ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אתרוגי האבות נגד לידור שוורצמן :


בעניין:
לידור שוורצמן

ע"י ב"כ עו"ד
המבקש/ נתבע

נגד

  1. אתרוגי האבות
  2. יצחק דהן
  3. שרגא שטרן
  4. רייש הראל

ע"י ב"כ עו"ד
המשיבים /תובעים

החלטה

בקשה לדחייה על הסף מחמת העדר סמכות מקומית, העדר יריבות, העדר עילה.
נטען כי התובע מס' 1 אינו ישות משפטית הכשר לתבוע ולכן אינ ו יכול לעגן את הסמכות המקומית, או העילה או היריבות.
התובע מס' 1 הוא שותפות לא רשומה ממושב תקומה ליד נתיבות. בכתב התביעה נטען כי הוא בעל פרדס של אתרוגים . בכתב התביעה נטען כי הנתבע כרת עם התובעים את העסקה של רכישת אתרוגים. הנתבע אינו חולק כי כרת את העסקה אך טען כי אינו מכיר את השותפים אלא אדם בשם בן לולו שהציג עצמו המייצג של העסק התובע .

העדר רישום של השותפות אינו משפיע על שאלת קיומה (סעיף 6 לפקודת השותפויות, תשל"ה-1975). יחד עם זאת היא אינה כשירה לתבוע ולהיתבע ( סעיף 66(א) לפקודת השותפויות). הזכאים לתבוע ולהיתבע האם אפוא השותפים. מכתב התביעה עולה כי החוב הוא לכאורה לשותפים הגם שלא ברור מה המעמד של התובע מס' 1.

בתשובה לבקשה נטען כי העסקה נעשתה בתקומה, מקום העסק.
הגרסה של מקום ביצוע העסקה לא נסתרה על ידי הנתבע שכן באי כוחו לא הגישו תצהיר נגדי מטעמו. לפיכך יש זיקה המקימה סמכות מקומית למחוז הדרום.

נטען להעדר יריבות בהעדר היכרות עם השותפים. נחה דעתי בשלב זה כי די לביסוס ראשוני של העילה בהקשר של יריבות הטיעון שאמנם הוא מוכחש כי העסקה נעשתה עם יתרת התובעים.
באשר להעדר עילה שלא בהקשר ליריבות נטען לקיומו של חוב בגין אספקת אתרוגים. די בכך כדי לבסס את העילה לצורך הגשת התביעה.
מכל הטעמים במצטבר הבקשה נדחית, בכפוף לתיקון כתב התביעה ומחיקת התובע מס' 1.
הנתבע ישלם למשיבים 2-4 ביחד ולחוד הוצאות בסך של 2,500 ₪ בצירוף מע"מ כדין.

ניתנה היום, כ"ט סיון תשע"ג, 07 יוני 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אתרוגי האבות
נתבע: לידור שוורצמן
שופט :
עורכי דין: