ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יפת לוי נגד מינהל מקרקעי ישראל-מחוז צפון :

ע"א 10402/05 - ה'

המערערים:
1. יפת לוי

2. שמעון לוי

3. רחמים לוי

4. ישי לוי

5. אשר לוי

6. נתן לוי

7. דני לוי

8. יאיר לוי

9. עזבון לוי גליה ז"ל

נ ג ד

המשיב:
מינהל מקרקעי ישראל-מחוז צפון

בקשה לעיון חוזר

בבית המשפט העליון בירושלים

החלטה

לפני בקשה לעיון חוזר.

1. בהחלטתי מיום 17.5.06 קיבלתי באופן חלקי את בקשת המערערים לפטור מערבון וקבעתי כי עליהם להפקיד ערבון בסך 15,000 ₪. בבקשתם לעיון חוזר טוענים המערערים כי למרות מאמציהם לא עלה בידם לגייס את סכום הערבון. לבקשה צורפו תצהירים של חלק מהמערערים וכן צורף דו"ח מעודכן על מצבם של המערערים מטעם המחלקה לשירותים חברתיים במקום מגוריהם אשר לא הובאו לעיוני בבקשה המקורית.

2. הוספת מסמכים לבקשה לעיון חוזר אשר ניתן היה לצרפם בשקידה סבירה לבקשה המקורית אינה מהווה בדרך כלל עילה לעיון חוזר. כמו כן, גם לגופו של עניין, ספק אם הבקשה מגלה עילה לשינוי החלטתי הנ"ל. יש טעם בטענת המשיב כי המערערים לא השכילו לנצל את בקשתם לעיון חוזר כדי להשלים באופן מלא את החסר בבקשתם. כך, לדוגמא, לא צורפו לבקשה דפי חשבון בנק (למרות האמור בסעיף 9 לתשובת המערערים). כמו כן, חרף טענות המערערים בתשובתם לתגובת המשיב, מהמסמכים שצורפו לבקשה עולה לכאורה שיש ממש בטענת המשיב כי רשימת החובות שצורפה לבקשה מתייחסת למערער 1 בלבד ולא ליתר המערערים. אוסיף, כי עיון בפסק דינו של בית משפט קמא ובהודעת הערעור מעלה כי על פני הדברים, ולצורך ההליך שלפני, סיכויי ההליך קלושים, וגם מטעם זה ספק בעיני אם ראוי להיעתר לבקשה. יחד עם זאת, לפנים משורת הדין, לא ראיתי מקום להתעלם מהאמור בדו"ח המעודכן שצורף לבקשה בדבר מצבה הכלכלי והפסיכו-סוציאלי של המערערים. במצב דברים זה, ראיתי לנכון לילך כברת דרך נוספת לקראת המערערים בכך שסכום הערבון ייוותר בעינו, אולם לגבי סכום של 10,000 ₪ מתוך סכום הערבון אני מאפשרת למערערים להמציא ערבות צד שלישי ע"ס 10,000 ₪ מאת צד שלישי בעל כושר השתכרות חודשי נטו מוכח של 5,000 ₪ לפחות חלף הפקדתו במזומן או ערבות בנקאית. הערבות תופקד תוך 21 יום מעת המצאת החלטה זו. יתרת סכום הערבון בסך של 5,000 ₪, תחולק לשני תשלומים שווים. התשלום הראשון יופקד ביום 3.9.06 והתשלום השני ביום 1.10.06. בהעדר הפקדה של ערבות צד שלישי או בהעדר הפקדת כל אחד מהתשלומים הנ"ל, יירשם ההליך דחייה ללא צורך במתן הודעה נוספת. הטיפול בתיק יימשך רק לאחר הפקדת מלוא סכום הערבון. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.

ניתנה היום, א' באב תשס"ו (26.7.2006).


מעורבים
תובע: יפת לוי
נתבע: מינהל מקרקעי ישראל-מחוז צפון
שופט :
עורכי דין: