ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עוזי צבי גולדשטיין נגד פיננשל לוורג' ד.פ. בע"מ :


בפני כבוד השופטת הבכירה, עיריה מרדכי

מבקשים

1.אריה חגאג
2.עוזי צבי גולדשטיין
3.צביה שריבר

נגד

משיב

פיננשל לוורג' ד.פ. בע"מ

החלטה

בפניי בקשה "דחופה ובהולה" לביטול הליך פינוי של המבקשים מדירת מגוריהם שנקבע ליום 09.06.13. בקשה זו הוגשה היום ביחד עם בקשת רשות ערעור על החלטת כבוד הרשמת מיום 05.06.13. אשר במסגרתה נדחו טענות המערער, שעה שביקש הוא מכבוד הרשמת לבטל את הליך הפינוי הכפוי שנקבע כאמור זה מכבר ליום 09.06.13.

מאחר והבקשה הוגשה היום, ביחד עם הערעור, במסגרת תורנות יום שישי, (בבית המשפט בפ"ת) ואמור לידון בבית המשפט בכפר סבא, הרי שאין ספק שזמן מועט נותר למועד הפינוי הכפוי שנקבע. בגין נסיבות אלה, הבר"ע ובקשה זו נפתחו אלקטרונית אולם לא נסרקו, על כן ב"כ המבקש, הציג בפניי את העתק הנייר שבידו (מסמכים רבים), ועיינתי במסמכים שהוצגו בפניי.

נימוקי הבקשה והבר"ע, הינם שונים ומגוונים. עיון בהחלטת כבוד הרשמת מיום 05.06.13 מלמד כי בפני כבוד הרשמת הונחו מסמכים רבים ומגוונים נוספים (שאינם מונחים בפניי), אשר הובילו למתן ההחלטה לדחיית הבקשה לביטול הליך הפינוי הקבוע.

מהחלטה זו, ניתן ללמוד על העילות לדחיית חלק גדול מטענות המבקשים בבר"ע זו, כולל קביעה שקיים מעשה בית דין לגבי חלק מהטענות, טענות נוספות שאכן אינן רלוונטיות לסוגייה, למרות שהועלו שוב במסמכים בתיק זה.

הטענה שעליה הרחיב ב"כ המבקשים לעניין זכות לדיור חלוף זכה להתייחסות מפורטת בהחלטת כבוד הרשמת. מהחלטתה הננו למדים שפסק הדין הראשון לפינוי ניתן ביום 29.11.01 ומאז ועד היום ניתנו החלטות שיפוטיות רבות ומגוונות, על ידי ערכאות שונות ומגוונות.

כבוד הרשמת אף ציינה כי טענות מסוג פרעתי, נדונו והוכרעו זה מכבר ואין כל שינוי עובדתי, מ-01.07 ועד היום בנדון, ואף ציינה החלטות שיפוטיות נוספות.

המסקנה שלה הייתה "החייבים התחייבו לפנות ולא פינו". זוהי הסיבה שנקבע הליך לפינוי כפוי, ושלוש עשרה שנות ניהול הליכים משפטיים, משקפים בעצם את המצב האמור.

על אף כל האמור דלעיל, והעובדה שהנני סבורה, לאחר עיון במסמכים שהוצגו בפניי, ומתוך הנחה שכל המפורט בהחלטת כבוד הרשמת משקף את אותם המסמכים שלא הוצגו בפניי, כי סיכויי הערעור קלושים, בגין העובדה שסעד זה הוכר כסעד בלתי הפיך, יינתן עיכוב ביצוע זמני של מועד הפינוי הכפוי, בכפוף לביצוע מלוא התנאים המפורטים כדלקמן:

1. להבטחת הוצאות הקבלן שהוזמן לביצוע הפינוי, הוצאות הבקשה והדיון בבר"ע, ונזקים נלווים, המבקש יפקיד סך של 25,000 ₪, באופן מיידי ולא יאוחר מ-08.06.13 שעה 24.00 תוך כדי הצטיידות באישור אודות ביצוע ההפקדה בפועל.

2. המבקש וערב צד ג' יחתמו על התחייבות בלתי מוגבלת בסכום, לתשלום כל נזק נוסף שייגרם כתוצאה מעיכוב ביצוע הפינוי.

3. ב"כ המבקשים (שעל פי המסמכים הינו ב"כ חדש במקום ב"כ מתחלפים מגוונים שהיו בעבר), ימציא את הבר"ע על נספחיו וכן את בקשה זו על נספחיה, כולל החלטה זו, לידי ב"כ המשיבה, בהמצאה מתועדת, דהיינו, תיעוד אודות ביצוע המסירה בפועל לידיו עוד היום, תוך כדי איתורו.

4. בהיעדר קיום התנאים דלעיל, באופן מצטבר, לא ייכנס עיכוב הביצוע לתוקף.

5. ב"כ המשיבה יגיש את תגובתו לבקשה הזמנית וכן לבר"ע, לאחר המצאתם לידיו והמשך הוראות באשר ללוח הזמנים והדיון יינתנו ע"י המותב אשר יטפל בתיק בבית המשפט השלום בכ"ס והחלטה זו תובא לידיעתו ע"י המזכירות.

6. מסמכי הנייר שנמסרו לבית המשפט לעיון ע"י ב"כ המבקשים יוחזרו לידיו עתה.

ניתנה היום, כ"ט סיון תשע"ג, 07 יוני 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עוזי צבי גולדשטיין
נתבע: פיננשל לוורג' ד.פ. בע"מ
שופט :
עורכי דין: