ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דוד נאוי,עו"ד נגד לוסי חסין :

רע"א 1589/06

המבקש:
עו"ד דוד נאוי

נ ג ד

המשיבה:
לוסי חסין

בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי
בתל אביב-יפו בתיק ע"א 2743/05 שניתן ביום 22.1.06
על-ידי השופטת דותן

בבית המשפט העליון

החלטה

א. בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (השופטת דותן) מיום 22.1.06 בע"א 2743/05, אשר דחה את ערעור המבקש על החלטות המפקחת על המקרקעין- חולון (גב' אורה קניון) בת' 215/04, והטיל על המבקש תשלום הוצאות ושכר טרחת עורך דין בסך 7,500 ₪.

ב. כנגד המבקש הוגשה על-ידי המשיבה בפני המפקחת על רישום המקרקעין, תביעה בגין רטיבות החודרת מדירתו לדירת המשיבה, בשל ליקוי באיטום הריצוף. המבקש הגיש יחד עם כתב ההגנה תביעה שכנגד. ביום 16.12.04 קבעה המפקחת על רישום המקרקעין כי התביעה שכנגד אינה בסמכותה.

ג. המבקש הגיש ערעור על החלטה זו ועל החלטות נוספות.

בית המשפט המחוזי דחה את הערעור, שכן מרבית ההחלטות אליהן מתייחס הערעור ניתנו כשנה לפני שהוגש הערעור, ודן אך בהחלטה אחת בה נקבע כי אין בסמכותו של המפקח לדון בתביעה כנגד הקבלן שבנה את הבית, והתיק נקבע לשמיעת הוכחות. בית המשפט המחוזי דחה את הערעור, וקבע כי לא נפלה שגגה בהחלטת המפקחת. הוטלו על המבקש הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בסך 7,500 ₪.

ד. בבקשת רשות הערעור טוען המבקש אך כנגד גובה ההוצאות ושכר טרחת עורך דין, כי אינם פרופורציונליים ביחס לסוג ההליך ולפסיקת הוצאות במקרים אחרים.

ה. כידוע - ובית משפט זה חזר על כך פעמים רבות - רשות ערעור בגלגול שלישי תישקל אך כשיש עמה שאלה משפטית או ציבורית, החורגת ממחלוקת הצדדים (ר"ע 103/82 חניון חיפה בע"מ נ' מצת אור (הדר חיפה), פ"ד ל"ו(3) 123, 128 (מ"מ הנשיא – כתארו אז – שמגר)). המקרה דנן אינו בא – במובהק - בקטגוריות אלה, ולא כל שכן כשהטרוניה מופנית כנגד הוצאות שנפסקו; אין מדרכה של ערכאת ערעור, לא כל שכן ערכאת ערעור בגלגול שלישי, להתערב בפסיקת הוצאות על-ידי ערכאה דיונית, למעט במקרים חריגים; וככלל אין בית משפט זה נוטה להידרש לפסיקת הוצאות על ידי בית משפט שקדם, גם אם ניתן היה לפסוק אחרת (ואיני קובע מסמרות במקרה דנא) (ראו ע"א 6768/01 רגב נ' מדינת ישראל, פ"ד נט(4) 625, 626 והאסמכתאות דשם; רע"א 11743/04 פלוס נ' שטקל (לא פורסם)).

ו. אין בידי איפוא להיעתר לבקשה.

ניתנה היום, י"ד בתמוז תשס"ו (10.7.06).

ש ו פ ט