ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד יהונתן כתבן, חיים פניני, צבי אלון :

רע"א 1296/12

המבקשת:
מדינת ישראל

נ ג ד

המשיבים:
1. יהונתן כתבן, חיים פניני, צבי אלון

2. אוצר מפעלי ים בע"מ

3. עירית תל אביב

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי
בתל-אביב-יפו מיום 11.1.2012 בת.א. 2122/04,
שניתנה על ידי כבוד השופט י' פרגו

תשובה מטעם המבקשת מיום 5.4.2012

בשם המבקשת: עו"ד ד"ר חיה זנדברג; עו"ד חגית שפיצר
בשם המשיבים 1: עו"ד אליעזר לויט; עו"ד גילי מידן
בשם המשיבה 2: עו"ד ניר אמודאי; עו"ד נטע שגיא
בשם המשיבה 3: עו"ד מורן מאירי; עו"ד רז בן-דור

בבית המשפט העליון

פסק-דין

1. המדינה מלינה בבקשת רשות הערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו (כבוד השופט הבכיר י' פרגו) למנות מומחה לצורך בחינת סוגיות שונות הנוגעות לזכויות בשטח נמל תל-אביב-יפו, עליו פועלת המשיבה 2.

2. הרקע להליך הייצוגי הובא בהרחבה בפסק הדין ברע"א 9113/07 אוצר מפעלי ים בע"מ נ' כתבן (27.7.2010). שאלת הזכויות במקרקעין היא אחת הסוגיות המרכזיות בבקשה לאישור תובענה ייצוגית שהגישו המשיבים 1 נגד המדינה והמשיבות 2 ו-3. בפסק הדין ברע"א 9113/07 בוטלה החלטתו של בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו לאשר את התובענה הייצוגית (ההחלטה שבוטלה ניתנה על ידי כבוד השופטת צ' ברון; עם פרישתה לגמלאות הועבר ההליך לטיפול השופט פרגו). בפסק הדין הוחזר ההליך לבית המשפט המחוזי "על מנת שידון מחדש בשאלת אישור התובענה הייצוגית על כל היבטיה" (שם, פיסקה 8). ההחלטה למנות מומחה, עליה הוגשה בקשת רשות הערעור, נתקבלה בעקבות החזרת ההליך לבית המשפט המחוזי.

3. לאחר עיון בכתבי הטענות, החלטתי לדון בבקשה כאילו ניתנה עליה רשות לערער והוגש ערעור לפי הרשות שניתנה. דין הערעור להתקבל. בפסק הדין ברע"א 9113/07 נאמר, כי למרבה התמיהה לא הוגש לערכאה הדיונית נסח רישום של שטח הנמל. לפיכך נקבע בפסק הדין, כי "בגדר הדיון שיחודש בבית המשפט המחוזי תהיה המדינה רשאית להגיש את נסח הרישום של שטח הנמל" (שם, פיסקה 9). בהודעה שהגישה המדינה בהליך דנא, טענה היא כי לא ניתנה לה הזדמנות להגיש את נסח הרישום לפני מינוי המומחה. לטענת המדינה, ברצונה להגיש לבית המשפט המחוזי את נסח הרישום. בנסיבות המתוארות נראה לי כי יש לבטל את ההחלטה על מינוי המומחה ולאפשר למדינה להגיש את נסח הרישום (בהתאם לאמור בפסק הדין ברע"א 9113/07). ייתכן, כי הגשת נסח הרישום תוכל לייתר את הצורך במינוי מומחה או למצער את הצורך בהכרעה בחלק מהסוגיות שהמומחה נתבקש לבדוק בהחלטתו של בית המשפט המחוזי. יוער, בשולי הדברים, כי דומה שיש בסיס לטענת המדינה לפיה רשימת הסוגיות האמורה נוסחה באופן רחב מדי עד כדי חשש שבית המשפט התפרק מסמכותו. מכל מקום, לאחר הגשת נסח הרישום יוכל בית המשפט המחוזי לבחון מחדש את הצורך במינוי מומחה, ולמצער להגדיר מחדש את היקף סמכויותיו. ההכרעה תיפול לפי שיקול דעתו המלא של בית המשפט המחוזי, תוך מתן אפשרות לבעלי הדין להשלים את טיעוניהם.

4. הערעור מתקבל, איפוא. ההחלטה על מינוי המומחה מבוטלת. ההליך יוחזר לבית המשפט המחוזי, כאמור בפיסקה 3 לעיל. אין צו להוצאות.

ניתן היום, ח' בתמוז התשע"ג (16.6.2013).

ה נ ש י א


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע:
שופט :
עורכי דין: