ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אוראל עובד נגד יוסי בן אבו :

בפני כבוד השופט יחזקאל הראל – סגן הנשיאה

תובעים

אוראל עובד

נגד

נתבעים

  1. יוסי בן אבו
  2. קרנית, קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים

החלטה

התובע יגיש תוך 21 יום תצהיר בו יפרט נסיבות החבות ומדוע עומדת לו עילת תביעה כנגד הנתבעת. הנתבעת רשאית להמציא בתוך אותו מועד דו"ח חקירה במעטפה סגורה. לאחר קבלת התיעוד תידון הבקשה למינוי. לחילופין, ככל שהתובע יודיע כי הינו מסכים לשאת בשלב זה בשכרו של המומחה יקודמו ההליכים בתיק ושאלת החבות תידון ביחד עם שיעור הנזק.
במטרה לנצל את פרק הזמן עד לקיום ישיבת קדם המשפט ולייעל את ההליך, רשאים ב"כ הצדדים להגיש בתוך 15 יום מהיום הודעה על הסדר דיוני מפורט לסיום ההליכים המקדמיים המפורטים בפרק ט' לתקנות סדר הדין האזרחי' התשמ"ד 1984 - ("התקנות").

לא מסרו הצדדים הודעה על הסדר דיוני כאמור, אני מורה כדלקמן:
1. ניתן בזה צו גילוי מסמכים הדדי תוך 30 יום מהיום ועיון בהם תוך 60 יום מהיום. כל צד הרוצה לשלוח שאלון לצד שכנגד יעשה כן תוך 30 יום מהיום והצד שכנגד ישיב עליו תוך 60 יום מהיום.

2. ב"כ התובע יגיש לתיק ביהמ"ש ובמישרין לב"כ הנתבעת תחשיבי נזק בצירוף כל המסמכים עליהם מבקשים הצדדים להסתמך לרבות חוות דעת אקטוארית עד 40 ימים לפני מועד ישיבת קדם המשפט וב"כ הנתבעת יגיש תחשיבי נזק כאמור תוך 21 יום לאחר מכן.

3. דו"חות חקירה אם וככל שיש בהם לתמוך בטענות הנתבעים, יוגשו במעטפה סגורה ישירות ללשכתי במקביל להגשת תחשיביהם. הדו"חות ישמשו לצורך קבלת הצעת ביהמ"ש ולעיון ביהמ"ש בלבד.

4. כל בקשה בעניינים המנויים בתקנה 143 לתקנות תוגש לתיק ביהמ"ש ובמישרין לצד שכנגד עד 30 יום לפני ישיבת קדם המשפט והתשובה לבקשה תוגש כאמור עד 10 ימים לפני המועד הנ"ל.

5. בישיבה הבאה יבקש ביהמ"ש לשמוע עמדת הצדדים באשר להצעת ביהמ"ש ליתן פסק דין לפי סעיף 4 (ג') לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה – 1975, או 79א לחוק בתי המשפט, התשמ"ד-1984.

6. נתבעים ו/או תובעים שכנגד ו/או צדדים שלישיים שכתבי טענות מטעמם הוגשו לאחר יום מתן החלטה זו יפעלו להשלמת ההליכים המפורטים בהחלטה עד 21 יום קודם למועד הקבוע לדיון.

חרף מועד הדיון שנקבע, ככל שיוגשו תחשיבי נזק, עוד קודם לדיון, ולאחר שיושלמו ההליכים המקדמיים- תוכן הצעה ותשלח.

ניתנה היום, כ"ח סיון תשע"ג, 06 יוני 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אוראל עובד
נתבע: יוסי בן אבו
שופט :
עורכי דין: