ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עצאם נאפע זיד נגד בצאלאלי עופר וחבי קבלן שיפוצים :

בפני כבוד השופטת שרה שדיאור

תובע

עצאם נאפע זיד

נגד

נתבעים
בצאלאלי עופר וחבי קבלן שיפוצים

החלטה

בפני בקשה למחיקת הנתבע, מר עופר בצלאלי, מכתב התביעה בשל היעדר יריבות.

לאחר שעיינתי בטענות הצדדים לעניין בקשה זו הגעתי לכלל מסקנה כי אין מקום להיעתר לבקשה.
הפסיקה קובעת כי הסעד של מחיקה על הסף מופעל על ידי בית המשפט ביד קמוצה ובמשורה ( דבע מז/ 3-1 הסתדרות מדיצינית הדסה נ' רון ורדי ואח' פד"ע יט, 63; דב"ע נא/ 31-3 חיפה כימקלים בע"מ נ. כלפון, פד"ע כב 518), שכן הכרעה במחלוקת לגופה, לעולם עדיפה, והפסיקה רואה בסעד של דחייה על הסף סעד מרחיק לכת: "מחיקת תובענה או דחייתה על הסף הן בגדר אמצעים הננקטים בלית ברירה ופתרון ענייני של כל מחלוקת לגופה, הוא לעולם עדיף. רצוי על כן שבית המשפט יברר תמיד דיון עניני בפלוגתא, על פני פתרון דיוני פורמליסטי" (ע"א 693/83 שמש נ. רשם המקרקעין תל אביב יפו, פ"ד מב (2) 668, בעמ' 671). הטעם לגישה זו, נעוץ בכך, שמחיקה ודחייה על הסף " שוללות מהתובע את זכותו להביא את עניינו כפי שנטען לפני בית המשפט". (זוסמן, סדר דין אזרחי, מהדורה 6, 365, 311).

העולה מטענות הצדדים כי בין הצדדים קיימת מחלוקת בשאלה מי היה מעסיקו של התובע. לעניין זה נקבע :
בתיקים מעין אלה, בהם מתעוררת שאלת זהות המעביד, יעילות הדיון וקביעת חיובי הצדדים מצדיקה צירוף כל אלה שלכאורה אפשר שהם בגדר המעבידים לדיון, על מנת שבית הדין יבחן על פי מלוא הראיות את שאלת מיהות המעביד, ויקבע באופן שיחייב את כלל הצדדים, את חבויות המעביד כלפי העובד התובע.
ע"ע (ארצי) 56413-02-12 מ.ב. גלאט עוף למהדרין בע"מ – זיד חרפוש, ניתן ביום (29.5.2012

מצאנו כי לשם פתרון מחלוקת זו באופן יעיל ולשם גילוי האמת בתיק, יש להותיר את מר בצלאלי עופר כנתבע בתיק. הבקשה נדחית.

התובע יגיש כתב תביעה מתוקן בו יפרט כדבעי, הן בכותרת כתב תביעה והן בגופו, מיהם הנתבע/ים על ידו ומה מעמדם לגישתו, זאת יעשה עד 15/7/13.

ככל שיהיה בכך צורך, יגישו הנתבעים כתב הגנה מתוקן תוך 30 ימים מיום הגשת כתב התביעה המתוקן.

ניתנה היום, ז' תמוז תשע"ג, 15 יוני 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עצאם נאפע זיד
נתבע: בצאלאלי עופר וחבי קבלן שיפוצים
שופט :
עורכי דין: