ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ס ברין שהאב נגד המוסד לביטוח לאומי :

בקשה מס' 10

מבקשת-נתבעת 2 וצד ג'
שומרה חברה לביטוח בע"מ

נגד

משיבים

  1. המוסד לביטוח לאומי (נתבע 1 והמודיע לצד ג')
  2. ס ברין שהאב (התובעת)

החלטה

1. לפני בקשתה של נתבעת 2 (להלן שומרה) שנסבה על קיום הליכים מקדמיים בינה לבין נתבע 1 (להלן המל"ל), על סדר הבאת הראיות בין הנתבעים לבין עצמם, על גדר השאלות העומדות להכרעה בשלב זה ועל השאלה אם בא-כוחה של התובעת עשוי לשמש כעד מטעמה בשאלות העומדות להכרעה.

2. התובעת השיבה לבקשה במועד שנקצב לכך בהחלטה מיום 8.5.2013; המל"ל לא עשה כן ויש לראותו כמסכים לבקשה ככל שהיא מתייחסת אליו.

3. לאחר שעיינתי בבקשה, בתשובה ובתצהיר בא-כוחה של התובעת שניתן לגוף ההליך אני מורה כלהלן:

(א) בשלב זה אין צורך בהבאת ראיות בשאלה אם התובעת נפגעה בתאונת דרכים.

(ב) המל"ל ימציא לשומרה תצהיר תשובה לשאלון ותצהיר גילוי מסמכים כמבוקש, כל זאת עד יום 30.7.2013.

(ג) ראיות המל"ל לא הוגשו במועד שנקבע לכך בהחלטה מיום 11.3.2013. נית נת למל"ל ארכה להגשת ראיותיו עד יום 30.7.2013; לא יעשה המל"ל כן, יחשב כמי שהודיע שראיותיו תתמצנה בהעמדת עדי התובעת ושומרה לחקירה נגדית.

(ד) ניתן לשומרה היתר להגיש את ראיותיה בתצהירים לאחר שהמל"ל יגיש את ראיותיו. בהתאם ידחה המועד להגשת ראיות שומרה כמתחייב מן ההחלטה מיום 11.3.2013 באופן שתצהיריה יוגשו עד יום 1.9.2013.

(ה) התצהיר שהוגש על-ידי בא-כוח התובעת אינו טכני, אף לא לכאורה; הוא נסב על לב-ליבם של העניינים המהותיים הטעונים הכרעה בציר היחסים שבין התובעת לבין הנתבעים. על כן רשות בית-המשפט אינה נתונה להעדתו מטעם התובעת כל עוד הוא מייצגה בהליך זה, והכול בגדרו של כלל 36 לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית) . התובעת תיערך בהתאם.

4. נוכח האמור לעיל אין מנוס מדחיית הדיון הקבוע ליום 2.7.2013 עד לאחר המועד בו יונחו לפני בית-המשפט תצהירי כל הצדדים. קדם-המשפט המסכם ידחה אפוא ויתקיים חלף זאת ביום 14.10.2013 בשעה 12:00. ככל שלמי מהצדדים בקשה לקראת הדיון, כאמור בהחלטה מיום 11.3.2013, יגישנה עד יום 30.9.2013.

5. ימי פגרה יבואו במניין התקופות שנקבעו בהחלטה.

המזכירות תמציא את ההחלטה לצדדים ותזמנם לדיון בהתאם.

ניתנה היום, ח' תמוז תשע"ג, 16 יוני 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ס ברין שהאב
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: