ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אריה חיימסון,עו"ד נגד המועצה האזורית לכיש :

עע"ם 2924/05 - ג'

המערערים:
1. אריה חיימסון, עו"ד

2. משה ברגיל

3. שאול קשאני

4. יוסי בידוש

5. אבי יחזקאל

6. משה עזרא

7. דודו שלמה

8. זאב שלמה

9. שי דובאני

10. דרור אלירז

נ ג ד

המשיבים:
1. המועצה האזורית לכיש

2. ראש המועצה האזורית לכיש

3. מנחם חכמון, עו"ד

בקשה למחיקת הליך
ובקשה לפסיקת הוצאות

בבית המשפט העליון בירושלים

החלטה

נוכח עמדת הצדדים שלפני, ובקשת המערערים, יימחק הערעור שבכותרת. אשר לשאלת ההוצאות, הרי שהטעם לחזרת המערערים מן ההליך הינו סיום העסקתו של משיב 3 והתייתרות הערעור. אולם, בנתון זה כשלעצמו אין כדי ליתן מענה לעמדת המשיבים לפיה הגשת הערעור היתה מיותרת מלכתחילה. המערערים בחרו לערער על החלטת כבוד השופט הנדל בעת"מ 211/05. על פי החומר שלפני, ובכלל זה פסק הדין בעת"מ 275/05, לא עולה כי הערעור היה מוצדק, וכי נפל פגם בהחלטת כבוד השופט הנדל הנזכרת. במצב דברים זה, ומשעה שהמשיבים נדרשו להגיש סיכומים בהליך זה, על המערערים לשאת בהוצאותיהם. חלוף הזמן, שהביא להתייתרות ההליך, אינו יכול לפטור – כשלעצמו – את המערערים מן ההוצאות שנגרמו למשיבים בגין ההליך. יחד עם זאת, יש לקחת בחשבון את סיומו המוקדם של ההליך בלא צורך בקיום דיון. אשר על כן, ובשים לב לסיכומים שהוגשו והעדר ראיות לעניין שכר הטרחה ששולם בפועל, יחובו המערערים בשכר טרחת המשיבים בסך של 10,000 ₪. סכום זה ישא הפרשי ריבית והצמדה כדין מיום ההחלטה ועד התשלום בפועל.

ניתנה היום, י"ד בתמוז תשס"ו (10.7.2006).