברו עבירה של נהיגה בפסילה משנת 94'.

לאחר שבחנתי את הנתונים הנ"ל, ההסדר והמדיניות המשפטית בכיבוד הסדר טיעון החלטתי לכבד ההסדר ולגזור על הנאשם:
קנס
אני דנה את הנאשם לתשלום קנס בסך 1,200 ש"ח או 30 ימי מאסר תמורתו.
הקנס ישולם ב- 2 תשלומים שווים ורצופים החל מתאריך 16.7.13 ובכל 16 בחודש שאחריו. אם תשלום אחד לא ייפרע במועדו, יעמוד כל הקנס לפירעון מיידי.
הנאשם הונחה לגשת למזכירות לקבל שוברי תשלום.

פסילה בפועל
אני פוסלת את הנאשם מקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 9 חודשים בפועל בניכוי 30 ימי פסילה מנהלית.

ריצוי הפסילה יחל ביום 16.7.13 שעה 12:00

בית המשפט מסביר לנאשם כי עליו להפקיד את רישיונו - גם אם פקע תוקפו במזכירות בית המשפט, ואם אין בידיו רישיון נהיגה עליו להפקיד תצהיר ערוך כדין ואישור משרד הרישוי אודות מצב הרישיון.

פסילה על תנאי
אני פוסלת את הנאשם מקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 3 חודשים על תנאי למשך 3 שנים והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור אותה/ן עבירה/ות שעליה/ן הורשע או אחת העבירות המפורטות בתוספת הראשונה או בתוספת השנייה לפקודת התעבורה [נוסח חדש], תשכ"א - 1961 ויורשע בגינה.

התחייבות
הנאשם יחתום היום על התחייבות בסך 5,000 ₪ למשך 3 שנים להימנע מביצוע עבירה של:
נהיגה בשכרות
נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים
נהיגה בפסילה
זכות ערעור לבית המשפט המחוזי מרכז תוך 45 ימים מהיום.

ניתנה והודעה היום ח' תמוז תשע"ג, 16/06/2013 במעמד הנוכחים.

מגי כהן, שופטת

הוקלד על ידי רחל אליעזר


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: נאיל מטר
שופט :
עורכי דין: