כל פסקי הדין מתאריך 01/11/2008

1. הראל חברה לביטוח נגד ליפשיץ ארנ